Op deze foto is de lengte van het gras in Zuidbroek op kleigrond te zien.
Op deze foto is de lengte van het gras in Zuidbroek te zien, ook dit gras staat op kleigrond.
Op deze foto is de lengte van het gras in Zuidbroek op zandgrond te zien.
Op deze foto is de groei van het gras in Nieuwerkerk te zien, links is het gras niet bemest en rechts heeft het gras wel drijfmest gehad.
Deze foto is ook genomen in Nieuwerkerk, ook hier is te zien dat er een duidelijk verschil is tussen het gras dat wel (links op de foto) en (rechts op de foto) gras dat geen drijfmest heeft gehad.
Afmaaien van de groenbemester, dit omdat de groenbemester hard was gegroeid en de mest er met het lange gewas niet op kan worden aangebracht.
De groenbemester bestaande uit rogge en vaselia.
Doorzaaien van een perceel met muizenschade in Zuidbroek.
Op deze foto is de muizenschade op het perceel in Zuidbroek goed te zien. Ook kun je de strepen zien staan die door de doorzaaimachine zijn gemaakt.
Partners 2020