Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

Nieuws CBS areaalcijfers

Kleiner aardappelareaal, fors meer gele uien gezaaid

31 Augustus 2023 - Jesse Torringa

Nederlandse akkerbouwers telen dit jaar minder aardappelen en dan met name minder pootaardappelen. Ook wint de uienteelt weer aan populariteit, hoewel de teler aanzienlijk minder rode uien en meer gele uien heeft gezaaid. Ook wintertarwe won dit seizoen meer terrein.

Dit artikel verder lezen?

Word abonnee en krijg direct toegang

Kies het abonnement dat bij je past
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Dat blijkt uit de voorlopige landbouwtelling van het areaal akkerbouwgewassen door het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). De areaalcijfers zijn dit jaar later gepubliceerd dan gebruikelijk (normaliter is dat op 30 juni) door de latere beschikbaarheid van resultaten uit de Gecombineerde Opgave. In totaal is het akkerbouwareaal dit jaar toegenomen met 3% tot 549.000 hectare. De laatste jaren neemt het areaal al gematigd toe. Vergeleken met het jaar 2000 is het totale areaal in Nederland wel met 13% afgenomen.

Alle aardappelteelten in de min
Akkerbouwers hebben dit jaar zowel minder consumptie- als poot- en zetmeelaardappelen geplant dit seizoen. Het totale areaal aardappelen komt uit op 158.077 hectare, een daling van 3% vergeleken met 2022. De consumptieaardappelteelt daalt met 1,5% tot 75.484 hectare. Daarmee ligt het areaal in lijn met een eerdere analyse. De pootgoedteelt daalt het hardst van de drie met zelfs 7,2% tot 40.064 hectare. Het oppervlak zetmeelaardappelen daalt met 1,8% tot 42.529 hectare en is daarmee het laagste areaal sinds 2014.

Bijna een kwart minder rode uien
De uienteelt is dit seizoen weer toegenomen na een eerdere daling in 2022. In totaal beslaat de uienteelt dit jaar 29.200 hectare. dat is 6,7% ofwel bijna 2.000 hectare meer dan in 2022. Niet heel gek gezien de torenhoge marktprijzen van het afgelopen seizoen. Maar als je de cijfers analyseert zijn er wel punten die opvallen. Het CBS maakt namelijk onderscheid tussen rode en gele uien. De toename in het areaal komt enkel door de teelt van gele uien, want het areaal rode uien is zelfs geslonken ten opzichte van 2022. De gele uienteelt stijgt met ruim 3.000 hectare naar 25.570 hectare, een stijging van 13%. Het aandeel rood neemt juist af van 4.910 naar 3.695 hectare, een daling van 24,7%! Dit jaar wordt op 87% van het areaal gele uien geteeld en het aandeel rood komt daardoor uit op 13%. Vorig jaar was de verhouding 82% om 18%. Het areaal plantuien daalde met 5% tot 5.480 hectare.

{{dataviewSnapshot(48_1693471742)}}

Net als de uienteelt is het tarweareaal ook toegenomen dit jaar. In totaal werd er 130.000 hectare tarwe geteeld, 4,9% meer dan in 2022. Ook dat jaar nam de tarweteelt al toe met 4% vergeleken met een jaar eerder. Wintertarwe is de grootste stijger met 12,3% tot 121.000 hectare. Deels komt dit door de gunstige zaaiomstandigheden van het afgelopen najaar, want het areaal zomertarwe daalde met 45,1%. Het areaal gerst komt uit op 36.000 hectare, 3,2% minder dan in 2022. Net als bij tarwe neemt ook het aandeel zomergerst met 21% fors af. Ook de koolzaadteelt maakt procentueel gezien een behoorlijke sprong dit jaar. Van 1.612 naar 2.078 hectare.

Was- en winterpeen laten dit jaar een ander beeld zien dan vorig jaar toen beide teelten ongeveer nog met 20% afnamen. Dit jaar neemt het waspeenareaal weer toe tot 2.470 hectare, een stijging van 12%. Winterpeen daarentegen daalt verder, maar met 5% minder hard dan vorig jaar en komt uit op 5.160 hectare.

Suikerbieten stabiel, minder maïs
De teelt van suikerbieten is met 80.634 hectare net iets lager uitgevallen dan vorig jaar. Toen werd er 81.744 hectare geteeld. Daarmee ligt de oppervlakte op een gelijkwaardig niveau als in 2021. Een stuk minder stabiel is de cichoreiteelt. Vorig jaar kromp de teelt al met 7,7% en dit jaar zelfs met 22,5%. Daarmee is de teelt met 2.724 hectare de laagste sinds tientallen jaren. De maïsteelt daalt ook met 1,9% tot 179.750 hectare. Dat is een vergelijkbare daling met het jaar daarvoor.

Eitwitrijke en vezelgewassen winnen terrein
Eitwitrijke peulvruchten en ook vezelgewassen, zoals vlas en hennep vullen maar een beperkt oppervlakte in van het totaal maar winnen de laatste jaren wel terrein. Dit jaar is het areaal peulvruchten gestegen met 81% tot 7.800 hectare. De stijging komt voornamelijk voort uit veldbonen waarvan het areaal verdubbelde waarmee het uitkomt op 4.300 hectare. Ook de teelt van vlas en hennep namen met 18,6% toe naar 4.300 hectare.

Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox