Eigen Foto

Nieuws Uien

Uienteelt steeds populairder bij Duitse boer

20 Maart 2024 - Niels van der Boom - 32 reacties

Het uienareaal in Duitsland neemt in 2024 opnieuw een flinke sprong. In tien jaar tijd is het areaal met bijna 60% toegenomen. Ook dit jaar gaan zaadleveranciers uit van een forse toename van teeltoppervlakte. Het zijn met name de 'grensboeren' langs de Duits-Nederlandse grens die heil zien in de ui.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Het uienareaal bleef afgelopen jaar stabiel in Duitsland volgens officiële statistiekcijfers, op 15.084 hectare. Kijkend naar de trend over een langere periode, dan is wel een gestage toename zichtbaar. Die bedraagt in tien jaar tijd maar liefst 60%. Dat komt neer op 5.600 hectare meer uien. Afgezet tegen het Nederlandse areaal is dat bescheiden, maar duidelijk is wel dat de ui populair is.

7,5 procent groei
Nedersaksen is de deelstaat met het grootste areaal uien. Bijna 30% van alle Duitse uien worden daar geteeld. De grensdeelstaat zag het areaal afgelopen jaar met 7,5% toenemen tot 4.333. Dat is terug te zien in de opbrengst, die 15% hoger uitkwam op 216.000 ton. Dat blijkt uit statistiekcijfers van de deelstaat zelf.

Op nummer 2 staat Beieren met 3.000 hectare uien. Dit is traditioneel het belangrijkste uienteeltgebied van Duitsland. Door een grillig groeiseizoen kampen telers er met een relatief slechte uienkwaliteit. Officiële cijfers spreken over gemiddeld 18,7% tarra. De netto-opbrengst komt daarmee op goed 105.000 ton. Dat is fors minder dan in 2022, toen nog 53,8 ton netto per hectare werd gerooid, tegenover 34,8 ton dit jaar.

Opbrengst 15% hoger
De nummer 3 is Noordrijn-Westfalen, waar ruim 2.500 hectare uien worden verbouwd. De grensregio met Nederland is dus het belangrijkste teeltgebied voor uien. In zijn totaliteit kwam de Duitse uienoogst afgelopen jaar op 666.320 ton uit volgens Destatis. Dat is 15% meer dan in 2022, toen 578.180 ton werd gerooid.

Wat betekent een toenemend uienareaal voor de Nederlandse opbrengst? Na Groot-Brittannië zijn onze oosterburen de grootste afnemer van uien, al wisselt dit wel per jaar. Over 2023 zijn nog geen cijfers bekend, maar in 2022 werd 45.500 ton uitgevoerd. Dat was het grootste volume sinds 2009. Hoe dat in 2023 is geweest valt te bezien. Door een fors kleinere beschikbaarheid ligt dat volume waarschijnlijk lager. Hebben de Duitsers voldoende uien, dan kan de export soms behoorlijk afnemen.

Areaal stijgt significant
In 2024 neemt het uienareaal opnieuw toe, zo denken zaadbedrijven, afgaand op de bestellingen die ze binnen hebben. Zeker bij de fors gedaalde graanprijzen bieden uien een aanlokkelijk alternatief. Het zijn vooral aardappeltelers die ook in de uien duiken. Zij hebben mogelijkheden om te kunnen beregenen – wat een absolute must is – en ervaring met arbeidsintensieve en risicovolle teelten. Dit ondanks de goede contractprijzen voor aardappelen. Ook hier speelt mee dat een gebrek aan pootgoed in het voordeel van uien werkt.

Hoe groot de groei in areaal wordt durven de zaadbedrijven nog niet met harde cijfers te benoemen. Insiders spreken over 7,5% tot 10% groei, wat betekent dat het areaal naar 16.500 hectare kan groeien. Afgezet tegen de oppervlakte in Nederland is dat nog steeds gering, maar het is wel het grootste areaal ooit. Akkerbouwers hebben relatief veel ruimte voor de teelt en een ruim bouwplan. Kansen zijn er genoeg. Daarom dat ook in toenemende mate Nederlandse akkerbouwers in Duitsland uien gaan telen.

Ziektedruk - Valse meeldauw
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden