Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Verschillen in beworteling groenbemesters zijn enorm

15 Juli 2020

Bodemverdichting en structuurschade hebben een grote negatieve impact op de gewasopbrengst en -kwaliteit. In deze tijden van krappe bemestingsruimte en steeds grotere weersextremen, is de bodemstructuur nóg belangrijker geworden.

Uit een inventarisatie in 2015 bleek op maar liefst 45% van alle percelen bodemverdichting voor te komen. Verdichte plekken zijn er tijdens droogte en bij zware buien haarfijn uit te halen. Zo is te zien dat de waterberging en -infiltratie is verstoord, planten moeizamer wortelen en de nutriëntenopname wordt belemmerd. Intensief wortelende groenbemesters maken ruimte voor lucht en water en kunnen storende lagen doorbreken.

Grote verschillen
De hoeveelheid en diepte van doorworteling verschilt wel behoorlijk per groenbemester! Kampioen in bewortelingsdiepte is bladrammenas. Bovenin de grond groeit een dikke penwortel, die veel ruimte creëert en oppervlakkige verdichting openbreekt. De fijne haarwortels gaan wel tot 2 meter de grond in. Hierdoor legt bladrammenas ook uit de diepere lagen veel mineralen vast, die ten goede komen aan de hoofdteelt.

Het mengsel LG Nemaredux bevat naast 70% Doublet bladrammenas ook facelia en zwaardherik, die de beworteling extra divers maken. Dit mengsel bestrijdt daarbij effectief bietencyste- en chitwoodi-aaltjes.

Mineralenvastlegging
Intensieve doorworteling zorgt niet alleen voor een luchtige, open structuur, maar ook voor een optimale mineralenvastlegging. Een fors wortelpakket levert hiernaast veel effectieve organische stof op. Baseer de groenbemesterkeuze dus niet alleen op de bovengrondse, maar ook op de ondergrondse ontwikkeling!

In de afbeelding zijn de verschillen in beworteling van diverse groenbemesters mooi te zien.

Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief