Agrifoto

Inside Aardappelen

Wijzigingen in contract McCain voor rendement

9 Februari 2019 - Niels van der Boom - 15 reacties

Aardappelverwerker McCain wil de interne en externe kostenstijgingen in de hand houden. Gelijke pootgoedkosten en een prijsverhoging in de vastprijscontracten moet hiervoor zorgen. Er wordt vroeger geoogst en langer bewaard.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Bij McCain start het oogstseizoen dit jaar 2 weken eerder, met name door de lage hectareopbrengsten en gelimiteerde beschikbaarheid van vrije aardappelen. Voor de vroege oogst zijn diverse vroege teeltgebieden uitgezocht. De af landprijs stijgt in juli fors: met €5 tot €5,50 per 100 kilo, afhankelijk van de leveringsweek. Droog uit de schuur bedraagt de verhoging €1,50 tot €2 per 100 kilo.

2 teeltdoelen
McCain maakt onderscheid tussen de fritesaardappelcontracten, waarbij het product zo grof mogelijk moet zijn, en de Cêlavíta-rassen. Deze zijn fijn of middel grof. Ook het rassenpakket is verschillend, net zoals de focus op bewaren in kisten voor de lange bewaring. De hoofdoogst (af land) van Innovator en Zorba start met een prijs van €11,50 per 100 kilo. In week 17 (eind april) is dat €15,68 en eind juni bedraagt de contractprijs €17,92 per 100 kilo. Fontane doet in deze 3 opeenvolgende periodes €11, €14,87 en €17,33.

De aardappelen die in de mechanische koeling worden bewaard, krijgen een additionele toeslag. Zo start Agria (af land) op €11,25, in week 17 is dat €16 en eind juni (uit kistenbewaring) €20. Het Cêlavíta-ras Hansa doet €10,50 af land en €14,50 in week 17. De genoemde prijzen zijn exclusief kwaliteitspremies en voor de contracten van Fontane in de maatsortering 50 millimeter opwaarts. Voor 40 tot 50 millimeter geldt een andere contractprijs. Ook voor het ras Markies worden 2 prijzen gehanteerd. Voor de andere rassen geldt 1 prijs voor 40 millimeter opwaarts.

Rassenpakket
"Een rendabele teelt kun je alleen in de benen houden door de kosten in de hand te houden", zo zegt agrarisch directeur Mark Zuidhof. "Dit vergt rassen met een goed opbrengend vermogen. McCain heeft er bewust voor gekozen om de pootgoedkosten per hectare stabiel te houden. Daarbij is er nog meer focus op nieuwe rassen met een hogere opbrengst. We hebben een breed rassenpakket die aan de wensen van iedere teler kan voldoen. Rassenkeuze is maatwerk. Denk aan werkspreiding, voorvrucht, grondsoort, et cetera."

"De beschikbaarheid van pootgoed is beperkt", zo weet Zuidhof. "Ook de pootgoedteelt heeft geleden onder de extreme weersomstandigheden van afgelopen seizoen. De fijne maatsortering is gunstig voor de uitplant, waardoor het verbruik in kilo’s per hectare lager ligt. De kosten houden we ongeveer gelijk aan afgelopen jaar. Dit kan omdat McCain goede afspraken met de handelshuizen heeft. We verwachten geen tekort."

Klimaatbestendig ras
"Het doel is om het areaal met een fractie uit te breiden", zo vervolgt hij. "We zien een grote verschuiving in het rassenpakket. Afgelopen jaar heeft bewezen dat je robuuste rassen moet hebben. McCain gaat verder met de rassen die in extreme omstandigheden bedrijfszekerder zijn voor zowel de teler als McCain. We zoeken continu sterkere en betere rassen. Dit is nodig omdat de teeltkosten stijgen. De uitbreiding van rassen die McCain in eigen beheer heeft groeit komend jaar sterker dan andere rassen."

Bewaring in kisten is in toenemende mate belangrijk voor McCain. Vooral voor Cêlavíta, maar het volume uit kisten, dat in mei, juni en juli wordt geteeld, stijgt. Ook voor de fritesverwerking heeft het als voordeel dat de aardappelen harder en daardoor vrij zijn van drukplekken, wat het eindproduct ten goede komt.

Vaste prijscontracten
Het rassenpakket mag dan snel veranderen, de afzetvorm doet dat niet. Hier vinden geen wijzigingen plaats. "We zien weinig verschuivingen in de keuze die een teler maakt voor de diverse contractvormen", zegt Zuidhof. "Schaalvergroting wordt in een hoog tempo doorgevoerd. Hierdoor is er meer interesse voor vastprijscontracten. Het merendeel wil in de volatiele aardappelmarkt geen risico lopen op een minimale prijs in jaren van overvloed. Telers zijn tevreden met de keuzevrijheid die ze hebben. Met verschillende contractvormen kan een bodem in de teelt worden gelegd, waarbij in jaren met hoge prijzen wel van de markt kan worden geprofiteerd."

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox