Shutterstock

Nieuws Inkomensraming

Corona neemt hap uit boereninkomens

17 December 2020 - 5 reacties

De coronapandemie pakt negatief uit voor de verdiensten in de land- en tuinbouwsector. Het gemiddelde inkomen van alle sectoren daalde in 2020 met €20.000 tegenover het jaar ervoor, ondanks diverse steunprogramma's die de overheid heeft opgetuigd. Vooral varkenshouders zagen hun inkomsten verdampen.

Dit blijkt uit de inkomensraming die Wageningen Economic Research (WUR), samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek, dit jaar traditiegetrouw opnieuw heeft uitgevoerd. Het geraamde gemiddelde inkomen komt uit op €54.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid, een technisch begrip voor een meewerkend gezinslid. Wel moet opgemerkt worden dat de effecten van de tweede golf maar ten dele zijn meegenomen. 

Bij de forse daling van circa €20.000 moet in ogenschouw worden genomen dat de inkomsten in 2019 (€73.000) buitensporig hoog waren. Desalniettemin ligt het geraamde inkomen dit jaar ook onder het langjarig gemiddelde van €59.000, al is het verschil dan niet heel groot. De uitersten tussen de verschillende sectoren zijn, zoals gebruikelijk, ook dit jaar extreem groot.

Inkomen varkenshouder gedecimeerd
De geraamde inkomsten reageren in iedere sector sterk op corona. Varkenshouders zien na topjaar 2019 de baten met maar liefst €295.000 terugvallen tot een verlies van €46.000. Dit als gevolg van de prijsval op de varkensmarkt door corona, maar vooral ook door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Duitsland wat druk uitoefent op de Europese markt.

Waren de inkomsten in de varkenshouderij vorig jaar koploper in de sector, dit jaar bungelen ze onderaan. Hoewel uitschieters in inkomsten in de varkenshouderij gangbaar zijn, zijn die dit jaar wel erg extreem. Ondanks de forse inkomensdaling hebben varkenshouders over het algemeen nog veel vet op de botten.

Lichte daling voor melkvee- en kalverhouders
Melkveehouders zien de inkomsten met €6.000 terugzakken tot €43.000, voornamelijk als gevolg van de lage melkprijs door corona en de gestegen voerkosten. De inkomensdaling wordt geremd door een hogere productie per koe. Net als vorig jaar is in de biologische melkveehouderij een vergelijkbare daling zichtbaar tot €41.000. De veelbesproken kalversector ziet de inkomsten met €5.000 terugzakken tot €41.000.

De coronaproblematiek lijkt in de sector mee te vallen. Dit komt doordat het inkomen voornamelijk is gebaseerd vaste prijzen in integraties die waarschijnlijk pas volgend jaar de coronaklappen gaan voelen. De vrije mesters kampen dit jaar al met de negatieve gevolgen van de vraaguitval. Geitenhouders zien hun inkomsten stijgen met €2.8000 stijgen tot 134.000 dankzij een hogere melkprijs.

Vraaguitval raakt aardappelteler
Het gemiddelde inkomen in de akkerbouw komt dit jaar uit op €41.000. Dat is iets onder het meerjarig gemiddelde dat tussen de €40.000 en €45.000 ligt. In het gortdroge jaar 2018 lag het inkomen duidelijk boven dit niveau. Het verkoopseizoen 2019/2020 eindigde met zeer lage prijzen voor vrije consumptieaardappelen, ook als gevolg van corona dat flink inhakt op de afzetmogelijkheden en de export.

CBS en WUR ramen de prijsdaling op dan meer 30% ten opzichte van 2019. Hierbij is geen onderscheidt gemaakt tussen frites-, tafel- en pootaardappelen. De lichte stijging van de hectareopbrengst van 1,3% is bij lange na niet voldoende om de prijsdaling te compenseren. Het inkomen voor zetmeelaardappelbedrijven wordt geraamd op €30.000 per arbeidsjaareenheid. Dat is enkele duizenden euro's meer dan in 2019.

Bieten, uien en graan
De basisprijs voor suikerbieten bestaat deels uit een bijdrage door Cosuns dochter Aviko. Door de slechte omstandigheden in de aardappelsector zal er dit jaar niet of nauwelijks sprake zijn van een bijdrage. Verwacht wordt dat dit een daling van 5% tot gevolg heeft in de financiële hectareopbrengst tegenover 2019. Voor uien wordt een prijsstijging van 35% geraamd ten opzichte van 2019.

Een combinatie van een kleiner areaal, lagere hectare opbrengsten en een toegenomen vraag zorgen voor deze stijging. Bij granen blijft de productie in diverse grote graanproducerende landen achter door droogte. De vraag op de wereldmarkt is groot. De raming is dat de graanprijs voor oogst 2020 met 8% toeneemt ten opzichte van 2019.

boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
5 reacties
17 December 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10890408/corona-neemt-hap-uit-boereninkomens]Corona neemt hap uit boereninkomens [/url]
2019 en de eerste helft van 2020 waren extreem voor de varkenshouderij. In deze periode is er extreem veel geld verdient doordat we toen konden profiteren van het tekort aan varkensvlees in China. Deze periode zorgt ,nu de prijzen weer gedaald zijn, voor een extreme schommeling. Achter af bleek die periode van goede prijzen hard nodig om gaten te dichten en te reserveren voor de toekomstige slechte jaren.

Door het herstel van de chinese varkensstapel en de verdere ontwikkeling van de varkensproductie in de nieuwe varkenslanden, zorgen ervoor dat prijsdruk ontstaat op de varkensmarkt en metname de exporterende landen hier last van ondervinden.

De aanjagersrol die de Nederlandse aanverwante bedrijven spelen in de nieuwe varkenslanden lijkt nu echt momentum te krijgen en zijn vruchten af te werpen. Buitenlanden zijn mede daardoor instaat hun productie zeer snel op te bouwen en verder te ontwikkelen. Helaas zal dit voor de Nederlandse boer betekenen dat er afzetmarkten verzadigd raken (wegvallen) en dat de concurrentiepositie nog verder onder druk komt te staan.
Abonnee
.... 17 December 2020
Volgens mij hebben ze in andere landen ook een kostprijs. Hier wordt net gedaan of de varkens daar voor niks groeien. Ze moeten eerst maar eens bewijzen of ze tegen het Nederlandse vakmanschap opkunnen.
Guus 17 December 2020
LLTB heeft samen de De Heus een artikel geschreven in ons dagblad. Ze pleiten voor het behouden van een zo groot mogelijk volume in bijvoorbeeld de varkenshouderij. Dit is van zeer groot belang voor het verdienmodel van aanverwante bedrijven en onderwijsinstellingen. Deze bedrijven verdienen hun geld aan volume en het investeren van kapitaal en exporteren van kennis in/naar het buitenland. Deze ontwikkeling maakt onze concurrenten ijzer sterk en zorgt dat onze afzetmarkten verzadigd raken. Het verdienmodel van de boer kwam in het stuk niet voor. Maar dat is ook niet gek want dat is voor deze partijen al decennia lang niet van belang.
Biggetje 17 December 2020
@.... Het probleem is dat bijvoorbeeld de Nederlandse voerfabrieken volop miljarden in het buitenland aan het investeren zijn met geld verdient bij de Nederlandse boer.

Ben het met je eens dat de Nederlandse boer veel kennis en vakmanschap heeft. Maar het probleem is dat bijvoorbeeld die voerfabriekendie kennis en vakmanschap delen in het buitenland, dat is natuurlijk een selling point voor deze bedrijven Nederland staat er immers bekent om.

Dus onze voorsprong is zo weg als we niet uitkijken. Het is niet voor niks dat succesvolle bedrijven in andere sectoren, ASML bijvoorbeeld, er alles aan doen om hun kennis juist niet te delen en deze binnen boord houden. Zodra de kennis op straat ligt is het voorbij.
Meijvonk 19 December 2020
De vorige generatie heeft zich tijdens bijeenkomsten door menig ceo van de kapitaalkrachtige bedrijven in de periferie latennwijs maken dat boer zijn enkel draait op....passie....... en dat..... passie.....een ander woord is voor: voor niks willen werken. Zo is de boer de kreukelzone van kapitaalkrachtige aanverwante bedrijven in agrarische sector geworden.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

BB TV Cor Pierik

Hoeveel melkveehouders zijn straks agro-industrie?

Interview Robert Hoste (WUR)

'Varkens houden voor wereldmarkt vraagt moed'

Nieuws CBS

Nederland importeert voor 2 miljard euro uit Oekraïne

Nieuws Voer

Voerprijs in maand tijd fors hoger en dat lijkt trend

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief