Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Tip: grasklaver zaaien na vroege maïsoogst

12 September 2022

Na een bijzonder zonnige en warme zomer kan de maïs op veel percelen al vroeg gehakseld worden. Dat schept mogelijkheden voor een geslaagde inzaai van grasklaver. Wat zijn de voordelen en waar moet je op letten?

Grasklaver is een geschikte volgteelt na snijmaïs. Wel is het van belang dat er vroeg in het najaar gezaaid kan worden, bij voorkeur tot medio september. De klaver kan zich dan goed ontwikkelen voor de winter.

De voordelen van klaver
Het grootste voordeel van klaver is natuurlijk zijn stikstofbinding. Klaver levert veel stikstof aan het gras: het advies is een N-gift van 30-60 kg bij weiden en 50-80 kg bij maaien voor de eerste snede, daarna is de N-nalevering van de klaver toereikend (afhankelijk van de bodemvoorraad). Dit levert een forse besparing op de N-bemesting.

En er zijn nog meer voordelen van deze mengteelt:

 • Klaver (met name rode) houdt het bij droogte en hitte veel langer vol dan gras.
 • Klaver zorgt voor extra eiwitrijk voer.
 • De continue N-levering zorgt voor minder roest in het najaarsgras.
 • Klaver is smakelijk en rijk aan mineralen.
 • De bodem wordt verbeterd en verrijkt, en er is veel N-nalevering, wat zorgt voor meeropbrengst in de maïsteelt.
Het beeld van veel grasklaverpercelen in de zomer van 2022. De grasgroei valt helaas stil maar de klaver groeit nog door. 

Extra voordeel in nieuw GLB en melkprijzen
In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 ingaat wordt de teelt van grasklaver nog extra gestimuleerd. Grasklaver is namelijk één van de ecoregelingen, die punten oplevert voor de eco-premie. In de duurzaamheidsprogramma's van melkbedrijven geldt grasklaver daarnaast als kruidenrijk gras, wat helpt om het extra melkgeld te ontvangen.

Tips voor klaverinzaai
Ook aan de slag met grasklaver? Enkele tips voor een geslaagde teelt:

 • Zaai witte en rode klaver samen met het graszaad: 5-10 kg LG Havera klavermix bij 35-40 kg graszaad per hectare.
 • Meng het mengsel goed voordat het de zaaibak in gaat en voorkom ontmenging tijdens het zaaien.
 • Zaai grasklaver ondieper dan gras (1,5 cm). Voorkom dat bij een te los zaaibed grasklaver te diep wordt gezaaid.
 • De fosfaat- en kalitoestand moeten voldoende zijn, de pH moet boven de 5,2 liggen. Voer indien nodig eerst een bekalking uit na de maïsoogst.
 • Zorg, met name bij een najaarsinzaai, dat de grasklaver kort de winter in gaat.
 • Bemest vooral het eerste jaar na inzaai (hooguit tweemaal 25 m3 drijfmest).
 • Let op de onkruidbestrijding, klaver is gevoelig voor de meeste bestrijdingsmiddelen.
 • Klaver heeft een hekel aan stikstof. Geef daarom minimaal kunstmest.

Ook aan de slag met grasklaver? Je ruwvoerspecialist geeft graag advies op maat!

Deze businesscase is powered by:
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox