Shutterstock

Analyse Varkens

Chinese biggenprijs explodeert na ingreep

13 Juni 2024 - Matthijs Bremer

De Chinese biggenprijs is in mei fors gestegen. Opmerkelijk genoeg is de Chinese biggenprijs hoger dan de varkensprijs. Dit duidt erop dat Chinese varkensbedrijven verwachten dat de varkensprijzen fors gaan toenemen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De Chinese biggenprijs is sinds medio mei met zo'n 50% gestegen vergeleken met het begin van het jaar. Eind mei werd voor biggen 17,52 yuan per kilo betaald. Bij de huidige wisselkoersen vertaalt dat naar zich naar een prijs van €2,24. Daarmee lijkt China opnieuw een stap te hebben gezet om de Chinese varkenshouderij weer rendabel te maken. In grote delen van 2023 en 2024 zorgde overaanbod ervoor dat het inkomen van Chinese varkenshouders niet kostendekkend was.

De situatie is gekeerd door overheidsingrijpen. Het Chinese ministerie van Landbouw heeft besloten dat de zeugenstapel van 41 miljoen tot 39 miljoen zeugen moet dalen. Op het moment is China ongeveer op de helft van het doel en telt het land zo'n 40 miljoen zeugen.

Varkensprijs lager
Met de stijging anticipeert de markt op een forse toename van de slachtprijzen. De Chinese varkensprijzen op hetzelfde moment lager. Hoewel de varkensprijzen eind mei fors hoger waren, is de stijging fors lager dan de stijging van de biggenprijs. Sinds maart steeg de varkensprijs van 15,18 tot 16,70 yuan (€1,94 tot €2,13).

Varkenshouders kopen alleen biggen in voor prijzen waarbij ze denken winst te kunnen maken. Gezien de forse prijzen die voor biggen worden afgerekend, schatten Chinese varkenshouders in dat de prijzen fors zullen toenemen. Al zullen de varkens- en varkensvleesprijs in relatieve termen vermoedelijk niet zo sterk stijgen. Bij een krappere markt groeit de biggenprijs over het algemeen sterker dan de slacht- en vleesprijzen.

Volgens het Chinese ministerie van Landbouw is de discrepantie te verklaren door een hoog slachtcijfer. Op het moment is het varkensvleesaanbod aan de hoge kant omdat er veel varkens worden geslacht. De verwachting van de markt is dat er in het derde kwartaal aanzienlijke druk ontstaat op het aanbod van slachtvarkens.  

Is de situatie houdbaar?
Nu de Chinese overheid zijn zin krijgt, is het de vraag in hoeverre de staat er ook in slaagt de markt te stabiliseren. Nu de prijzen hoger zijn is het voor Chinese varkenshouders aantrekkelijker om meer biggen te verkopen. Het is de vraag of de overheid met het huidige target controle weet te houden op het aanbod.

Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden