Kamerlid bij BB TV Politiek

Stel uw agrarische vraag aan Carla Dik-Faber

9 Januari 2017 - 19 reacties

Carla Dik-Faber, landbouwwoordvoerder namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer, bezoekt op 13 januari de studio van Boerenbusiness.

Dik-Faber zal haar visie geven op het huidige landbouwbeleid en wat er moet veranderen als het aan de ChristenUnie ligt. U als lezer kunt nu al vragen onder dit artikel plaatsen voor het interview. De redactie neemt een selectie van deze vragen mee in het gesprek.

13

januari

uitzending Boerenbusiness TV Politiek met Carla Dik-Faber

Carla Dik-Faber wil graag opkomen voor agrarisch Nederland en bepleit regelmatig dat boeren meer ruimte moeten krijgen om een eerlijke boterham te verdienen. Ze wil dat het goede boerenleven zichtbaarder wordt voor de samenleving.

'Er moet meer voorlichting gegeven worden over boerenbedrijven en wat voor waardevolle bijdragen boeren leveren aan de maatschappij. We moeten boer en burger verbinden. Vroeger was er veel meer contact met boeren vanuit de maatschappij. We kwamen veel vaker op het boerenerf. Heel veel mensen hebben geen goed beeld van de sector. Hoe hard er gewerkt wordt, hoe veruit de meerderheid goed omgaat met dieren en hoe ons uitstekende voedsel bereid wordt,' zei ze tijdens het debat over de landbouwbegroting eind 2016.

Boerenbusiness TV Politiek gaat in een tweeluik in gesprek met de politica over het Nederlands landbouwbeleid. In de tweede aflevering worden lezersvragen behandeld. Heeft u een brandende kwestie die u deze politica graag wilt voorleggen? Stel uw vraag onder dit artikel. De redactie maakt een selectie en mogelijk wordt uw vraag meegenomen in het interview.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
19 reacties
Abonnee
Wim 9 Januari 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl//artikel/10872940/Stel-uw-agrarische-vraag-aan-Carla-Dik-Faber]Stel uw agrarische vraag aan Carla Dik-Faber[/url]
Streeft de CU naar meer of minder overheidsbemoeienis?
Tonny 9 Januari 2017
Streeft de CU naar meer of minder boeren
Korrie 9 Januari 2017
Mevrouw Carla Dik- Faber. Hoe staat de C U in de pacht discussie. Wil zij opkomen voor de pachtafhankeleke bedrijven en hoe kijkt zij aan tegen het huidige pachtprijzen systeem. In 10 jaar is de reguliere pachtprijs meer dan verdubbeld.
geert 9 Januari 2017
Hoe denkt u over de pachtprijzen op Kampereiland ? Deze zijn bijna niet op te brengen voor de veelal jonge boeren. Mede door de te lage opbrengstprijzen van de melk.
CU lid 9 Januari 2017
Het valt me op dat de CU een voorkeur heeft voor biologisch en grondgebonden bedrijven, terwijl deze bedrijven niet efficiënt met mineralen omgaan, de kringloopwijzer wijst dat keer op keer uit. Vanwaar deze keuze?

Als melkveehouders moeten we duurzaam, diervriendelijk omgevingsvriendelijk zijn. Met andere woorden we moeten voor iedereen vriendelijk zijn, maar als beloning worden we keihard uitgeknepen door de retail. Hoe is het mogelijk dat de overheid dat toestaat?
bert 10 Januari 2017
er komt een nieuwe wet over biologisch in Europa. Eurocommissaris Hogan wil de omvang van biologische bedrijven inperken. om zo de kleine boeren hun toekomst te behouden. en ook voor de volksgezondheid.
alleen Nederland wil dit voorkomen. die wil vooral mega bedrijven in de bio sector.
De belangenbehartigers L.T.O. en BIONEXT. willen Timmermans zover krijgen om mee te helpen dat de omvang van varkens en kippen bedrijven enz. onbeperkt in omvang kunnen groeien. terwijl nu al de praktijk is dat biologische granen voor voer al tekorten geven. mest dreigt ook al in de bio een probleem te worden.
vraag; wat vind de CU over dit onderwerp. kleine boeren een toekomst. of gaat de CU ook voor de grote mega. Dus gaat CU ook praten met Timmermans? over dit onderwerp?
Vind de consument het imago van biologisch juist kleinschalig. en wil gemengde bedrijven? niet grote gespecialiseerde bedrijven, die met belasting voordelen opgezet worden. (ziekte druk, milieudruk, welzijn)
Zandboer 10 Januari 2017
Stel dat ik de bemesting zonder kunstmest rond kan krijgen, kunt u dan een mogelijkheid creeeren om de mineralen uit vaste mest/stromest half mee te laten tellen? Gaat om mest met uiteraard een hoog droge stof gehalte, geen bandenmest
Piet 10 Januari 2017
Waarin maakt uw partij het verschil toz van de overige politieke partijen?
Jan 10 Januari 2017
Is de CU voor een kleine overheid?
Is de CU voor DOELvoorschriften?
Of is de CU voor middelvoorschriften?
Is de CU voor een open Europa?
Is de CU tegen importen die niet aan de EU eisen voldoen?
Is de CU voor een eerlijk speelveld voor alle (agrarische) ONDERNEMMERS?
Is de CU voor een betrouwbare Overheid, waar een ondernemmer ook op kan vertrouwen, en zijn toekomst op kan afstemmen?
jojo 10 Januari 2017
De kosten op het boerenbedrijf rijzen de laatste jaren mede door overheidsbesluiten uit de pan. Een gegeven waardoor de agrariër genoodzaakt is tot schaal aanpassing en/of andere keuzes moet maken.
Wat denkt mevrouw Faber te doen aan kostenbeheersing waardoor het aantrekkelijker wordt een agrarisch bedrijf te runnen???
jpk 10 Januari 2017
AlsikUw hoor debatteren in de kamer moet de landbouw en tuinders terug
Naar paard én wagen en kromgegroeide tuinders
Bart van der Hoog 10 Januari 2017
Wat zijn uw plannen om de plek van jonge boeren en tuinders te versterken in Nederland?
henk kooistra 10 Januari 2017
Mevrouw Faber,

-Wat gaat u de komende periode doen aan de lachwekkende hoeveelheid regelgeving en de rigide handhaving daarvan?
-Waar ligt voor u de grens als het gaat om de omvang van bedrijven? Is het voor de toekomst niet veel eenvoudiger om maar gewoon een grens te stellen, te zorgen dat er binnen de gewenste omvang een goede boterham verdient kan worden in plaats van het huidige geklungel met allerlei beperkingen die ook nog eens niet werken?
Arnold 10 Januari 2017
Carla Er moet veel gebeuren in de voedsel producerende sector op velerlei terrein. De problemen stapelen zich op rond voedselproductie, hoef ze niet te benoemen, zijn genoegzaam bekend. Er zijn mogelijkheden ze allemaal op te lossen zonder opbrengst verlies maar binnen andere concepten. De marktpositie van de sector speelt daarbij een cruciale rol in. Een brainstorm groep heeft daar verregaande ideeën over. We hebben daar de politiek als faciliterende instantie bij nodig. De ideeën zijn zeer nieuw dus vragen je, wie binnen de politiek moeten we bijpraten om draagvlak te krijgen voor dit gedachtegoed om maximaal resultaat te kunnen halen.
boer drenth 10 Januari 2017
Wanneer krijgen de landbouwers een eerlijke prijs voor het graan ,deze prijzen lijken nergens op.
Abonnee
Johan 10 Januari 2017
sinds het Productschap weg is is er geen regelgeving en handhaving meer op phytophthora-infectiehaarden. het aantal infectiehaarden stijgt met het aantal hectares biologische aardappelen (ondermeer). wie gaat ingrijpen?
(de branche-organisatie akkerbouw is nog steeds niet gestart. )
Jos Steenhuis 11 Januari 2017
De landbouw is gegroeid van voedsel te kort naar voedsel overschot , dat leid over het algemeen nu tot slechte prijzen. Een van de oplossingen kunnen zijn verdere vorm van ver duurzaamheid.in onze sector.Op deze manier wordt er meer aandacht besteed aan het sociaal en milieu beleid . Duurzaamheid is beleid op lander termijn. Bent U bereid hier aan sturing te geven , Door bepaalde ontwikkelingen te ondersteunen en waar nodig is ook financieel meer dan nu tegemoet te komen.
Lies 11 Januari 2017
De stoppersregeling: dood slacht of naar het buitenland
Ik heb nog nooit gehoord dat drachtige koeien naar het buitenland en drachtige koeien slachten doen we niet
Men verwacht dat de stoppersregeling veel effect zal hebben maar niet op deze manier
Wanneer komt de langverwachte duidelijkheid???????????
Abonnee
betweter 11 Januari 2017
we stellen vragen aan iemand met weinig kennis van landbouw en ze zijn als partij te klein, kortom niks in de melk te brokkelen, zonde van de tijd
frans 12 Januari 2017
De baggerspecie [zwaar vervuild] nabij overstorten verdwijnt overal op de meest bizzarre wijze en beland uiteindelijk o.a via de compost terug in de voedselketen
de overheid kent voor zichzelf nagenoeg geen regelgeving en geen enkele controle,in dit daglicht gezien is mijn vraag hoe betrouwbaar ben je als controlerend overheidsorgaan naar de boeren toe.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Podcast Stikstofdialogen

Vreugdenhil: 'Alle emissies stikstof langs dezelfde lat'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief