Certis Belchim

Aangeboden door Certis Belchim

NEMguard tegen aaltjes én wortelvlieg

27 Februari 2024

Nu Vydate niet meer is toegelaten voor de bestrijding van aaltjes, zijn telers aangewezen op alternatieven. Voor de teelt van wortelen staat NEMguard met stip bovenaan. Niet alleen vanwege de goede werking op diverse aaltjes en zijn geschiktheid voor IPM en biologische teelten. Dit natuurlijke middel op basis van knoflookextract werkt namelijk ook tegen larven van wortelvliegen. Dus een dubbele bescherming tegen zowel aaltjes als tegen wortelvlieg. "Qua opbrengst doet NEMguard niet onder voor Vydate en de wortelkwaliteit is zelfs beter", zegt technical accountmanager Harry Hansma van Certis Belchim.

NEMguard is een unieke formulering in granulaatvorm van knoflookextract met diatomeeënaarde als draagstof. Het is sinds 2016 toegelaten ter bestrijding van en voorkomen van schade door diverse aaltjes, wortel- en uienvliegen in een brede reeks van gewassen in de akker- en tuinbouw.

"Tot vorig jaar was er een bescheiden, maar trouwe groep van gebruikers, met name in uien- en wortelteelten", vertelt Hansma. "Dat komt mede door de goede werking tegen wortel- en uienvliegen en zijn geschiktheid voor IPM en biologische teeltwijzen. Nu Vydate niet meer is toegelaten, zullen meer telers het potentieel van NEMguard leren kennen. We zagen vorig jaar al een toename in het gebruik. Er zijn toen ook opnieuw praktijkproeven uitgevoerd, zowel in wortelen als in uien. Die hebben bevestigd dat NEMguard erg goede resultaten laat zien op percelen met een lichte tot gemiddelde aaltjesbezetting. Na een toepassing in het voorjaar tijdens de zaai blijft het knoflookextract zes tot acht weken werkzaam."

Werking van knoflookextract
Knoflookextract vormt het actieve bestanddeel van NEMguard. Door de knoflook volgens een gepatenteerd procedé te bewerken, ontstaat een mengsel van hoogwaardige polysulfiden. Wanneer deze meervoudige zwavelverbindingen met aaltjes of larven van vliegen in contact komen, dringen deze via de huid binnen. In het inwendige van de aaltjes vinden vervolgens diverse reacties plaats, waaraan de nematoden spoedig bezwijken.

NEMguard is effectief tegen alle schadelijke aaltjes. Het middel werkt op dezelfde wijze ook tegen de larven van wortelvlieg. Een vroege voorjaarstoepassing tijdens de zaai beschermt de wortelteelt effectief tegen de eerste vlucht van de wortelvlieg.

Proefresultaten 2023
Door de jaren heen is NEMguard in tientallen veldproeven toegepast in meerdere gewassen. Één van de meest recente betrof een proef in waspeen op een perceel in Hooge Mierde. In deze proef zijn stroken vergeleken die conform de gebruiksadviezen waren behandeld met Vydate of NEMguard. De proef werd begeleid door het onafhankelijke onderzoeksinstituut HLB, die gedurende de teelt zes keer heeft bemonsterd.

Crop manager vollegrondstuinbouw Edwin Hendriks van Certis Belchim vertelt over de resultaten: "De zaaibedden die waren behandeld met NEMguard lieten een betere opkomst zien, maar er waren geen significante verschillen in opbrengst en maatsortering. Opvallend was wel dat de kwaliteit van de geoogste wortelen beter was in de NEMguard stroken. Het aantal wortelen met vertakkingen door de aantasting van aaltjes - met name Pratylenchus penetrans - was duidelijk lager (3% in vergelijk met 11%). Het aandeel goede kwaliteit wortelen was bij de NEMguard behandeling 89%, terwijl het met Vydate behandelde gedeelte slechts 78% bleek te zijn. Hierdoor kwam dit product per saldo als beste uit de bus." Hendriks vult aan dat NEMguard in de afgelopen jaren met succes is beproefd en toegepast in wortelteelten in heel Nederland, variërend van bospeen op lichte grond tot waspeen en winterpeen op zwaardere gronden.

Toepassen tijdens de zaai
NEMguard tijdens de zaai toepassen met behulp van een granulaatstrooier.  De dosering is 20 kilo per hectare. Toepassing is mogelijk met de vele typen granulaatstrooiers met uitzondering van Gandy-strooiers. Om de wortel tegen aaltjes te beschermen is voldoende vocht gedurende zes weken na zaai van belang. Het advies is circa 10 millimeter water per week. Voor een goede werking tegen wortelvlieg is een vochtige bodem voldoende.

Waspeen Hooge Mierde – 3 juli 2023 (links Nemguard, rechts Vydate).
Uitstekende oogstkwaliteit met Nemguard.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden