BASF

Aangeboden door BASF

'Fungicide Scala werkt dus ook tegen koprot'

24 November 2021

Naast de al bekende goede werking tegen bladvlekkenziekte en stemphylium blijkt Scala ook effectief tegen koprot. Mits vroeg gespoten kan het fungicide zich meten met een veel gebruikt referentiemiddel. "Scala verdient een prominentere plek in fungicideschema's."

"Je ziet de koprot dit jaar al heel vroeg in de bewaring", aldus Bert Westhoff. "Dat is een belangrijk verschil met andere seizoenen. En de gevolgen zijn niet gering. Wij zien in ons onderzoek dat tweederde van de tarra voor rekening van de koprot komt." Volgens de productadviseur vinden koprotinfecties vaak eerder plaats dan de praktijk denkt. "Koprot infecteert alleen afstervend weefsel; ook de afstervende oudste bladeren kunnen een invalspoort zijn. Rechtopstaand afstervende gewassen, zoals dit jaar bijvoorbeeld door valse meeldauw, maakt het de schimmel daarna een stuk makkelijker de bol te bereiken.

Uit proeven bleek dat Scala ook werkt tegen koprot.

Goede werking op koprot
Over de infectie op het proefveld in Dronten hoefde Westhoff zich geen zorgen te maken. De proef waarvan hij vorige week de resultaten toonde tijdens een kijkmiddag voor de GBM-handel was kunstmatig geïnfecteerd. "En dat was goed gelukt", lacht hij. "Op het onbehandelde object was ruim 30% van de planten aangetast door koprot." In het object waar Scala de goede koprotwerking liet zien, was het fungicide vroeg ingezet. Westhoff: "Wij denken dat Scala een prima partner kan zijn bij de Zorvec-bespuitingen. Dus al beginnen met toepassen in de eerste helft van het spuitseizoen. Nu wordt Scala vaak pas in de tweede helft van het seizoen ingezet, maar als je wilt profiteren van de koprotwerking moet je eerder met Scala beginnen."  

Scala in meer spuitschema's
De proef in Dronten liet zien dat Scala tegen koprot net iets beter werkte dan een veel gebruikt valse meeldauwmiddel. "Op grond van de koprotwerking verdient Scala dus zeker een plek vroeg in het schema", aldus Westhoff. Overigens was Signum in de proef het middel met de beste koprotwerking, maar dat middel heeft in veel schema's forse 'concurrentie' van valse meeldauwmiddelen die ook strobilurines bevatten. "Je mag vanwege resistentie-ontwikkeling maximaal de helft van de fungicidebespuitingen in uien uitvoeren met een strobilurine", legt Westhoff uit. "In de praktijk wordt dan vaak gekozen voor een middel tegen valse meeldauw. Maar het is dus gunstig dat er nu een goed alternatief tegen koprot is zonder strobilurine. Scala bevat pyrimethanil en die stof komt uit een andere resistentiegroep. Dat maakt Scala sowieso een perfecte afwisselpartner. Bovendien werkt Scala zowel curatief als preventief en heeft het ook een lokaal-systemische werking."

Westhoff verwacht dat Scala in 2022 in meer spuitschema's zijn opwachting gaat maken. "Er verdwijnen veel mancozebhoudende middelen en we hebben nu de koprotwerking van Scala aangetoond. En ook door de zachtheid voor het gewas krijgt de inzetbaarheid van Scala een flinke impuls."

Deze businesscase is powered by:
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden