Europese Commissie

Achtergrond Stikstofstemming

Kabinet gevallen, maar beleid moet voortgezet

8 September 2023 - Klaas van der Horst - 9 reacties

Het kabinet is gevallen, maar de regeringscoalitie wil eigenlijk nog zo veel mogelijk doorgaan met het ingezette beleid. Dat kwam deze week duidelijk naar voren bij de debatten en stemmingen in de Tweede Kamer over de vraag welk onderwerpen controversieel moesten worden verklaard en welke niet.

Traditioneel houdt de volksvertegenwoordiging na de val van een kabinet extra rekening met de oppositiepartijen en probeert de gebroken coalitie niet toch nog van alles door te duwen. De samenwerking is immers gestrand. Ditmaal was er niet een grote gunfactor, ook al houden uitzonderlijk veel leden van het oude samenwerkingsverband het politiek voor gezien. Het riekt naar verbeten frustratie.

Geschenk voor oppositie
De oppositie kan weinig anders doen dan verbazing en onvrede tonen over deze opstelling, maar ze weet ook dat de opstelling van de oude Kamer haar mooi kan helpen in de verkiezingscampagne. Zeker voor de BBB en NSC is het een gewaardeerd geschenk. Blijven doorduwen op de wijze van de laatste jaren is juist dat wat Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt zo populair heeft gemaakt.  

Toch piketpaaltjes gesneuveld
Toch hebben de val van het kabinet en de nasleep daarvan wel wat piketpaaltjes laten sneuvelen. Zelfs Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot erkent nu bijvoorbeeld dat het jaar 2030 niet meer haalbaar is als eindpunt voor het stikstofreductieplan. Stikstofminister Christianne van der Wal lijkt bovendien te begrijpen dat haar Stikstofwet ook niet meer door de Tweede Kamer zal komen nu haar eigen VVD-fractie daar niet meer in gelooft. Ze had lange tijd nog andere gedachten. Haar demissionaire collega Piet Adema had sneller de conclusie getrokken dat het nu niet meer de tijd is voor grootse plannen.

Voor even bevrijd van externe druk (want geen gesprekken over een Landbouwakkoord meer) hebben zeven boerenorganisaties uit de melkveehouderij de koppen bij elkaar gestoken en samen een toekomstvisie opgesteld. Het is wel de ongeregisseerde vrucht van alle overleggen. In het stuk geven ze aan hoe ze samen een omslag richting klimaatneutraal willen bereiken zonder ultimata van de politiek, maar wel met enige politieke steun.

Doelvoorschriften
De melkveehouderij-organisaties willen, net als veel grote bedrijven, toe naar klimaatneutraliteit per 2050. Wel op basis van doel- en geen middelvoorschriften. Van een paar bestaande middelvoorschriften willen ze juist af, zoals het verbod om in de volledige nutriëntenbehoefte van hun gewassen te voorzien met dierlijke mest, in plaats van met een mix van kunstmest en mest. Hiervoor en voor het plan om verwerkte mest te mogen gebruiken als kunstmestvervanger moeten nog wel wat Europese hobbels worden genomen. Niet alles is overigens door- en uitgesproken. Vanuit een aantal organisaties wordt gemeld dat de leden nog van niets weten.

Hoekstra licht voor klimaatpaus
Misschien is er met Wopke Hoekstra als nieuwe Europese klimaatpaus iets meer mogelijk op gebied van mest en milieu dan met zijn voorganger Frans Timmermans kon. Het is ook goed mogelijk dat de Brusselse molens weinig anders gaan draaien. Ambtelijk-politieke circuits zijn ondanks alle technologische vooruitgang niet sneller of beter gaan draaien, eerder langzamer en moeizamer. Hoekstra is overigens nog niet bevestigd als nieuwe Eurocommissaris. Eerst moet hij nog worden geaccepteerd door het Europarlement. Daar is het linkse smaldeel al op voorhand kritisch, omdat ze hem nog niet op veel klimaatgevoel hebben kunnen betrappen, terwijl ook een coalitie van grote groene ngo's niet staat te springen om de komst van Hoekstra, omdat hij 'te weinig ervaring heeft' op gebied van klimaat. CDA-groen is niet groen genoeg.

Van der Wal irriteert piekbelaster
De minister voor Natuur en Stikstof blijft ondertussen berichten over aanzwellende belangstelling voor de opkoopregeling voor piekbelasters. Steeds meer bedrijven zouden infomeren naar de mogelijkheden – nu al meer dan vijfhonderd. Minister Van der Wal meldt er eerlijkheidshalve wel bij dat informeren nog niet gelijk staat aan tekenen. Het voorbeeld van de familie Grin in Biddinghuizen zal andere geïnteresseerde boeren niet gelijk happiger maken om hun bedrijf te verkopen aan Van der Wal. De minister, tevens kandidaat-Kamerlid voor de VVD, slaagt er niet in om richting genoemde familie, en wellicht ook andere, de goede toon aan te slaan. Daar moet het vaak wel mee beginnen.

Van der Wal neemt toch niet alle piekbelasters op de korrel. Wel de boerenbedrijven op de Veluwe, maar niet een sluiproute in hetzelfde gebied. Schiphol natuurlijk ook niet. dat is wel een piekbelaster, maar de nationale luchthaven valt onder een ander regime, met regels die niet gelden voor gewone boerenbedrijven. Niet alle piekbelasters zijn even gelijk voor de overheid, maar dat was al bekend.

De VVD heeft ondertussen gemeend om Van der Wal, ondanks haar reputatie op het platteland, toch bij de eerste vijf kandidaten op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van eind november te zetten. Intern wordt ze in ieder geval gewaardeerd.

De Groot wacht af
Of ook D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot weer een plek krijgt op de lijst van zijn partij, wordt pas over een paar dagen duidelijk. Deze in de landbouw ook niet heel erg gewaardeerde politicus lijkt wel graag door te willen gaan. Hij behoort in ieder geval niet tot de grote menigte van oudgedienden die heeft aangegeven te zullen vertrekken. De Groot laat het aankomen op het oordeel van de kandidaatstellingscommissie van D66. Tekenen van vermoeidheid of moedeloosheid laat hij ondertussen niet zien. Hij blijft knokken voor minder koeien en veebedrijven. De tijd dat hij bij de NZO rondreed met zuivelreclame op zijn auto lijkt uit een ander leven.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
9 reacties
Abonnee
Louis Pascal de Geer 8 September 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10905873/kabinet-gevallen-maar-beleid-moet-voortgezet]Kabinet gevallen, maar beleid moet voortgezet[/url]
Waarom kunnen wij niet toe naar een totaal nieuwe politiek om het klimaat en de landbouw te beschermen zonder bangmakerij of het verkondigen van halve waarheden?
Wat kan de echte wetenschap ons vertellen over hoe wij verder moeten zonder de oude verhalen op te rakelen?
Wie durft het aan om deze zaken mee te nemen in hun programa?
Daar zitten velen op te wachten volgens mij!
Abonnee
Brabander 9 September 2023
Louis Pascal de Geer schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10905873/kabinet-gevallen-maar-beleid-moet-voortgezet]Kabinet gevallen, maar beleid moet voortgezet[/url]
Waarom kunnen wij niet toe naar een totaal nieuwe politiek om het klimaat en de landbouw te beschermen zonder bangmakerij of het verkondigen van halve waarheden?
Wat kan de echte wetenschap ons vertellen over hoe wij verder moeten zonder de oude verhalen op te rakelen?
Wie durft het aan om deze zaken mee te nemen in hun programa?
Daar zitten velen op te wachten volgens mij!
Dat wordt FDF bij van haga met de volgende verkiezingen
Abonnee
Sjef O 9 September 2023
Hoekstra mist het lef om iets positiefs voor de boeren te betekenen.
Hoekstra blaft wel eens ooit maar bijt nooit !!
Abonnee
CM 9 September 2023
Brabander schreef:
Louis Pascal de Geer schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10905873/kabinet-gevallen-maar-beleid-moet-voortgezet]Kabinet gevallen, maar beleid moet voortgezet[/url]
Waarom kunnen wij niet toe naar een totaal nieuwe politiek om het klimaat en de landbouw te beschermen zonder bangmakerij of het verkondigen van halve waarheden?
Wat kan de echte wetenschap ons vertellen over hoe wij verder moeten zonder de oude verhalen op te rakelen?
Wie durft het aan om deze zaken mee te nemen in hun programa?
Daar zitten velen op te wachten volgens mij!
Dat wordt FDF bij van haga met de volgende verkiezingen
0 zetels.
Abonnee
Zeewind 9 September 2023
Hoe langer ze drammen hoe beter de campagne van de oppositie partijen.
Nieuw beleid ligt klaar voor N beleid en klimaatneutrale landbouw. De sector weet hoe de hazen lopen dus…… zorgvoor een solide , niet omkoopbare groep wetenschappers die beleid eerlijk kunnen onderbouwen. Flapdrollen als de recente groep van 4 van de WUR duurzaampakken alleen de modellen en daarin staat…. Minder vee…. Vraag cie Hordijk niet of het klopt want zelfs als het niet klopt zegt hij met zijn meelopers: het klopt. Kijk bij onderzoeksrapporten wat de waarde is en hoe betrouwbaar en donder modellen van waar een buitenstaander niet meer kan volgen op hoeveel knoppen gevariëerd kunnen worden direct in de prullenbak. Veel onderzoekers hebben niet het niveau om deze invloeden op waarde te schatten. Zelfs Tjeerd het Leugenpeerd moet zijn positie afwachten , ik wens hem nr 100 , kan hij blijven zitten!
regelbedenker 10 September 2023
Waarom is kabinet gevallen, niet omdat ze zo goed bezig waren, nou, beleid moet door, totaal opzouten die bende, ze hebben al zoveel kapot gemaakt, is in geen 50 jaar te repareren, deze bende strafrechtelijk gaan vervolgen, zou het enige zijn, waar wij als bewoners recht ophebben, en ook degene die komen, een voorbeeld stellen, als ze zo slecht beleid plegen, dat wij dat niet pikken en dat ze persoonlijk aangepakt worden
Abonnee
Zeewind 11 September 2023
Regelbedenker je hebt 100% gelijk!
Vandaag nog eens geluisterd naar een intervieuw met emeritus professor Dr Han Lindeboom , zoek maar op op internet 22april jlmet oa Zwagerman! Je broekt zakt er van af hoe Nederland en de boeren bedonderd worden. Volgens mij zijn er gronden voor rechtsvervolging! Wie durft? Ik noem 1 voorbeeld: RIVM heeft toegegeven dat er een fout zit in het rekenmodel Aerius. Ik weet voor Zeeland zit er een fout van factor 400 en dat is gelijk aan de hele depisitie voor de Provincie Zeeland! Dat kwam van Zee zegt menen het wordt toegevoegd aan de totale N belasting van Zeeland. Nu heeft men erkend dat dat fout is. En wat zegt LNV en Van der Wal : wij handhaven het systeem inclusief de fouten. RIVM durft geen actie te ondernemen: wie betaalt , bepaalt! TNO heeft ook al aangetoond dat onder de 10 molN/ha/jjaar metingen niet aanwijsbaar zijn naar de bron. Van der Wal wenst niet te corrigeren vanwege onbehoorlijk bestuur en claims! Mensen het wordt tijd dat Van der Wal en Adema voor de rechter gedaagd worden en aangeklaagd voor valsheid met voorkennis in regelgeving toe te passen. Iets voor de Raad van State voor toepassing “ voorzorgsbeginsel”
Abonnee
Tijdbom 11 September 2023
Helemaal met zeewind eens,maar is dit niet het werk voor lto,agractie en fdf te samen,of durven deze niet.
Het is 5 voor 12.
Ik zou niets liever doen,want deze lui is onkruid in onze bestaanstuin,ons alles.
Abonnee
Zeewind 12 September 2023
Zeker Tijdbomdat is werk voor degezamemlijke organisaties. Nu kunnen ze tonen of ze mensen met ballen in dienst hebben. De tijd van eindeloos gelul aan tafel als je zo besodemieterd wordt is voirbij. Het hek op de dam voor de controlerende pennelikkers gaat dicht!
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox