Eigen foto

Ruwvoertour Week 40 - gras

Najaarssnede gras laat diverse uitslagen zien

7 Oktober 2022

In een rap tempo is een groot deel van de melkveehouders bezig om een najaarssnede naar huis te halen. Op veel plekken droogt het land langzaam op, waardoor veehouders de kans schoon zien om te maaien. Zo ook bij onze deelnemers aan de Boerenbusiness Ruwvoertour, waar de eerste resultaten van de najaarssnede alweer binnen zijn.

Afgelopen woensdag 5 oktober is bij Jan Henk Waterink uit Breezerveld (Overijssel) de vierde snede van het land gemaaid. Een behoorlijke snede, waarbij nog een deel oud gras zat. Hierdoor verwacht Waterink dat het aantal VEM tegen gaat vallen. Wel vermoedt hij dat er voldoende eiwit in de snede zit. De 35 hectare land is na het maaien één keer geschud en gaat gehakseld de kuil in gaan samen met het toevoegmiddel Pioneer. Hiermee hoopt Waterink boterzuur in de kuil te voorkomen.  Een mooie snede die iets is beregend. "Ik heb liever iets te kort aan regen dat ik het zelf nog kan beregen dan te veel regen wat ik lastig weer van het land kan halen". De laatste drie weken heeft Waterink niet veel regen gehad. Slechts 25 mm, maar hij is hier zeker niet ontevreden over. Hierdoor kon makkelijk de snede van het land worden gehaald zonder al te veel schade aan te brengen. Wel baalt Waterink van de engerling die te vinden is in sommige koppen van de percelen. "Ik heb hier nog nooit last van gehad, maar door het warme weer moet ik er toch ook aan geloven".

Veelbelovende laatste snede in Limburg
Ook bij Silvain Kusters uit Guttecoven (Limburg) is woensdag 40 hectare grasland gemaaid. "De hoeveelheid per perceel is erg wisselend, maar ik verwacht een nette opbrengst". Hier en daar is het daarom ook wat natter en wordt het gras twee keer geschud in plaats van één keer. Van de 40 hectare heeft Kusters ongeveer 10 hectare met klaver staan, hiervan verwacht hij een iets hogere opbrengst over het algemeen. "De stikstof heeft, denk ik, wel zijn werk gedaan. Het is kwalitatief geen slechte snede". Wel geeft Kusters aan dat de snede wat plakkerig is. Dit is ook terug te zien in het grasmonster waaruit een suiker van 149 (bij klaver) en 180  is gekomen. Op de eiwitgehaltes laat Kuster het zeker ook niet liggen. Met 194 (bij klaver) en 167 ziet deze snede er veel belovend uit. Al met al vermoedt Kusters dat er ongeveer 2.000 kilo droge stof van de hectares af komt. Hij is hier zeker tevreden over. "Daar moeten ze best melk van kunnen geven"

Robert Welhuis uit Wapse (Drenthe) heeft ervoor gekozen om afgelopen maandag te maaien. Slechts vier hectare, aangezien de rest wordt gebruikt om stal te voeren. "De koeien aten een ruime week geleden deze hectare niet graag door te veel dooie stukken gras". Hierdoor koos Welhuis ervoor om deze percelen in balen te stoppen en haalde hiermee 21 balen van het land. Toch is uit het grasmonster een eiwit gehalte van 165 gekomen en een suikergehalte van 171. Een prima resultaat, bij het grasmonster van het stalvoergras kwamen het eiwitgehalte uit op 171 en de suiker op 145. Iets lager dus dan het gras wat  in balen zit. Of het gras daadwerkelijk beter is, kan uiteraard niet volle 100% procent worden gezegd, omdat er slecht een monster is genomen. Uiteraard gaat Welhuis door met stalvoeren om hiermee het meeste rendement uit het gras te halen voor zijn koeien. Daarnaast heeft hij ook het resultaat van de opbrengst van zijn zomerveldbonen binnengekregen met 6.250 kilo per hectare is hij hier zeker over te spreken. Wel zijn er wat kosten gemaakt met het beregenen van de zomerveldbonen, maar dat heeft zeker zijn waarde gehad. Volgend jaar is Welhuis van plan de bonen nog een keer te telen mocht de prijs van het gewas goed zijn en hij een geschikte grond kan vinden. Anders besteedt Welhuis de teelt van de veldbonen eventueel uit aan een akkerbouwer.

Zomerveldbonen van Welhuis in Wapse (Drenthe)
Zomerveldbonen samen met maïsvlokken bij Welhuis
Harken van gemaaid gras bij Silvain Kusters in Guttecoven (Limburg)

Eiwittekort door verschillende redenen
Bij Roel Assies uit Zeewolde (Flevoland) en Joost van Nostrum uit Sint-Oedenrode (Brabant) zijn de uitslagen van de najaarssnede binnen. Het eiwitgehalte viel tegen met slechts 96 en 133. Beide melkveehouders hadden gehoopt op wat meer. Assies denkt dat dit vooral komt door de droge periode. Hierdoor is volgens hem de stikstof niet vrijgekomen. Het gemaaide perceel was bewust niet bemest om zo de klaver wat meer kans te geven. Dit was goed te zien in het perceel waar een rode gloed overheen zat. Het was evenwel minder terug te zien in de uitslagen van het grasmonster. De opbrengst viel niet tegen, evenals het suikerpercentage van 173. Van Nostrum denkt dat het tekort aan eiwit juist komt door het flink beregenen van het perceel, waardoor alle stikstof al eerder is benut. Na de vorige snede heeft dit perceel geen kunstmest meer gehad. In dit perceel heeft Van Nostrum geen klaver staan, wat ook weer een ander beeld had moeten geven. Maar als naar de uitslagen wordt gekeken van beide grasmonsters, verschillen deze niet veel van elkaar. Beide sneden hebben een hoog VEM-gehalte en hoog suikergehalte.

De volledige uitslagen zijn terug te lezen in de tabel vers grasmonsters.

Uitslagen najaarssnede
  Guttecoven  Zeewolde  Sint-Oedenrode  Wapse 
Droge stof  16 25 28 18
VEM 974 950 960 945
suiker 149 173 155 145
NDF 462 580 524 509
eiwit 194 96 133 172
Ruw as 99 52 81 103
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Manon van der Meer

Ruwvoertour week 45 - voederbieten

Voederbiet voert gehaltes in melk op, maar oogst wisselt

Ruwvoertour Maïs - Week 44

Nieuwe maïs zorgt voor meer melk in de tank

Ruwvoertour week 43 - gras

Laatste snedes grasmaaien, ureum schiet omhoog

Ruwvoertour Maïs - week 42

Gemengde gevoelens bij droge stofcijfers snijmaïs

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox