Corteva

Aangeboden door Corteva

Phytophthora-stammen steeds agressiever

19 Mei 2020

De aardappelziekte Phytophthora infestans verandert. Er zijn nieuwe stammen gekomen die agressiever zijn dan we voorheen gewend waren. De nieuwe stammen waar we vooral mee te maken hebben zijn EU-36 en EU-37. In Nederland hebben we vooral met EU-36 te maken. Deze nieuwe stammen vormen meer vlekken en sporen. Daarbij groeien de vlekken sneller.

De tijd tussen bladinfectie en het ontstaan van zichtbare sporulerende infecties is bij deze EU-36 stam 1 tot 2 dagen korter dan bij oudere stammen. Dit betekent dat bij warm en vochtig weer de interval tussen bespuitingen moet worden verkort.

Ontwikkeling Phytophthora populatie in Nederland
Onderstaande figuur laat een duidelijke toename van de agressievere stam EU-36 in Nederland zien in de afgelopen jaren. In 2019 betrof dit 67% van de geteste phytophthora-populaties (N=141).

Ontwikkeling van Phytophthora Infestans populatie in Nederland.
Bron: WUR en
EuroBlight

Toelichting op figuur, gegevens 2019

  • Roze (EU-36) – 67%
  • Grijs (andere genotypen) – 21%
  • Blauw (EU-13) – 7%
  • Groen (EU-37) – 4%
  • Bruin (EU-1) – 1%

Onderzoek naar effectiviteit phytophthora-middelen
In 2019 is door Wageningen UR een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende middelen tegen phytophthora. Dit proefveld lag op de locatie Valthermond (Dr.).

Het proefveld werd beregend om de goede omstandigheden voor phytophthora te creëren. De velden werden geïnfecteerd met de agressievere phytophthora stammen. De ziektedruk werd dus kunstmatig opgevoerd om de middelen goed met elkaar te kunnen vergelijken qua sterkte.

Onderstaande grafiek geeft het percentage van de plant weer dat is aangetast door phytophthora. Dit is een vergelijking tussen Zorvec NZeb (Zorvec + Mancozeb), Zorvec NTec (Zorvec + Gachinko), middel R. (mandipropamid) en middel I. (fluopicolide + propamocarb).

Middel R. en Middel I. zijn om de 7 dagen gespoten en de Zorvec NZeb en NTec om de 10 dagen.

Uit de resultaten blijkt dat het middel Zorvec zelfs met een langer spuitinterval een betere bescherming tegen phytophthora gaf. Bij een normale druk beschermt Zorvec 10-11 dagen (i.t.t. 7 dagen bij gebruik van een standaard middel). Is de druk hoog en komt er veel nieuw blad bij, dan kan men met de standaard middelen terug moeten naar 4 (-5) dagen. Met Zorvec kan de teler dan op een 7 (-8) daags schema blijven.

Hierboven ziet u foto’s die genomen zijn bij het proefveld in Valthermond. Bij de veldjes met Zorvec zien we geen actief sporulend weefsel. Dus geen witte rand met vers schimmelpluis om de vlek. Bij de andere middelen was dit wel het geval. De schimmel had wel een poging gedaan om het blad te infecteren bij Zorvec maar zonder succes. Zorvec geeft dus een sterkere bescherming ondanks dat het met een drie dagen langer spuitinterval is toegepast.

Meer informatie over Zorvec?
Allard Jukema – Productmanager Corteva
E- mail: allard.jukema@corteva.com
Tel.: 06 – 2007 8675
Website: www.zorvec.nl

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief