Kennispartner

Limagrain

Limagrain Nederland staat met kwaliteitsmerk LG voor maïsrassen en Havera grasmengsels voor de hoogste kVEM-opbrengst per hectare. Op BoerenBusiness delen wij graag onze kennis zodat u nog meer rendement uit uw ruwvoerteelt kunt halen. Meer informatie over het bedrijf, de veredeling en ons assortiment vindt u op www.lgseeds.nl

limagrain

Krachtvoerkosten verlagen met veldbonen

Door de enorm gestegen krachtvoerprijzen drukken de voerkosten fors op het melksaldo. Naast extra aandacht voor het winnen van goed ruwvoer, kan de teelt van een krachtvoervervanger je voeraankopen verminderen. De veldboon is hiervoor zeer geschikt, zo ervaren steeds meer veehouders.
15 September 2022
limagrain

Tip: grasklaver zaaien na vroege maïsoogst

Na een bijzonder zonnige en warme zomer kan de maïs op veel percelen al vroeg gehakseld worden. Dat schept mogelijkheden voor een geslaagde inzaai van grasklaver. Wat zijn de voordelen en waar moet je op letten?
12 September 2022
limagrain

Nieuw perspectief voor biscuittarwe

De Brexit heeft gezorgd voor perspectief van de teelt van biscuittarwe in Nederland. Tot op heden waren hiervoor alleen oudere biscuitrassen beschikbaar, die veel aandacht voor ziektebeheersing verlangen. Het ras RGT Bairstow brengt hierin de vernieuwing die nodig is.
9 September 2022
limagrain

De zaaimogelijkheden na maïs

De oogst van snijmaïs is al volop aan de gang, dus kunnen ook de vanggewassen op zand- en lössgrond ingezaaid worden zodra er voldoende neerslag in zicht is. In dit artikel zetten we de mogelijkheden nog eens op een rij.
8 September 2022
limagrain

Foto's: mooie opbrengsten van teelt krachtvoer

De interesse onder veehouders om lokaal krachtvoer te telen neemt al jaren toe. De explosief gestegen krachtvoerprijzen hebben dit nog een flinke impuls gegeven. Het areaal veldbonen, de Nederlandse krachtvoerteelt bij uitstek, is opnieuw gegroeid. Na een gunstig groeiseizoen worden deze zomer mooie opbrengsten geoogst.
26 Augustus 2022
limagrain

De wintertarwe top 4 voor oogst 2023

De graanoogst kwam dit jaar bijzonder vroeg op gang en is onder prima omstandigheden verlopen. Ook de kwaliteit en opbrengst van de wintertarwe was dit jaar doorgaans erg goed. Welke tarwerassen zijn de uitblinkers en dus aanbevolen voor oogst 2023?
16 Augustus 2022
limagrain

Historisch hoog saldo van koolzaadteelt

De koolzaadteelt wint aan belangstelling. Niet alleen door de historisch hoge koolzaadnotering van € 670 per ton. Ook levert de teelt veel voordelen op voor de bodem.
10 Augustus 2022
limagrain

Sterke grasrassen met veel voederwaarde

Melkveehouder Bas ten Hove probeert zoveel mogelijk voederwaarde van zijn grasland te halen. In de video vertelt hij ruwvoerspecialist Ludwig Oevermans hoe hij dat precies aanpakt!
28 Juli 2022
limagrain

Positieve teeltervaring met Zebra wintergerst

In het Zeeuwse Oud-Vossemeer heeft Nils van Tilbeurgh zijn akkerbouwbedrijf De Boshoeve op 135 hectare. Hij teelt hier verschillende akkerbouwgewassen, zoals aardappelen, suikerbieten, zomer- en wintergerst en tarwe, conservenerwten en witlof.
20 Juli 2022
limagrain

Groenbemesters met BCA-resistentie bewijzen zich

Sinds 2006 zijn aantastingen door het bietencysteaaltje (BCA) drastisch teruggedrongen, zowel in het aantal percelen als in de besmettingsgraad. Deze afname is toe te schrijven aan de geïntegreerde aanpak. Het betekent zeker niet dat we nu achterover kunnen leunen in de hoop dat het bietencysteaaltje voorgoed verdwenen is.
15 Juli 2022
limagrain

Niet afwachten met maïs beregenen

Na een vrij trage start beleeft de maïs in Nederland momenteel een sterke groeispurt. Op de meeste percelen groeit een mooi gewas, maar let op de vochtvoorziening: de eerste krullende maïsplanten zijn al gevonden. Gezien de weersvooruitzichten is ons advies niet afwachten indien je kunt beregenen.
12 Juli 2022
limagrain

Er is nog veel meer eiwit uit gras te halen

Al in 2018 pleitte de commissie grondgebondenheid, ingesteld door LTO melkveehouderij en de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie), dat in 2025 minimaal 65 procent van de eiwitbehoefte van een melkveebedrijf afkomstig moet zijn van grond van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving.
6 Juli 2022
limagrain

Winterkoolzaad: saldo aantrekkelijker dan ooit

Door het hoge prijsniveau en de meeropbrengst van de nieuwe vergelingsvirusresistente rassen is er met winterkoolzaad een heel goed rendement te behalen. De vraag naar plantaardige oliën zat al behoorlijk in de lift en daar is het internationale tekort aan zonnebloemolie nu bovenop gekomen.
20 Mei 2022
limagrain

De beste omstandigheden voor inzaai van maïs

Met een weersvoorspelling van vast weer met gestaag oplopende temperaturen kunnen de maïszaaimachines binnenkort weer in actie komen. Maïs onder de juiste omstandigheden zaaien zorgt voor een vlotte kieming en beginontwikkeling, dus een minimale plantuitval. Maar wat is het optimale zaaimoment?
14 April 2022
limagrain

Video: Vanggewassen op maïsland nu aanpakken

We naderen het einde van maart en over ruim drie weken wordt de eerste maïs in Nederland waarschijnlijk alweer gezaaid. Tijd om aan de slag te gaan op het land! Ruwvoerspecialist Antoon Verhoeven geeft praktische tips voor een goede aanpak van het vanggewas en de bemesting.
28 Maart 2022
limagrain

Video: 'Handige hulp bij maïsteelt’

Bas ten Hove heeft in maatschap met zijn ouders een melkveebedrijf in Mariënheem (Overijssel). In deze video gaat ruwvoerspecialist Ludwig Oevermans bij Bas langs en spreekt met hem over zijn rantsoen en maïsteelt. Ook vertelt Bas over zijn ervaringen met het nieuwe digitale platform Agrility dat hem meer inzicht geeft in zijn maïsteelt.
16 Maart 2022
limagrain

Agrarisch natuurbeheer voor veehouders

In de moderne Nederlandse landbouw kunnen we niet om agrarisch natuurbeheer heen. Agrarisch ondernemers leven van en met de natuur maar moeten dat meer dan ooit zichtbaar maken aan de omgeving. Dat vraagt om praktische toepassingen van agrarisch natuurbeheer.
11 Maart 2022
limagrain

'Van 5 hectare naar 70 hectare voederbieten'

Onder de melkveebedrijven in de klantenkring van Ten Brinke BV is het areaal voederbieten in de voorbije jaren behoorlijk gegroeid. De agrarisch toeleverancier in Creil (Flevoland) ondersteunt veehouders met teeltbegeleiding om voederbieten terug op de kaart te zetten.
25 Februari 2022
limagrain

'Energierijk rantsoen met snijmaïs en MKS'

Met 30 jaar ervaring als melkvee-proefbedrijf op lichte zandgrond in een waterwingebied, weet men bij proefboerderij De Marke alles over de kansen en uitdagingen van ruwvoerteelt onder moeilijke omstandigheden. In het streven naar een maximale voederwaardeopbrengst en benutting van eigen land werd in 2021 een gedeelte van de mais als MKS geoogst.
18 Februari 2022
limagrain

Krachtvoerkosten drukken met eigen teelt

Door de fors gestegen grondstoffenprijzen drukken de krachtvoerkosten fors op het voersaldo. Voor melkveehouders met voldoende bouwland of mogelijkheden tot samenwerking met akkerbouw is krachtvoerteelt een interessante optie om de voerkosten te verlagen.
7 Februari 2022
limagrain

Zo verlaag je je voerkosten met maïs

Maïs zorgt in de meeste Nederlandse rantsoenen voor energie die melkkoeien nodig hebben om het eiwit in gras om te zetten in melkeiwit. Het is bovendien smakelijk en levert veel voederwaarde per hectare. Zonder maïs moet er duur zetmeelrijk krachtvoer, maïsmeel of geplet graan aangekocht worden om energie in het rantsoen te brengen.
19 Januari 2022
limagrain

Video: voorbereiden op teelten van de toekomst

Maurice Lemans woont met zijn gezin in het Zuid-Limburgse Voerendaal en heeft daar een bedrijf met 100 melkkoeien en bijhorend jongvee. Hij streeft ernaar om een zo compleet mogelijk rantsoen van eigen land te halen.
7 Januari 2022
limagrain

De hoogste VEM-opbrengst per hectare

In het streven naar meer voederwaarde van eigen land is de voederbiet teruggekeerd in het Nederlandse rundveerantsoen. De smakelijke verse bieten verhogen de voeropname en energiedichtheid van het rantsoen en dragen zo bij aan het voersaldo en de diergezondheid.
29 December 2021
limagrain

Datagedreven inzicht in je maïsteelt

Als veehouder ben je druk bezet met het runnen van je bedrijf. Bij het managen en verzorgen van de veestapel maken veel veehouders al gebruik van digitale tools die zorgen voor meer inzicht en controle. Met het nieuwe platform Agrility wordt dit nu ook in de maïsteelt mogelijk.
24 December 2021
limagrain

Zetmeelrijke maïs nodig om gras te benutten

Na drie warme, droge jaren op rij hebben veehouders in 2021 de grasvoorraden weer eens flink aan kunnen vullen. In combinatie met de derogatieregel van 80% grasland zorgt dit voor een grote hoeveelheid gras die in menig rantsoen benut moet worden.
15 December 2021
limagrain

Zo haal je maximaal rendement uit je maïsteelt

Snijmaïs is een stabiel, hoogproductief voedergewas dat in veel Nederlandse melkveerantsoenen voor de nodige glucogene energie zorgt. Een hoge voederwaarde-opbrengst van je hectares maïs halen drukt de krachtvoerbehoefte en levert dus direct rendement. Hoe pak je dat aan?
10 December 2021
limagrain

Energierijk ruwvoer voor stijgende melkproductie

Melkkoeien in ons land zijn echte topatleten. De gemiddelde productie per koe zit al jaren in de lift en nam de afgelopen 12 jaar met maar liefst 1.000 liter toe. Ook de levensproductie per dier is fors gestegen. Voor deze topprestaties is hoogwaardig ruwvoer een vereiste!
29 November 2021
limagrain

Alles onder controle op je eigen bedrijf

In de melkveehouderij staan de ontwikkelingen nooit stil. Ondernemers hebben te maken met veel onzekere externe factoren als wet- en regelgeving en wereldwijde marktonwikkelingen. Wapen je tegen deze onzekerheid door op je eigen bedrijf alles onder controle te houden, in de stal én op het land.
22 November 2021
limagrain

Met het platform Agrility zie je meer

Moderne digitale technieken verschaffen veel inzicht en kunnen zo helpen de processen op en rond het melkveebedrijf onder controle te houden. Met het in eigen huis ontwikkelde platform Agrility maken we dit nu ook voor de maïsteelt beschikbaar! Via praktische rapportages over de groei, afrijping en opbrengst houd je je maïsteelt optimaal onder controle. Agrility is vanaf groeiseizoen 2022 exclusief beschikbaar voor telers van LG-maïsrassen.
11 November 2021
limagrain

‘Het beste eiwit van eigen land’

In samenwerking met een akkerbouwer of met eigen teelt: steeds meer veehouders ontdekken de veldboon. Zonder remmende regelgeving zou het areaal nog veel harder groeien, zegt Nils van Straten van CAV Agrotheek. Veldbonen zijn het beste alternatief voor soja.
29 Oktober 2021

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief