Shutterstock

Inside Aardappelen

'Huidige marktsituatie toont belang POC'

27 Augustus 2020 - Jeannet Pennings

De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) heeft de officiële erkenning van de overheid binnen. Daarmee kan de ledenwerving van start. De huidige situatie in de fritesmarkt onderstreept volgens Keimpe van der Heide het belang om daar snel werk van te maken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

"De huidige marktsituatie voor de fritesaardappelen is zorgelijk", stelt Keimpe van der Heide, namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) betrokken bij de vorming van de POC. Het areaal speelt daarin volgens hem een rol. "Het zou verstandig zijn als telers het areaal in 2021 beperken, maar de bestaande brancheorganisaties mogen geen concurrentieverstorende adviezen geven. Iets wat een erkende producentenorganisatie wel mag doen."

Sterkere positie
Dat is dan ook van begin af aan motivatie geweest voor de oprichting van de POC. Initiatiefnemer NAV deed, samen met de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA), begin januari de plannen uit de doeken. Uitgangspunt van de organisatie is een sterkere positie van aardappeltelers. "Met de erkenning die we nu hebben ontvangen van het landbouwministerie kunnen we daar aan gaan werken."

Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt om de organisatie los te koppelen van de NAV. Er is een apart bestuur gevormd dat zich oriënteert en bezighoudt met de POC-speerpunten. Ondertussen is het zaak zo veel mogelijk leden te werven, geeft Van der Heide aan. Dat proces is door de corona-uitbraak volgens hem wat vertraagd. "We zitten nu op een kleine 100 leden. Dat moeten er veel meer worden, maar je moet ergens beginnen."

Bal moet gaan rollen
Wanneer 20 tot 30% van het Nederlandse aardappelareaal is ondergebracht begint de POC echt vorm en invloed te krijgen. "Dat hebben we tijdens een studiereis bij onze Amerikaanse collega's gezien. We werken nu vol enthousiasme naar dat aandeel, zodat de bal gaat rollen. Nu zijn telers nog wat afwachtend, maar hoe sneller we volume bij elkaar hebben, hoe beter."

De huidige regelgeving schrijft voor dat een producentenorganisatie de concurrentie niet geheel mag uitsluiten. Daar houdt de POC goed rekening mee. "Ons voorbeeld, de POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij, red.), heeft ongeveer 70% van de varkenshouders in Nederland gebundeld. Wij hebben nagevraagd of daarmee concurrentie wordt uitgesloten, maar dat is volgens de overheid niet het geval."

Doel Noordwest-Europa
De POC heeft een tiental doelstellingen opgenomen in de statuten. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan gezamenlijke promotie en advisering van telers, maar vooral marktregulering. "Het proberen afstemmen van aanbod op de vraag voor een betere prijsontwikkeling", licht Van der Heide toe. Iets wat zich gezien het internationale speelveld eigenlijk niet zou moeten beperken tot Nederland, geeft hij toe. "Een unie van producentenorganisaties, waarbij producenten in Noordwest-Europa verenigd worden, is dan ook de uiteindelijke doelstelling."

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox