Shutterstock

Nieuws Stikstof

Stikstof alleen tot 500 meter toe te rekenen aan bron

6 Februari 2023 - Klaas van der Horst - 4 reacties

De stikstofemissie van een veebedrijf of andere emissiebron kan tot maximaal 500 meter afstand worden toegerekend aan deze individuele bron. Dit heeft het RIVM via metingen bepaald, zo meldt Christianne van der Wal, de minister van Natuur en Stikstof, aan de Tweede Kamer.

De minister verwijst voor de onderbouwing naar metingen van het instituut. Daaruit blijkt dat de absolute depositiebijdragen van een bron, gerekend in mollen per hectare per jaar, snel afneemt naarmate de afstand tot de bron groter wordt en de emissies over een steeds groter oppervlak worden verspreid. De minister geeft dit door aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen die zijn gesteld naar aanleiding van een technische briefing medio november over de stikstofproblematiek.

"Voor de omvang van de stikstofproblematiek en de benodigde instandhoudings- en passende maatregelen (ten aanzien van een Natura 2000-gebied) is niet het aandeel van de emissies van een bepaalde sector relevant, maar de absolute depositie in mollen per hectare per jaar", schrijft de minister. De absolute depositiebijdrage van een bron neemt snel af naarmate de afstand tot de bron groter wordt en de emissies over een steeds groter oppervlak worden verspreid. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande figuur van het RIVM, waarnaar de minister verwijst, waarin het verloop van de depositiebijdrage is aangegeven tot 0,5 kilometer van de bron.

deposs
Het toerekenen van de absolute depositie naar individuele bronnen kan slechts tot op korte afstand. Figuur RIVM.

Positie piekbelasters?
Het houdt in dat de positie van veebedrijven rondom kwetsbare natuurgebieden in een heel ander daglicht komt te staan dan tot nog toe werd voorgesteld. Wat betekent dit bijvoorbeeld concreet voor piekbelasters? Vorig jaar constateerde TNO in een kritische studie dat stikstofdepositie pas meetbaar en valideerbaar is vanaf 10 mol. Wie deze twee gegevens combineert, moet wel concluderen dat het voor het kabinet erg moeilijk wordt om zogenoemde piekbelasters en andere individuele veebedrijven dichtbij natuur aan te pakken op de wijze zoals het kabinet nu nastreeft, meent de Stichting Stikstofclaim.

Het lijkt erop dat minister Van der Wal ook op andere punten minder stellig wordt in haar uitingen over de landbouw. Onlangs relativeerde ze het belang van alleen de kritische depostiewaarde (KDW) op een natuurgebied. Aanvankelijk noemden zij en het kabinet alleen deze KDW maatgevend, inmiddels geeft ze steeds explicieter aan dat ook andere factoren meetellen voor de gezondheid van een natuurgebied, zoals de algehele staat van instandhouding.

Nuanceringen Aerius
Bij de aankondiging van de jongste versie van de Aerius-calculator zijn ook de nodige nuanceringen aangebracht. Aerius-calculator is en hulpmiddel om in te zetten bij vergunningverlening, met name voor het berekenen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De Aerius-berekening die volgt uit het gebruik van de calculator heet nu ondersteunend. Het laatste woord inzake de vergunningverlening ligt bij 'het voor de Wet natuurbescherming bevoegde gezag.'

De Stichting Stikstofclaim heeft de laatste weken veel juridische druk gezet op het Aerius-model en ziet de acties van Van der Wal als een reactie op haar optreden. Eind december sommeerde de stichting Van der Wal om Aerius on hold te zetten. Sindsdien wordt gewerkt aan een dagvaarding om de koppeling van het model en de stikstofwetgeving buiten werking te krijgen.

Binnen en buiten het Landbouwakkoord
Voor andere organisaties is het uit de wet krijgen van de KDW een belangrijk doel. Boerenactiegroep Agractie zou dat maandagavond weer aan de orde stellen in een overleg met Van der Wal. Ook zou de gelegenheid volgens voorman Bart Kemp gebruikt worden voor betere afstemming over het landbouwakkoord, waarover breed overleg plaatsvindt, en allerlei andere programma's die daar nu nog buiten vallen. Een voorbeeld is het NPLG. Ook de waterambities van minister Mark Harbers en de woningbouwplannen van minister Hugo de Jonge worden er niet in meegenomen. Agractie heeft maandagmorgen tijdens het hoofdtafeloverleg over het landbouwakkoord ook gevraagd om grond van de terreinbeherende organisaties beter te mogen benutten voor agrarisch gebruik.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
Abonnee
Bertus 6 Februari 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902803/stikstof-alleen-tot-500-meter-toe-te-rekenen-aan-bron]Stikstof alleen tot 500 meter toe te rekenen aan bron [/url]
Drijfzand dus!
Abonnee
Zeeuw 7 Februari 2023
Ik hoop dat deze hobbel wettelijk wordt genomen, het zou tijd worden in de N maffia! Ook de europesche afspraken in het meetprotocol luiden dat een meting van de NH3 concentratie in de lucht minimaal 500 meter afstand moet hebben van een emissie bron voor een referentie meting! . En wat doet RIVM : theoretisch gaat de neerslag gewoon door, Aerius rekent tot 25 km en er is na 500 meter niets 0,0 te meten .
Abonnee
Zeeuw 7 Februari 2023
Ik zei: ze kunnen dus na 500 m niets meer meten maar laten volgens hun berekening nog wel 22% van de emissie neerslaan in 24,5 km . Dit noemen zij wetenschappelijk! Zeker overleg gehad met professor Hordijk die vervolgens met ongeveer 10 wetenschappers gaat zitten liegen dat dit betrouwbaar zou zijn!
VVD'er 18 Februari 2023
luister naar de media van Rutte want voordat je het weet verlies je elkaar
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

De stikstofboemerang van Bromet en het kabinet

Nieuws Economie

'Landbouwsector niet klimaatneutraal in 2050'

Achtergrond Stikstofstemming

Kater voor boer in de week vóór carnaval

Analyse Politiek

Financiën breekpunt, ook op landbouw botert 't niet

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox