Corteva

Aangeboden door Corteva

Speel op safe bij bestrijding onkruiden in wintergraan

10 Maart 2021

Als het land weer wat opgedroogd is en het wintergraan goed aan de groei is, groeit ook het onkruid. Hét moment om met de bestrijding van onkruiden te starten.

Op de meeste percelen wintergraan komen zowel breedbladige onkruiden als onkruidgrassen voor. Daarnaast is de teelt van een geslaagde groenbemester na graan een belangrijk aspect van het bouwplan en de bodemvruchtbaarheid. Het advies is om voor de onkruidbestrijding in wintergranen te kiezen voor een herbicide met een brede werking, maar een korte nawerking in de bodem. Dat laatste vanwege de veiligheid voor nateelten en groenbemesters.

Corteva heeft de meest voorkomende onkruiden in wintergranen op een rij gezet. Bekijk de onkruiden en de beste bestrijdingsmogelijkheden in de brochure Onkruidbestrijding in wintergraan en zomergraan. De brochure bevat ook gevoeligheidstabellen van diverse herbicides in graan.

Bekijk hier de brochure Onkruidbestrijding wintergraan en zomergraan. 

Meest ideale omstandigheden bij onkruidbestrijding
Bij de bestrijding van onkruid in granen is middelenkeuze belangrijk. Zeker zo belangrijk is het zo goed mogelijk omgaan met weers- en gewasomstandigheden.

  1. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat de werkzame stoffen goed worden opgenomen door het onkruid. Qua spuitomstandigheden is het vooral belangrijk dat het groeizaam weer is; dagtemperaturen van >10 °C, geen nachtvorst en relatieve vochtigheid (RV) >60%.
    Spuiten in de ochtend op een nog licht vochtig gewas (einde bladnat) bij relatief hoge RV is ideaal voor een goed resultaat.
  2. Jonge zaadonkruiden zijn gevoeliger dan grotere onkruiden. Streef er naar een bestrijding tijdig uit te voeren. De meeste onkruiden zijn tussen 2- en 6-bladstadium het meest gevoelig. Voor wortelonkruiden en aardappelopslag is het juist weer van belang dat de planten meer blad hebben voor een effectieve bespuiting. Lees hier hoe aardappelopslag en wortelonkruiden in graan goed is te bestrijden.

Capri Twin: effectief tegen onkruiden in granen
Capri Twin heeft een brede werking op breedbladige èn grasachtige onkruiden. Voordeel van dit middel is dat het een relatief korte nawerking in de bodem heeft. Hierdoor komt een bestrijding van wortelonkruiden in mei beter tot zijn recht en zijn er geen problemen met nageteelde groenbemesters. De teelt van een geslaagde groenbemester na graan wordt een steeds belangrijker aspect van het bouwplan en de bodemvruchtbaarheid. Capri Twin is toepasbaar in zowel wintertarwe, triticale, winterrogge, spelt alsook in zomertarwe. Capri Twin is niet veilig voor gerst en haver!

Bekijk hier de werking van Capri Twin.

Duist, klimopereprijs en klein kruiskruid zijn onkruiden in wintergraan die door Capri Twin effectief worden bestreden.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden