Inside Aardappelen

25 procent minder aardappelen in België

25 September 2018 - Niels van der Boom

Ook in België valt de nagroei in de fritesaardappelen tegen, zo tonen de nieuwe proefrooicijfers. In 2017 zorgde dat juist voor een enorme aardappelopbrengst. In 4 weken tijd verbeterde de opbrengst iets, maar daarmee verandert er niets aan de penibele situatie.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Nieuwe proefrooicijfers (week 38), onder andere van handelshuis Bruwier, tonen aan dat de nagroei ook bij onze zuiderburen tegenvalt. Gedurende september is er wel iets bijgegroeid, maar een steile groeicurve (zoals in 2017) is niet zichtbaar. Het gaat om 2 tot 3 ton per hectare, afhankelijk van het ras. Met hooguit 1 tot 2 groeiweken resterende kan de balans worden opgemaakt.

De spreiding in tonnen is erg groot: 50 ton per hectare. Vergeleken met het meerjarig gemiddelde komt de opbrengst van Fontane 20% lager uit in België. Kijkend naar 2017, toen uiteindelijk bijna 60 ton werd geoogst, is het verschil (30%) nog veel groter. Voor Bintje is het verschil bijna 30%. Daarmee is een 25% lagere opbrengst in België een reëel inschatting.

Wallonië
De vraag is in hoeverre dit een voorspellende waarde herbergt voor de fritesaardappelgewassen die over de grens in Noord-Frankrijk groeien. De opbrengst wordt daar vooralsnog relatief positief ingeschat, in vergelijking tot buurlanden. Van de Belgische cijfers weten we dat de opbrengst in de zuidelijke teeltgebieden (Wallonië) meer tegenvalt, mede door een gebrek aan neerslag. Het is aannemelijk dat ook in Frankrijk de opbrengst lager is dan sommige cijfers doen geloven.

20 à 30

procent

brengen de aardappelen minder op

Ook de proefrooicijfers van Aviko Potato tonen dat beeld voor Nederland. De opbrengsten liggen daar weliswaar hoger, maar het betreft bruto kilo’s. Nagroei in september heeft zich beperkt tot enkele tonnen.

Opbrengst EU-5
Half september publiceerde de NEPG hun oogstprognose voor de EU-5. Die komt uit op krap 24 miljoen ton. Deze cijfers worden binnen de sector met argusogen bekeken. Het betekent dat de oogst van 2018 boven het niveau van 2012 uitkomt. Toen werd 22,5 miljoen ton geoogst. Echter, het areaal was toen 90.000 hectare kleiner. Ook verwerkte de industrie toen minder aardappelen.

Op de Weuthen Kartoffeltag (in augustus) vertelde directeur Ferdi Buffen dat hij een oogst van 20 miljoen tot 22 miljoen ton verwacht. Desgevraagd laat hij weten dat deze raming inmiddels iets naar boven is bijgesteld: 21 miljoen tot 23 miljoen ton. De gunstige weeromstandigheden in het Verenigd Koninkrijk zouden hebben bijgedragen aan een lichte verandering van de situatie.

Doorwas
Buffen beaamt dat er in in de maand september relatief weinig nagroei heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van Nederland is de situatie in België en Duitsland iets positiever, maar nochtans bevindt het zich op een laag niveau. Daarbij moet ook onderscheidt worden gemaakt tussen Bintje en hoogproductieve fritesrassen als Fontane.

Wat de situatie tevens kan veranderen, is de aanwezigheid van de glazige doorwasknollen. Er is hier pas eind november iets over te zeggen. NEPG merkt in hun persbericht op dat doorwas momenteel overal in de EU-5 voorkomt.

Wie de huidige opbrengstcijfers optelt, met de nu beschikbare gegevens, komt op een EU-5 opbrengst van 23 miljoen ton. Het uiteindelijke cijfer zit hoogstwaarschijnlijk daaronder. In ieder geval niet erboven; zeker als de kwaliteit (glas) wordt meegerekend.

Polen
Daarnaast is het interessant om te kijken hoe de situatie in Polen zich ontwikkelt. Het areaal is dit jaar met 30.000 hectare afgenomen; vooral tafelaardappelen, want de fritesaardappelteelt is stabiel gebleven. Cijfers van het statistiekbureau geven geen volledig beeld van de situatie.

Het noorden en oosten van het land kent een oogst die 10% tot 15% lager ligt dan het gemiddelde. In het westen en zuidwesten is dit echter 25% of meer. De voorspelde oogst van 8,5 miljoen ton kan daarmee weleens op 6,5 miljoen ton komen, zo schatten insiders in.

Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden