MTS van Leijsen

Aangeboden door van Leijsen

'Kringlopen duurzaam sluiten tegen lage kosten'

1 Oktober 2021

De familie van Leijsen organiseert binnenkort kijkdagen op haar thuislocatie in Poortvliet (Zeeland). Er wordt hier een nieuwbouwproject in gebruik genomen waar het afgelopen jaar hard aan is gewerkt. Een multifunctioneel, energieneutraal bedrijfsgebouw als aanvulling op bestaande activiteiten in mestbewerking, mestverwerking en akkerbouw.

Van Leijsen is al dertig jaar actief in het uitvoeren van transportwerk, loonwerk, mestdistributie en akkerbouw. Het bedrijf is voor veel veehouders en akkerbouwers een spil tussen de gebieden met een bedrijfsoverschot aan mest in het zuiden van het land en de akkerbouwgebieden in Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Een aanzienlijk deel van de mest wordt op locatie verwerkt en op maat gemaakt tot Optimest®. Joop van Leijsen, bedrijfshoofd, licht het nieuwbouwproject verder toe.

Waarom is er precies in de huidige vorm geïnvesteerd?
"Al sinds eind jaren 80 is er door veel bedrijven geïnvesteerd in mestverwerking. Wat veel mensen niet meer weten, is dat er in die periode al zeker honderd mestvergisters werden gebouwd. In de decennia hierna volgden nog vele initiatieven. Die brachten echter niet het gehoopte succes. Tot op heden is nagenoeg geen enkel businessmodel houdbaar gebleken, al zeker niet zonder subsidie! Het is niet langer uit te leggen dat zoveel gemeenschapsgeld in rook op gaat."

"Bovendien leert de geschiedenis ons dat mestverwerking geen doel is, maar slechts een middel om kringlopen optimaal gezond én duurzaam te kunnen sluiten. Uiteraard tegen de laagst mogelijke kostprijs. Sinds 2014 is de vrijblijvendheid verdwenen en kwam de wettelijke mestverwerkingsplicht. Wij willen onze afnemers en leveranciers volledig ontzorgen, en dat op een zo duurzaam en betaalbaar mogelijke manier. We maken geen gebruik van nieuwe technieken. Reeds bewezen technieken en processen zijn aan elkaar gekoppeld om efficiënte verwerking te bewerkstelligen. We kennen alleen een in- en output en maken geen gebruik van toevoegingen. We streven niet naar het creëren van een loosbaar water, maar realiseren duurzame grondstoffen voor de bodem."    

Hoe ziet de afzet er precies uit?
"Een deel van de mest wordt bij aankomst gescheiden, gedroogd en gecomposteerd. De fosfaatrijke dikke fractie (circa 10%) wordt veelal geplaatst in het buitenland. De dunne fractie wordt onder de naam Optimest® geplaatst bij afnemers in de regio. Deze mest heeft lagere gehalten fosfaat en een hoog organische stofgehalte per kg fosfaat, waardoor het mogelijk is om alle dierlijke bemestingsruimte op bedrijven goed te benutten. Tevens zijn er mogelijkheden maatmeststoffen te maken."

Wat is het meest bijzondere aan de nieuwbouw?
"Allereerst staat het in dienst van twee van onze bedrijfsactiviteiten. In het voorste deel kunnen we producten uit onze akkerbouwtak opslaan en bovendien bewerken. Zo kunnen de (zoete) aardappelen, uien, peen etc. processen ondergaan als curing, condensdrogen, mechanische cooling en bevochtiging. Dit kan in kisten, maar door de flexfloor zijn er ook diverse mogelijkheden voor los gestorte producten."

"Het hele gebouw is voorzien van ruim 2700 zonnepanelen en daarmee is de hele locatie nu energieneutraal. We hebben een behoorlijke investering gedaan in zonnepanelen waardoor het hele proces van opslag en bewerking van landbouwproducten, maar ook de verwerking van mest, door onze eigen panelen van stroom wordt voorzien. De nieuwbouw vergroot bovendien onze capaciteit op deze vlakken. We hopen in de toekomst daardoor nog meer stabiele en jarenlange relaties aan te gaan met nieuwe leveranciers en afnemers."

Wanneer vindt de open dag plaats?
"Graag verwijs ik hierbij naar de uitnodiging op onze website. Iedereen is van harte welkom om de nieuwbouw te bewonderen. We zijn er trots op dat we op eigen kracht zonder subsidies, enkel SDE voor de zonnepanelen, een bijdrage kunnen leveren om het Nederlandse mestaanbod zo duurzaam mogelijk een plaats te kunnen geven. Dat willen we graag met u delen. Let op: vooraf aanmelden."

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief