Shutterstock

Nieuws Stikstof

Staf beschuldigt WWF van creatieve wetenschap

15 April 2021

Stichting Agrifacts (Staf) heeft geen goed woord over voor het wetenschappelijke gehalte van een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Dat rapport is volgens haar een belangrijke bron voor een langetermijnverkenning die het nieuwe kabinet houvast moet bieden voor het stikstofbeleid. 

"Met creatieve wetenschap worden alle ballen op stikstof gemanoeuvreerd. Veel lijkt daarbij geoorloofd: terzijde schuiven van eerder onderzoek, achterwege laten van informatie die niet past, geen transparantie geven, creëren van beeldvorming met suggestieve grafieken", stelt Staf in een toetsing van het 'Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof' van het WWF. 

'Belangrijkste oorzaak verdroging'
Volgens Staf is ten onrechte alleen gekeken naar stikstof als oorzaak van het verdwijnen van plantensoorten. "Naar de oorzaken van het verdwijnen van plantensoorten in het Wageningse Binnenveld wordt al 60 jaar onderzoek gedaan. Belangrijkste oorzaak bleek de verdroging door ontwatering en waterwinning. Het jongste ecologische onderzoek werkt alleen nog met het stikstofrekenmodel Aerius en komt - niet verrassend - tot de conclusie dat toename van de stikstofdepositie de belangrijkste oorzaak is."

Eerder meldde Staf dat zij geen inzage kreeg in de onderbouwing van de langetermijnverkenning 'Stikstofruimte voor de toekomst'. Hierin worden emissiereducties van stikstof aanbevolen van 50 tot 70%.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Stikstof

Stikstof alleen tot 500 meter toe te rekenen aan bron

Podcast De Stem van de Regio

'Geen wensnatuur, vega-onderwijs en Stroe City'

Achtergrond Stikstofstemming

Henk of Piet, ruimte krijgt de minister van LNV niet

Nieuws Stikstof

Adema betreurt niet delen van zorgen over derogatie

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox