ki

Inside VARKENS

'Spaanse importvraag naar biggen loopt mogelijk terug'

20 Juli 2021 - Stef Wissink

Spanje is de grootste varkensproducent van Europa, en een belangrijke markt voor de Nederlandse biggenafzet. De Spaanse importbehoefte van biggen zou volgens Jesus Extart van Danbred echter wel eens terug kunnen lopen in de komende jaren.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Dit vertelde hij onlangs tijdens een bijeenkomst van Klasse Ki in het Brabantse Son voor afnemers en aan de varkenssector gelieerde partijen ter ere van de nieuwe berenstal welke vorig jaar in gebruik werd genomen. Daar werd ook nader werd ingegaan op de ontwikkelingen in de Spaanse varkenssector.

Varkensstapel in 5 jaar met kwart gegroeid
De varkensstapel in Spanje groeit al jarenlang sterk en de omzet van DanBred-genetica is in het land de laatste 10 jaar flink gestegen. Het aantal varkens in het land groeide tussen 2015 en 2020 met bijna 11 miljoen stuks, naar 56,5 miljoen dieren. Een stijging van bijna 25%. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de lage kostprijs die varkenshouders in het land hanteren. In 2019 lag deze op €1,39 per kilo, het laagste niveau van de Europese landen. Ter vergelijking: in Nederland was dat €1,56 per kilo.

'De kip met het gouden ei'
Tweede motor achter de groei is de gestegen export van varkensvlees naar derde landen. Ook Spanje profiteerde de laatste jaren sterk van de Aziatische vraag naar varkensvlees, welke markt Extart als 'de kip met het gouden ei' beschreef. Ondanks de recent teruggevallen vraag verwacht Extart dat de Chinezen voorlopig zeker deels importafhankelijk blijven. Wel voorziet hij meer druk en aanbod op de Europese markten. 

Aantal slachthaken mogelijk steun varkensprijs
Recent maakten de varkensprijzen op het Europese vasteland overal forse duikelingen. Ook de Spaanse notering zakte weg vanwege de aflatende export naar China. In 2020 exporteerde Spanje bijna 1,4 miljoen ton varkensvlees naar het Aziatische land, bijna 4 keer zoveel als in 2017.

Hoewel de prijzen recent dus een veer moesten laten, verwacht Extart dat de varkensprijzen de aankomende jaren steun zullen vinden aan het (afgemeten aan de slachtcapaciteit) relatief krappe Spaanse aanbod. "Er zijn op dit moment in het land onvoldoende varkens beschikbaar om alle slachthaken te vullen." Daar komt nog bij dat het Duitse Tönnies werkt aan een slachterij in het land. Dit zal de vraag naar het grondstof varken verder doen toenemen. Extart benoemt in dit licht ook de ontwikkeling waarbij slachthuizen een steeds grotere rol spelen bij het opzetten van integraties, dit om de input beter te waarborgen. Dit is een nieuwe trend. In het verleden ontstonden integraties vaak vanuit de mengvoerindustrie.

Groei zal vraag Nederlandse biggen niet ondersteunen
Een andere ontwikkeling die werd geschetst, is de relatief beperkte groei van het aantal vleesvarkensplaatsen in het land. Op dit moment vinden er vooral uitbreidingen plaats in de zeugenhouderij. In enkele regio's ondervinden vleesvarkenshouders moeite om de benodigde vergunningen rond te krijgen. Met daarbij de stijgende productiecijfers van de zeugen in het achterhoofd verwacht Extart dat het land ongeveer 5.000.000 extra biggen zal produceren. Als de ontwikkeling van vleesvarkenslocaties verder achterblijft voorziet hij dan ook dat de Spaanse import van biggen de komende jaren af zal nemen.

Sterk groeiende sector kent wel uitdagingen
Hoewel de Spaanse sector de laatste jaren flink groeide in omvang kent de sector ook hier uitdagingen. Zo staan het antibioticagebruik (reeds 58% gereduceerd sinds 2014) en de milieuimpact in de aandacht, en is het volgens Extart zaak om de publieke opinie over de varkenshouderij in het land positief te beïnvloeden. De hele varkensvleesketen in Spanje (voer tot verwerking van vlees) zorgt voor zo'n 2% van de Spaanse emissies.

Iets wat naast deze aandachtspunten nog even aangestipt werd, is de economische rol van de varkenshouderij op het platteland. De investeringen en ontwikkelingen van de sector zijn erg belangrijk voor het leefbaar houden van kleine dorpen en gemeenschappen. Veel varkensbedrijven staan in dorpen met minder dan 5000 inwoners. Investeringen in deze gebieden zorgen voor werkgelegenheid en kunnen verloedering tegengaan.

Exportafhankelijkheid grootste risico
Voornaamste risico voor de Spaanse sector is de exportafhankelijkheid, op dit moment voornamelijk van China. Dat risico blijkt ook direct nu de Chinese vraag naar varkensvlees - al dan niet tijdelijk - wegvalt en dit de prijzen onder druk zet. Kostprijsbeheersing is met een exportbenadering belangrijk, iets waar DanBred met haar hoge reproductiecijfers in kan helpen, aldus Extart. 

Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden