Agrifoto

Inside Aardappelen

Welk beeld schetsen Belgische proefrooicijfers?

5 Augustus 2019 - Niels van der Boom

In België zijn de eerste cijfers aangaande de opbrengst van de hoofdoogst in Vlaanderen en Wallonië bekend gemaakt. Hoe vergaat het de fritesaardappelen, hebben ze geprofiteerd van de neerslag en hoe staat het met doorwas?

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Fiwap, Carah, PCA en Inagro namen gezamenlijk monsters van 27 percelen Fontane. Die zijn verdeeld over 11 velden in Wallonië en 16 in Vlaanderen. Ook werden 17 percelen Bintje bemonsterd, verdeeld over beide landsdelen.

De aardappelen gingen verspreid over april de grond in, maar zijn gemiddeld op tijd gepoot. Dat is ongeveer 1 week eerder dan in afgelopen voorjaar. Hierdoor hebben de Fontane's 100 groeidagen achter de rug en de percelen Bintje 97. Vorig jaar lag het aantal groeidagen in deze periode op respectievelijk 86 en 87. Dit is ongeveer gelijk aan 2017.

Opbrengst Fontane hoog niveau
De monsters van de Fontane's komen gemiddeld uit op 33 ton per hectare (bruto). Opvallend is dat Vlaanderen het met 38 ton per hectare gemiddeld beter doet dan Wallonië, waar de Fontane’s niet verder komen dan 27 ton per hectare. Daarmee is het gemiddelde 20% hoger dan in de voorgaande 4 jaren. Het meerjarig gemiddelde is 27,5 ton per hectare. Het percentage 50 millimeter opwaarts is met 50% gemiddeld, net zoals een onderwatergewicht van 385. Het knolaantal ligt iets lager.

De Fontane's presteren goed, maar zijn ver in hun ontwikkeling. Bron: Fiwap.

In Vlaanderen zijn de percelen met Fontane iets meer verouderd; het loof is gemiddeld voor 20% verouderd en bij 25% van de percelen is dat zelfs al 30% of meer. Hoe vergaat het de percelen nu verder? Kijken we naar de meerjarige groeicurve, dan is zichtbaar dat de eerste monstername daar net iets boven scoort. Afgelopen jaar gaven de aardappelen het vroeg op en verliep de groei langzaam. In België viel afgelopen week verspreid 15 tot 45 millimeter regen, maar het is en blijft zeer droog. In 2017 trokken de gewassen lang door en werd er een topopbrengst gehaald. Dit jaar zal waarschijnlijk eerder op de lijn van 2016 lijken, die op 45 ton eindigde.

Cijfers van Bruwier
Ook aardappelhandelshuis Bruwier bemonsterde in week 31 hun percelen Fontane. Die komen uit op een netto-opbrengst van 30,2 ton per hectare, met ruim de helft 50 millimeter opwaarts en een onderwatergewicht van 388 gram. Dit cijfer ligt 17% onder het 5-jarig gemiddelde van 36,5 ton. Wel is de opbrengst beter dan vorig jaar. Toen werd 28 ton bemonsterd in week 28.

Bruwier bemonstert geen Bintje meer, omdat dit ras enorm in areaal en afzet verliest. In plaats daarvan wordt Challenger bemonsterd. Het eerste resultaat komt uit op 29 ton per hectare, met slechts 32% 50 millimeter of grover. In de monsters zat 3 ton ondermaat. Volgens Jan van Luchene, van Bruwier, komt dit door 2 problemen. Enerzijds kenden enkele percelen forse opkomstproblemen. Anderzijds is het in de provincie Henegouwen zeer droog, waar juist de meeste Challengers van Bruwier staan.

Het ras Bintje doet het duidelijk minder en zit onder het gemiddelde. Bron: Fiwap.

Bintje presteert ondermaats
PCA en Fiwap bemonsteren wel nog percelen Bintje. Die resultaten komen uit op gemiddeld 27 ton per hectare netto. Slechts 32% is 50 millimeter of grover en het onderwatergewicht bedraagt gemiddeld 377 gram. Hiermee komt de eerste Bintje opbrengst nagenoeg gelijk uit aan het 5-jarig gemiddelde van 27,4 ton.

Van de monsters Fontane had slechts 1 perceel doorwas. Bij Bintje is dat een ander verhaal. Op 4 percelen was 20% of meer van de knollen door doorwas aangetast. Aangezien er vrij snel na de regen werd bemonsterd, verwachten de onderzoekers dat meer doorwas optreedt. Bruwier meldt dat al hun Bintje-percelen met doorwas kampen. In Vlaanderen zijn er 7 percelen waarvan het loof voor 20% is afgestorven.

Welke conclusies zijn te trekken?
Het is lastig om nu harde conclusies te trekken uit deze cijfers. Er spelen 2 grote onzekerheden mee. Hoeveel neerslag zit er nog in het vat en welk effect heeft de hitte gehad? De regenval in België is zeer verspreid. Lang niet overal is voldoende gevallen. Bovendien was en blijft het droog. De hoge temperaturen hebben het gewas zeker een klap gegeven en Bintje wordt door doorwas geplaagd. Lang niet alle partijen zijn grof genoeg om MH/Fazor toe te passen.

Ondanks dat het loof van diverse gewassen nog groen is, zijn de meeste gewassen verouderd. Ook de latere Fontane's. De voorspelde regen voor week 32 is ondertussen grotendeels opgeschoven. Het blijft beperkt tot enkele millimeters, maar wel met een wat gematigde temperatuur. In Wallonië wordt iets meer neerslag verwacht dan in Vlaanderen, maar ook in combinatie met hogere temperaturen.

Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden