Shutterstock

Nieuws Prognose ABN Amro

Herstel agrarische sector pas in tweede helft 2021

20 November 2020

Herstel van de agrarische sector zal pas in de tweede helft van 2021 zichtbaar worden. Dat voorspelt ABN Amro in een nieuwe sectorprognose. De coronacrisis én andere uitdagingen zorgen komend jaar voor dalingen in de volumes, vooral in de varkenshouderij en akkerbouw.

In de 'Sectorprognose Land- en tuinbouw' die ABN Amro vandaag (20 november) publiceert, schetst de bank de huidige ontwikkelingen en kijkt vooruit naar komend jaar. Daarbij wordt geconcludeerd dat de coronacrisis diepe sporen nalaat in de prijsontwikkeling van een aantal agrarische producten. De lagere vraag vanuit de horeca drukt de prijzen van onder meer fritesaardappelen en zuivel. Daarnaast zijn er een aantal sectorspecifieke uitdagingen die flinke impact hebben op de markten.

Prijsdruk houdt aan
Hoe 2021 er voor de agrarische sector uit gaat zien, is volgens ABN Amro verre van zeker. De bank houdt rekening met een nieuwe opleving van het coronavirus aan het begin van het jaar. Als een vaccin pas eind 2021 volledig is uitgerold, blijven de huidige beperkingen nog wel even van kracht. En dat betekent minder afzet richting het foodservicekanaal.

Het uitblijven van spoedig herstel zorgt ervoor dat de prijsdruk op een aantal agrarische producten voorlopig aanhoudt. Ook andere uitdagingen als de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Duitsland en de stikstofcrisis, drukken de prijzen. Bovendien hebben ze impact op de productie.

Zuivelproductie stabiel
In de melkveehouderij staat de productie structureel onder druk als gevolg van het stikstofbeleid. ABN Amro verwacht dat de melkveestapel als gevolg van opkoopregelingen licht krimpt. Dat wordt gecompenseerd door een stijging van de productie per dier. De totale productie, die dit jaar nog met 2% stijgt, blijft in 2021 naar verwachting stabiel.

Anders is de situatie in de akkerbouw waar de volumes dit jaar gelijk bleven, maar volgend jaar naar verwachting 1% krimpen. De coronacrisis en de warme, droge zomer laten hier hun sporen na. Dit heeft met name impact op het aardappelareaal, die naar verwachting van de bank krimpt. Er is minder vraag naar fritesaardappelen, ook nu door de tweede lockdown. Wel verwacht ABN Amro dat de fastfoodconsumptie in 2021 weer volledig herstelt.

Verdere afbouw varkenshouderij
De grootste klap wordt echter verwacht in de varkenshouderij. De productie in deze sector krimpt dit jaar al met 3% en in 2021 rekent ABN Amro op nog eens 7% krimp. Waar in China de sector aan het opschalen is, is Nederland juist aan het afbouwen. Dit komt door de maatschappelijke druk als gevolg van de stikstofproblematiek, dierenwelzijn en geuroverlast.

Naar schatting van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) maakt ongeveer de helft van de 400 goedgekeurde varkenshouders daadwerkelijk gebruik van de stoppersregeling die door de overheid in het leven is geroepen. Dit zorgt voor de voorspelde 7% krimp. Extra mogelijkheden om te stoppen of duurzamer te produceren maken dat ook na 2021 de sector krimpt.

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws ABN Amro

'Volume agrarische sector krimpt dit jaar 2 procent'

Nieuws ABN Amro

'Volumes en marges onder druk door stijging kosten'

Nieuws Varkens

'Liquiditeit varkensbedrijf knelt, maar wel perspectief'

Aangeboden: ABN AMRO MeesPierson

Van land naar vermogen: geld zelfstandig beheren

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief