Agrifoto

Nieuws Glyfosaat

Grondkamer handhaaft verbod op glyfosaat

29 Maart 2022

De Centrale Grondkamer staat onder voorwaarde een verbod op glyfosaat toe op landbouwgronden in vier- en zesjarige geliberaliseerde pachtovereenkomsten van de provincie Noord-Holland. De regionale grondkamer oordeelde eerder nog dat dit verbod niet aan de pachters opgelegd mocht worden. Er worden wel voorwaarden verbonden aan het verbod.

In de pachtovereenkomst van de provincie Noord-Holland was opgenomen dat het gebruik van glyfosaat niet is toegestaan en dat de werkzame stof alleen na toestemming van de verpachter mag worden toegepast. De regionale grondkamer schrapte het glyfosaatverbod. De provincie was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep bij de Centrale Grondkamer. "Een verpachter mag het gebruik van glyfosaat op het gepachte verbieden met het oog op de bescherming van de bodem en het bodemleven, ook al is glyfosaat als middel ter bestrijding van onkruiden toegelaten tot de markt", stelt de grondkamer.

Extra voorwaarde voor de verpachter
De pachter kan tijdens en na de duur van het pachtcontract te maken krijgen met de gevolgen van het glyfosaatverbod. Het is voor de pachter alleen onduidelijke in welke gevallen een ontheffing wordt verleend voor het gebruik van glyfosaat. In de procedure van de provincie is namelijk alleen opgenomen dat als een pachter toch glyfosaat wil gebruiken met een expert naar een oplossing gezocht wordt. "De financiële gevolgen van het aanwezig zijn, ontstaan en verspreiden van een moeilijk te bestrijden onkruid komt volledig voor risico van de pachter als hij geen toestemming van de provincie krijgt om glyfosaat te gebruiken", schrijft de grondkamer in de uitspraak.

De pachter moet volgens het contract het perceel onkruidvrij houden en aan het einde van het contract schoon opleveren. Volgens de grondkamer is dat een buitensporige verplichting. Daarom wordt er een extra voorwaarde aan het contract toegevoegd die luidt: "De verpachtster zal bij het einde van de pachtovereenkomst pachter niet aanspreken op het niet opleveren in de staat waarin het gepachte in gebruik is gegeven als dit niet opleveren in die staat het rechtstreeks gevolg is van het verbod op het gebruik van glyfosaat en pachter redelijkerwijs geen andere maatregelen heeft kunnen treffen om dit te voorkomen."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox