Centraal Bureau voor de Statistiek

30 resultaten

BB TV Feiten

Stoppende boeren laten veestapel niet halveren

13 Mei 2021

BB TV Feiten

Landbouw kan nestsucces weidevogel ondersteunen

4 Mei 2021

Nieuws Gewasbescherming

Boeren hebben minder gespoten in 2019

1 April 2021

Nieuws Energie

Nederland stoot minder broeikasgas uit

15 Maart 2021

Nieuws Korte keten

Omzet uit korte keten in 2019 ruim 1 miljard euro

12 Februari 2021

Nieuws Export

China blijft belangrijke markt voor Nederland

11 Februari 2021

Nieuws CBS

Foodsector realiseert forse omzetgroei in coronajaar

1 Februari 2021

Nieuws CBS

Opbrengst zaaiuien daalt 4 procent

29 Januari 2021

Nieuws Landbouwexport

Minder product uitgevoerd, maar tegen hogere prijs

22 Januari 2021

BB TV Feiten

Ruim 16.000 bedrijven hebben geen opvolger

13 Januari 2021

Nieuws Raming WUR

Sombere vooruitzichten voor inkomen akkerbouw

17 December 2020

Nieuws Inkomensraming

Corona neemt hap uit boereninkomens

17 December 2020

Nieuws Statistiek CBS

Boer verdient euro's steeds vaker buiten de landbouw

11 December 2020

Nieuws Onderzoek CBS

Nederland telt weer meer melkgeiten

20 November 2020

Opinie Han de Jong

Op en neer slingeren tussen vaccin en coronagolven

13 November 2020

Nieuws Energie

Netwerk kan investeringen in energie niet bijbenen

30 Oktober 2020

Nieuws Suikerbieten

Areaal suikerbieten compenseert opbrengst

29 Oktober 2020

Inside Uien

Minder zaaiuien door krimp areaal én opbrengst

29 Oktober 2020

Inside Aardappelen

Aardappeloogst zo goed als gelijk aan vorig jaar

29 Oktober 2020

BB TV Feiten

'100 bunder boeren hebben kwart van grond in handen'

27 Oktober 2020

BB TV Feiten

Schaalvergroting in melkveehouderij zet door

21 Oktober 2020

Nieuws Landbouwtelling

Teelt van eiwitgewassen daalt, fors minder soja

30 September 2020

Nieuws CBS

Extensieve bedrijven nemen toe in melkveesector

17 September 2020

Nieuws Export

Corona geeft Nederlandse export een stevige klap

7 September 2020

Nieuws Landbouwtelling

Areaal snijmaïs neemt sinds lange tijd fors toe

30 Juni 2020

Nieuws Landbouwtelling

Areaal tarwe fors lager, akkerbouw blijft krimpen

30 Juni 2020

Nieuws Landbouwtelling

Lichte daling van areaal consumptieaardappelen

30 Juni 2020

Nieuws Landbouwtelling

Areaal zaaiuien doet in 2020 stapje terug

30 Juni 2020

BB TV Cor Pierik

'Melkveehouderij moet aan stikstofknoppen draaien'

27 Mei 2020

Nieuws Export

Landbouwexport VK goed voor €922 miljoen

26 Mei 2020