Eigen foto

Interview Johan Hanse

‘Op de hoogte blijven is belangrijk binnen de sector’

8 December 2021

Boerenbussiness ging langs bij Johan Hanse, die in een maatschap met zijn broers Ad en Henry en zoon Jasper - die zoals het nu lijkt ook opvolger wordt - hun akkerbouwbedrijf van 200 hectare draaiende houdt. Hij heeft al ruim twaalf jaar een abonnement bij Boerenbusiness. Dit gebruikt hij voor het bijhouden van de prijsvormingen voor de producten binnen het bedrijf. Daarnaast heeft hij ook altijd interesse in het lezen van verhalen over anderen boeren en de ontwikkelingen binnen hun bedrijf.

De familie Hanse komt oorspronkelijk uit het Zeeuwse Noord-Beverland, maar door een ruilverkaveling die in 1968 heeft plaatsgevonden zijn ze terecht gekomen op het huidige bedrijf van 56 hectare in Biddinghuizen. In 1988 hebben de drie broers er een bedrijf in de Noordoostpolder bijgekocht van 48 hectare. Daar woont nu de oudste broer, Ad. Door de jaren heen zijn ze verder uitgebreid, bij gaan huren en zijn de broers in maatschap gegaan, waardoor er een areaal van 200 hectare ontstond.

Op welke manier willen jullie je onderscheiden?
"Onderscheid willen we bereiken door zo veel mogelijk verschillende gewassen te telen. Op die manier zit er altijd wel iets bij waaraan het bedrijf goed doet. Op het moment telen we hoofdzakelijk zaaiuien, consumptieaardappelen, pootaardappelen, winterwortelen, witlof, suikerbieten, vlas en wintertarwe. Dit is een heel rijtje verschillende gewassen naar ons idee. Ook letten we bij het huren van grond heel goed op de kwaliteit van de bodem, die proberen we natuurlijk zo hoog mogelijk te houden. Dit zijn meestal niet de grootste stukken, dus dat is erg bewerkelijk. Tot slot willen we de pootgoedteelt, wat 24 hectare van ons bedrijf is, ook zo goed mogelijk uitvoeren en er naam voor krijgen. Al met al heeft deze teelt ook grote kosten binnen ons bedrijf."

Wat vindt je belangrijke punten in het bedrijf?
"Ik vind het bijhouden van de prijsvorming erg interessant en belangrijk bij het telen van gewassen. Daarom kijk ik ook dagelijks op de website van Boerenbusiness, hierbij luister ik ook naar de informatie die Pieter Post wekelijks geeft en de Gewastour houd ik ook altijd in de gaten. Ik ben heel tevreden over het abonnement dat ik afgesloten heb: Akkerbouw Pro.

"Bij het draaiende houden van het bedrijf is speculeren in mijn ogen heel belangrijk. Ook hebben we de fritesaardappelen die we 100% voor de poule telen en die onderverdeeld zijn bij de firma Schaap, omdat we nu thuis beschikken over een kistenbewaring. De overige percelen gaan naar Aviko, dat is gewoon los gestort. De poule geeft in het bedrijf een bepaalde zekerheid en dat vind ik belangrijk, maar het echt draaiende houden doen we de laatste jaren toch wel voornamelijk met de uien- en de wortelteelt. Daar kunnen we wat binnenharken."

Waar letten jullie nog meer op? 
"Wereldwijd kijken is voor ons heel belangrijk, gelet op de marktontwikkelingen. Hierbij willen we zicht houden op de Oostbloklanden en alle Europese landen. Is het daar droog? Is het daar nat? En zijn er nog plekken ondergelopen? Kort samengevat: de markt proberen in te schatten. Maar dat is moeilijk, daarom is het in de gaten houden van de termijnmarkt op dit platform heel belangrijk in mijn ogen. Ook vind ik het leuk om te lezen over anderen hoe het gaat binnen hun bedrijf. Ik heb hier zelf ook echt wat aan binnen mijn bedrijf. Ik kan hierdoor een netwerk opbouwen. Het op de hoogte blijven en dat toepassen binnen het bedrijf vind ik waardevol."

Hoe zie je de toekomst?
"We willen ons in de komende jaren misschien wel meer ontwikkelen in een mechanische koeling voor de fritesaardappelen en eventueel ook voor de uien. Daarnaast willen we ons in de toekomst natuurlijk ook blijven richten op het onderscheiden binnen de sector. Kwaliteit staat hierbij voorop. Onze kosten binnen het bedrijf liggen wel extreem hoog, maar als je dan goede prijzen hebt, zegt dat niet alles."

"De toekomst zie ik rooskleurig, want we hebben gelukkig zoals het nu lijkt een opvolger! Jasper, mijn zoon, is vreselijk ambitieus en dat sleept ons mee en houdt ons ook jong. Soms moeten we hem ook wel eens afremmen, hij heeft er zoveel zin in, hij weet nooit geen eind, altijd meer. Dit is in onze ogen een heel goed teken."

Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden