Shutterstock

Nieuws Prognose CBS

Aardappelareaal fors hoger, veel minder zaaiuien

30 Juni 2022 - Redactie Boerenbusiness - 7 reacties

De Nederlandse akkerbouwers hebben dit jaar flink geschoven in de bouwplannen met de gewassen. Zo daalt het areaal zaaiuien flink, terwijl juist veel meer consumptieaardappelen zijn gepoot. Ook is veel minder peen ingezaaid. Het areaal granen als tarwe en gerst is dit jaar stevig toegenomen.

Dit artikel verder lezen?

Word abonnee en krijg direct toegang

Kies het abonnement dat bij je past
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Dit blijkt uit de prognose van het areaal akkerbouwgewassen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit komt naar voren dat het Nederlandse areaal aardappelen dit jaar totaal 2% is gegroeid tot 163.566 hectare. Deze groei komt volledig voor rekening van het areaal consumptieaardappelen (frites en tafel), de oppervlakte aan pootgoed en zetmeelaardappelen is gedaald. Telers hebben dit jaar 76.863 hectare consumptieaardappelen gepoot en dat is een groei van 7,7%. Hiermee is het areaal vrijwel gelijk aan dat van oogstjaar 2020. De oppervlakte aan pootaardappelen daalde licht met 1,1% tot 43.321 hectare, maar de daling van het areaal zetmeelaardappelen valt op. Dit valt dit jaar 3,9% lager uit op 43.382 hectare. Dit is flink lager dan de laatste twee oogstjaren en komt, zo valt op te maken uit de cijfers van het CBS, in de buurt van het oogstjaar 2015.

Veel minder uien en peen
Ook het areaal uien laat een stevige verandering zien. Het totale areaal uien daalt dit jaar met liefst 7,9% tot 36.515 hectare. Daarbij neemt het areaal zaaiuien fors af: met 9,3% tot 27.318 hectare. Het areaal zaaiuien, het CBS maakt nog geen onderscheid in typen als geel en rood, komt zo - net als bij consumptieaardappelen - op het niveau van oogst 2020. Ook de plantuien laten een veer met een daling van 4,6% tot 8.764 hectare. Een andere relatief grote daler is te vinden in peen. Het areaal was- en winterpeen is dit jaar stevig afgewaardeerd door de telers, daarbij zo goed als zeker gevoed door de povere peenmarkt van oogst 2021. Het areaal waspeen daalt met 21,6% tot 2.201 hectare, dat van winterpeen met 19,1% tot 5.448 hectare. Het peenareaal is zo stukken lager dan de laatste jaren.

Veel meer tarwe en gerst
De akkerbouwers hebben dit jaar meer tarwe en gerst ingezaaid. Het totale areaal tarwe stijgt met 4,5% tot 124.796 hectare. Het areaal wintertarwe stijgt met 1,85% tot 108.761 hectare, aan zomertarwe is ruim 27% meer oppervlakte ingezaaid tot 16.035 hectare. Het areaal gerst is met 22% gestegen tot 36.937 hectare, bijna 23% hoger dan in 2021. Met name de oppervlakte aan zomergerst is toegenomen met een kleine 30% tot 26.352 hectare, wat impliceert dat veel telers dit vroege voorjaar de keuze hebben gemaakt om gerst in te zaaien.

Suikerbieten en cichorei
Het areaal suikerbieten is volgens de prognose van het CBS toegenomen met 1,5% tot 81.924 hectare. Wat verder opvalt, is de gestage daling van het areaal cichorei. Volgens de voorlopige cijfers van het statistiekbureau komt het Nederlandse areaal cichorei dit jaar uit op 3.532 hectare, een daling van 7,7% ten opzichte van vorig jaar. Verder zet het areaal bruine bonen dit jaar een stevige stap terug. De laatste jaren zat er een groei in het areaal bruine bonen, aangewakkerd door de eiwittransitie. Dit jaar daalt het areaal echter met maar liefst 41,5% tot 1.204 hectare.

Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden