Inside: Uienmarkt

Meerwaarde in pool Flevo Onions door flexibiliteit

11 Januari 2018 - Niels van der Boom

Flevo Onions heeft hun korte bewaarpool met de jaarwisseling afgerond. Door een vertraagd afland seizoen duurde het ook langer voor de bewaaruien allemaal werden verwerkt. Het resultaat is niet kostendekkend maar, de poolcommissie was in het daglicht van de markt toch tevreden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Het resultaat van de korte bewaarpool komt voor oogst 2017 uit op €7,26 per 100 kilo. De poolkosten zijn hier reeds van afgetrokken en de prijs is inclusief een vergoeding voor Global Gap. De periode loopt normaal gesproken van week 38 tot en met week 48. "Door het moeizaam verlopen af land seizoen zijn de laatste uien in de pool pas in week 50 opgehaald", weet poolbeheerder Remko Wilms van Waterman Onions in Emmeloord.

7,26

euro

per 100 kilo bedraagt het resultaat van de pool

Gematigd positief
De gemiddelde beursnotering komt in die weken uit op €6,34 per 100 kilo. "We hebben ons maximaal ingespannen om zodoende alles uit de markt te halen. De poolcommissie reageerde positief op het behaalde resultaat", zegt Wilms. "Helaas is de beloning voor het bewaren minimaal geweest. Wellicht dat dit dit seizoen voor de lange bewaarpool anders is."

Vorig seizoen knikte de uienmarkt rond Sinterklaas. Toen ging de markt naar beneden en pakte juist de korte pool goed uit met ruim €12 per 100 kilo. Dit jaar liggen de prijzen af land en uit de korte bewaring nagenoeg gelijk. "Deze marktontwikkeling is bijzonder te noemen. Meestal stijgt de prijs bij de levering uit de bewaring. Dit jaar is dat niet gebeurd. Het moeizame af land seizoen ontwikkelde zich niet in een weermarkt."

Weinig tarra
De korte pool kent voornamelijk telers in Flevoland, maar ook enkele in andere teeltgebieden. Met name voor de noordelijke telers verliep de oogst moeizaam. Toch is Wilms tevreden over de kwaliteit. "De tarrapercentages variëren van 2% tot 7% in de pool." Ook de interne kwaliteit is goed te noemen. "Sommige partijen kwamen met slechts 2% tot 3% binnen en dat is zeer netjes. Bedrijfsbreed zitten we inmiddels wel op het dubbele van vorig seizoen qua tarra."

Flexibiliteit
De pool omvatte dit jaar een groter volume. Dit door de komst van nieuwe telers, bestaande telers die hun areaal uitbreidde en hogere hectareopbrengsten. Wilms is tevreden met de huidige omvang: "Verder groeien is geen doel. Het volume is nu goed behapbaar en daarmee flexibel. Er zit voldoende power in om tijdens goede weken een tandje bij te schakelen. Dit jaar heeft deze flexibiliteit zijn meerwaarde bewezen. De pool past prima bij de interne logistiek van Waterman. Af land kregen ook wij met een enorm volume te maken. Dat zorgde voor de nodige uitdagingen. Niet in de laatste plaats vanwege het transport en de moeizame oogst. De pool heeft hier gelukkig goed op kunnen anticiperen en toont daarmee zijn meerwaarde. Ook voor telers is dat het geval."

De korte bewaarpool voor oogst 2018 gaat ongewijzigd verder. Een verdere groei in deelnemers en areaal is geen ambitie voor Waterman. De lange bewaarpool ging in het verleden van start zodra de korte pool was beëindigd. Echter, na vorig seizoen is besloten beide pools tegelijk te laten starten. De lange bewaarpool loopt van week 38 tot einde seizoen.

Ziektedruk - Valse meeldauw
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden