Shutterstock

Politiek Begroting

LNV verdubbelt uitgaven in 2 jaar tijd

23 November 2020

Aanstaande dinsdag en woensdag staat de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV op de agenda van de Tweede Kamer. Dit keer zou het bij wijze van uitzondering wel eens daadwerkelijk over de inkomsten en uitgaven van het ministerie kunnen gaan.

Zelden gaat de behandeling daadwerkelijk over de boekhoudkundige aspecten van deze begroting, die de kleinste is van alle ministeries. De jaarlijkse begrotingsbehandeling van LNV is doorgaans voor landbouwwoordvoerders dé kans om op het podium de koers van het regeringsbeleid tegen het licht te houden. De Partij voor de Dieren spaart zelfs spreektijd op om tijdens de LNV-begroting extra lang tekeer te kunnen gaan tegen alles wat in hun ogen niet deugt aan de agrarische sector in Nederland.

Andere indeling kostenposten
Dit jaar zou het bij wijze van uitzondering wél eens over de inkomsten en uitgaven van het ministerie kunnen gaan. Die uitgaven rijzen namelijk de pan uit: in 2 jaar tijd zijn ze verdubbeld. In 2019 is het totale bedrag nog geen miljard euro, voor 2021 is meer dan 2 miljard euro begroot.

De verdeling van de kostenposten is ook veranderd. In 2019 werd onderscheid gemaakt in de posten 'concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens' en 'natuur en biodiversiteit'. Nu zijn er de posten 'land-en tuinbouw' en 'natuur, visserij en gebiedsgericht werken'. Het laat zich raden dat met name de uitgaven aan natuur enorm zijn gestegen, gezien de vele honderden miljoenen euro's die jaarlijks zullen worden aangewend om veehouderijen op te kopen.

Ook zijn er vele tientallen miljoenen euro's begroot voor verduurzaming van de veehouderij en ligt het voor de hand dat miljoenen nodig zullen zijn voor coronasteun, al wordt dit niet duidelijk uit de begroting die geen post onvoorziene uitgaven bevat. Nieuw is de post 'kennis en innovatie', goed voor maar liefst €250 miljoen. De uitgaven aan het 'apparaat' oftewel de kosten van het ministerie, zijn net als de totale begroting in 2 jaar tijd verdubbeld van €100 miljoen naar €200 miljoen.

Snel oplopende staatsschuld 
LTO spreekt van 'miljoenen smijterij' en herhaalt het standpunt dat de €1,5 miljard, die is vrijgemaakt om de komende jaren veehouderijen op te kopen, beter besteed moet worden. Van dit duizelingwekkende bedrag zou €750 miljoen moeten worden aangewend voor het emissie arm maken van stallen in plaats van opkoop. Dan is volgens LTO het geld veel nuttiger besteed. "Ons uit de crisis investeren" is het motto van de Rijksoverheid, waar ook LTO bij aansluit. Terwijl de regering voor de coronacrisis juist het bewaken van de staatsschuld jarenlang als prioriteit nummer 1 zag.

De miljoenen vliegen je om de oren. Denk ook aan de kosten voor compensatie van de nertsenhouderij. Op het totaal van de Rijksbegroting is dit 'peanuts'. De coronasteun aan de KLM alleen al is een nog groter bedrag dan de verdubbelde LNV-begroting. Precieze cijfers zijn er niet, maar je hoeft geen rekenmeester te zijn om te kunnen inschatten dat de staatsschuld door de aanhoudende coronacrisis razendsnel oploopt. Het ministerie van LNV doet er aan mee.

foodbusiness.nl

Erik Colenbrander

Freelance agrarisch journalist
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Stikstof

Minister kan PAS-melders niet sneller legaliseren

Nieuws Stikstof

'Boeren die willen stoppen, blijven op handen zitten'

Nieuws Plan voedselbeleid

Kabinet opent aanval op vlees- en zuivelconsumptie

Nieuws TAPP Coalitie

'Vleestaks moet duurzame boeren belonen'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief