Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Historisch hoog saldo van koolzaadteelt

10 Augustus 2022

De koolzaadteelt wint aan belangstelling. Niet alleen door de historisch hoge koolzaadnotering van € 670 per ton. Ook levert de teelt veel voordelen op voor de bodem.

Seizoen 2022 gaat de boeken in als een bijzonder teeltjaar voor koolzaad. Het hoge prijsniveau en de gestegen vraag naar koolzaad, die samenhangen met de oorlog in Oekraïne, maken de teelt van dit gewas erg interessant. Ook de komende jaren worden zeer hoge prijsniveaus verwacht.

Bronnen: Prijzen Matif 2019-2024, Food en Agribusiness, KWIN AGV, SPNA Onderzoek 2019-2021, LG 2019-2020

Drie redenen waarom koolzaad telen rendeert

1. Wintertarwe zaaien na koolzaad = meeropbrengst van 10% 
Winterkoolzaad is een vroegruimend gewas en zorgt daarmee voor oogstspreiding. Ook geeft dit mogelijkheden tot nateelt, bijvoorbeeld van wintertarwe. Volgteelten profiteren van de stikstof die uit koolzaad mineraliseert en de verbeterde bodemstructuur. Bij wintertarwe na koolzaadteelt resulteert dit in een meeropbrengst tot wel 10%.

2. Betere koolzaadgenetica, hoog renderende LG-rassen
De hoge productiviteit van LG's nieuwste rassen zorgen ervoor dat je het maximale uit de teelt en de markt haalt. Al drie jaar op rij laat de LG Ambassor bij de SPNA rassenproef winterkoolzaad een stabiele, hoge opbrengst zien. Ook staat het ras bekend om zijn hauwvastheid. In de cijfers zien we ook twee aankomende toppers, die de lat voor opbrengst opnieuw hoger leggen: LG Aviron en LG Austin

3. Verrijking voor de bodem en goed voor de biodiversiteit
Koolzaad verbetert de bodemstructuur. De lange penwortels zorgen voor opslag van water en lucht in de bodem, wat de volgteelt ten goede komt. Ook in biodiversiteit en duurzaamheid scoort het gewas hoog. Bijen, hommels en andere insecten profiteren van het aanwezige stuifmeel en nectar. Door de stijgende vraag naar duurzaam geteelde, lokale producten staat onder meer koolzaadolie steeds meer in de belangstelling.

Opbrengsten winterkoolzaadrassen
In de SPNA rassenproef winterkoolzaad kwamen de LG rassen zeer goed uit de verf. De LG Ambassador komt al jaren op rij als winnaar uit de bus als het gaat om opbrengst: 110 gemiddeld over de laatste drie jaar. Dat is 4,55 ton per hectare.

Afbeelding: Resultaten rassenonderzoek SPNA Ebelsheerd 2021-2022 en relatieve koolzaadopbrengst 2020 en 2021 ter aanvulling.

Teeltrotatie met koolzaad in het bouwplan
Koolzaad wordt traditioneel vaak toegepast in een drie- of vierjaarlijkse vruchtwisseling met wintergerst en wintertarwe. Dat heeft te maken met de vroegheid van wintergerst als voorvrucht en de meeropbrengst van een graangewas na koolzaad (tot 10% hogere opbrengst dan in continuteelt). Maar ook koolzaad en suikerbieten kunnen goed in één rotatie worden geteeld. Dit is nog geen gemeengoed. Rotaties met spruiten en bieten bewijzen dat je meerdere waardplanten van het bietencysteaaltje (BCA) binnen een rotatie kunt telen (1-op-4 rotaties van waardplanten bieten). Op deze percelen blijft het in 90% van de gevallen bij geen of een lichte besmetting, zelfs bij spruiten die meerdere generaties bietencysteaaltjes voortbrengen.

Kies bij teeltrotaties met koolzaad voor BCA-resistente groenbemesters en suikerbietenrassen in het bouwplan.

Praktische tips: minimaliseer koolzaadopslag in volggewas
Koolzaad is vroegruimend en houdt het bij één generatie vermeerdering van bietencysteaaltjes, mits de opslag wordt bestreden.

Wat je moet doen om koolzaadopslag te minimaliseren:

  1. Kies een ras met een verbeterde hauwvastheid (zoals LG Ambassador)
  2. Blijf bij het dorsen controleren op verliezen en pas indien nodig de afstelling van de machine aan.
  3. Wacht na de oogst tot het zaad begint te kiemen, maak deze om met een zeer oppervlakkige grondbewerking en herhaal dit indien nodig.
  4. Pas punt 3 toe in de vorm van een vals zaaibed voor een BCA-1 groenbemester.
  5. Teel bij voorkeur een graan of gras als volgvrucht waar je breedbladigen gemakkelijk uit kunt spuiten.

Wat je absoluut niet moet doen, is een diepe grondbewerking direct na het combinen, zoals woelen of lostrekken met de vaste tandcultivator om te kilveren. Hierdoor begraaf je als het ware de zaden en bij elke grondbewerking wordt een fractie van deze zaden geactiveerd. Zo duurt het jaren eer je van de opslag af bent. Als je voor een vroegruimend gewas kiest om je perceel op te knappen, kies dan wintergerst.

Deze businesscase is powered by:
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden