Stemwijzer: landbouw mager

Publiek evenredig verdeeld over megastallen

21 Augustus 2012 - Redactie Boerenbusiness - 1 reactie

De land- en tuinbouw is ondervertegenwoordigd in de onderwerpen op Stemwijzer. Bij slechts een van de 30 stellingen kan de bezoeker zijn mening geven over de agrarische sector. Opvallend is dat de voor- en tegenstanders van megastallen evenredig zijn verdeeld.

Stelling 23 gaat in op de landbouw. Deze luidt: ‘Er mogen meer megastallen komen als zij voldoen aan eisen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu.’ De voor- en tegenstanders zijn evenredig verdeeld. Van alle deelnemers tot nu toe (757893) is 46 procent het eens met de stelling. Nagenoeg evenveel deelnemers, 45 procent, is het oneens met de komst van meer megastallen. 8 procent kiest noch eens, noch oneens.

Bijna 75.000 bezoekers gaven aan megastallen een belangrijk punt te vinden (op dinsdag 21 augustus). Het thema staat hiermee onderaan de lijst; op de 24e plaats. In de top 3 van de belangrijke onderwerpen staat hypotheekrente bovenaan, gevolgd door AOW-leeftijd en ontslagrecht.

De mening van de politiek over megastallen loopt meer uiteen. Van de verschillende partijen zijn VVD, D66, SGP en ChristenUnie voor meer megastallen, maar de overige partijen duidelijk niet. Wel zijn de voorstanders kritisch. De VVD vindt dat bedrijven die voldoen aan wetgeving op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke aspecten zich moeten kunnen ontwikkelen. D66 zet in op betere stallen en hoge eisen. ‘Een beschaafde samenleving moet fatsoenlijk en veilig met zijn dieren omgaan. Sommige stallen passen daar niet bij. D66 wil dan ook dat die stallen worden verbeterd. Nieuwe stallen moeten voldoen aan hoge eisen voor volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu. Aan grote stallen stellen we nog hogere eisen. Bovendien moeten die stallen natuurlijk voldoen aan lokale regels, zoals bestemmingsplannen.’

De SGP is kritisch over de verdergaande schaalvergroting in de veehouderij, maar vindt een zogenaamd megastalverbod symboolpolitiek. De SGP wil dat veehouders die grotere stallen willen bouwen aan strenge eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn moeten voldoen. De ChristenUnie ziet alleen een toekomst voor intensieve landbouw in Nederland als de sector bereid is om nog verder te verduurzamen. Daarnaast wil de partij beperkingen stellen aan nieuwbouw en uitbreidingen van stallen als er risico’s voor de volksgezondheid zijn.

Tegenstanders bevinden zich vooral in het linkse kamp, maar ook het CDA zegt tegen te zijn. De toelichting is echter niet helemaal helder. ‘Niet het Rijk, maar provincies en gemeenten bepalen zelf welke bedrijven, op welke schaal, waar ze zich mogen vestigen en waar niet. Het CDA is van mening dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om zich te ontwikkelen, of dat nu extensiveren, intensiveren, specialiseren of verbreden. Maar wel onder de voorwaarde dat dit duurzaam (ecologisch, economisch en sociaal verantwoord) gebeurt.

De overige tegenstanders zijn glashelder. De Partij voor de Dieren noemt in haar toelichting bij de stelling de megastallen met duizenden varkens, geiten of koeien en zelfs honderdduizenden kippen de trieste gevolgen van een doorgeslagen veehouderij. Daarom wil zij een verbod op megastallen. Vervolgens moet de wettelijke grens voor het maximaal aantal te houden dieren periodiek naar beneden worden bijgesteld tot de veehouderij als geheel opereert binnen de menselijke maat. Ook GroenLinks pleit voor een verbod. ‘Koeien moeten buiten kunnen grazen, kippen kunnen scharrelen en varkens kunnen wroeten. Dat kan niet in een megastal. Megastallen degraderen dieren tot machines en moeten daarom verboden worden.’

De PvdA zegt dierenwelzijn een groot goed te vinden. Zij is daarom van mening dat de boeren moeten voldoen aan strenge eisen voor dierenwelzijn. ‘Deze eisen laten we geleidelijk oplopen om het dierenwelzijn te bevorderen. Megastallen en andere schaalvergroting passen daar niet bij. Wij willen de bio-industrie zoals we die nu kennen afschaffen.’

Een dier is meer dan een stuk vlees stelt de SP. Daarom maakt de partij werk van dierenwelzijn en wil ze de verspreiding van dierziekten zoveel mogelijk tegengaan. ‘Megastallen horen daar niet bij.’ De PVV houdt het kort: ‘Megastallen zijn geen noodzaak en dieren horen daar waar mogelijk in de wei of los te kunnen lopen.’ 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Marc van der Sterren 24 Augustus 2012
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/nieuws/algemeen/item/10803653/Publiek-evenredig-verdeeld-over-megastallen]Publiek evenredig verdeeld over megastallen[/url]
Stelling 21 zeker niet gezien.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden