NVM

30 resultaten

Nieuws Grond

Veel grond verhandeld in eerste helft 2018

8 Oktober 2018

60% meer melkveebedrijven

Veel boerenbedrijven verkocht in 2017

30 April 2018

Jaarrapport NVM

Meer transacties in agrarisch vastgoed

28 Maart 2018

Inside: Varkensmarkt

Varkensbedrijf ligt goed in de markt

23 Februari 2018

BB TV: Harm Wiegersma

'Mogelijk royeren we frauderende leden'

24 Januari 2018

Herbestemmen of slopen?

Leegstand buitengebied groter dan op kantorenmarkt

2 November 2017

Saldo melkveehouderij beter

Agrarische vastgoedmarkt sterk in beweging

26 Oktober 2017

Bouwland stijgt 5 procent

Veehouder vraagt minder voor grasland

11 April 2017

Peiling agrarische grondmarkt

Run op landbouwgrond door grondgebondenheid?

2 April 2016

Vraag naar grond blijft groot

Twijfel over fosfaat remt verkoop melkveebedrijven

28 Januari 2016

Geen kopers voor bedrijven

Varkenssector heeft plafond schaalvergroting bereikt

28 Januari 2016

Grondprijzen tot een ton

Vraag naar gebouwen in akkerbouw tanende

28 Januari 2016

Aantal percelen beperkt

Transacties in landbouw komen moeizaam tot stand

28 Januari 2016

Boerenbusiness Grondzaken

Effect van fosfaatrecht op EHS en Natura 2000

23 Juli 2015

Vraag overstijgt aanbod

Grond steeds vaker naar de hoogste bieder

21 Juli 2015

Grondhonger blijft

Grote melkveebedrijven kopen de kleintjes op

21 Juli 2015

Grote bedrijven de toekomst

Executieverkoop drukt prijs varkensbedrijven

21 Juli 2015

Uitspraak Raad van State

Luchtkwaliteit woning brengt bedrijf in knel

5 Februari 2015

Pacht brengt meer op

Groeiend aantal boeren wordt belegger

27 Januari 2015

Vraag in Noorden goed

Makelaars verkopen record melkveebedrijven

27 Januari 2015

Ongelijk speelveld

Agrarisch herschikken laat grondmarkt bewegen

27 Januari 2015

Meer invloed in keten

Afnemers trachten varkensbedrijven te kopen

27 Januari 2015

Door druk op winst

Stabiele handel in akkerbouwbedrijven

27 Januari 2015

Prijsstijging 10 procent

Levendige grondmarkt met veel transacties

10 Juli 2014

Kritischer bij expansie

Bank trapt vaker op rem bij grondaankoop

10 Juli 2014

Grote grondhonger

Verkooprecord van melkveebedrijven

10 Juli 2014

Weinig verplaatsers

Verkassen naar buitenland is uit bij boer

10 Juli 2014

Iedereen aast op grond

Flinke vraag naar geliberaliseerde pacht

28 Januari 2014

Vakbonden organiseren congres

Mededingingswet bekrompen uitgelegd

5 Maart 2013

Vakbonden organiseren congres

Mededingingswet moet worden aangepast

4 Maart 2013