Shutterstock

Nieuws Landbouwtelling 2022

Opschalen teelt eiwitrijke gewassen wacht op impuls

30 September 2022

Nederland wil meer plantaardige eiwitten van eigen bodem voor menselijke consumptie telen. Daar is nog veel werk voor nodig, blijkt uit de eerste uitkomsten van de landbouwtelling 2022 van het CBS. In Nederland wordt er op 9.500 hectare eiwitrijke gewassen geteeld voor menselijke consumptie, als diervoeder of als groenbemester. 6.700 hectare daarvan is luzerne, dat wordt geteeld als veevoer en groenbemester.

De eiwitrijke gewassen nemen ongeveer 0,5% van het totale Nederlandse landbouwareaal in beslag. Het areaal eiwitrijke gewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is dit jaar wel 1% groter dan vorig jaar, blijkt uit de landbouwtelling 2022 van het CBS. Het luzerne-areaal neemt al jaren af, dit jaar met 8%. Het areaal sojabonen verdubbelde naar 185 hectare.

Afgelopen juli ondertekende de landbouwminister samen met 56 partijen de nieuwe Green Deal Eiwitrijke gewassen. Die moet bijdragen aan de Nationale Eiwitstrategie die in december 2020 werd gepresenteerd en als doel heeft om Nederland de komende vijf tot tien jaar meer zelfvoorzienend te maken in nieuwe en plantaardige eiwitten. 

In Nederland telen ondernemers vooral voor menselijke consumptie. Het gaat dan vooral om sojabonen en lupinebonen, onder meer als grondstof voor vleesvervangers, meldt het CBS. Veldbonen en voedererwten worden geteeld als voedergewassen. De oppervlakte veldbonen groeide dit jaar met 538 hectare naar 2.020 hectare, een toename van 36%. Het areaal niet-bittere lupine groeide 42% van 84 hectare in 2021 naar 120 hectare dit jaar.

Areaal sojabonen EU krimpt een fractie
De EU streeft ernaar de afhankelijkheid van ingevoerde soja te verkleinen door onder andere zelf meer sojabonen te gaan verbouwen. Dat lukt vooralsnog niet. In de Europese Unie als geheel nam het areaal sojabonen 1.000 hectare af naar 940.000 hectare. De grootste sojatelers van de EU zijn Italië, Frankrijk en Roemenië waar respectievelijk op 285.000, 154.000 en 139.000 hectare soja wordt geteeld.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief