Kennispartner

Limagrain

Limagrain Nederland staat met kwaliteitsmerk LG voor maïsrassen en Havera grasmengsels voor de hoogste kVEM-opbrengst per hectare. Op BoerenBusiness delen wij graag onze kennis zodat u nog meer rendement uit uw ruwvoerteelt kunt halen. Meer informatie over het bedrijf, de veredeling en ons assortiment vindt u op www.lgseeds.nl

limagrain

Winterkoolzaad: saldo aantrekkelijker dan ooit

Door het hoge prijsniveau en de meeropbrengst van de nieuwe vergelingsvirusresistente rassen is er met winterkoolzaad een heel goed rendement te behalen. De vraag naar plantaardige oliën zat al behoorlijk in de lift en daar is het internationale tekort aan zonnebloemolie nu bovenop gekomen.
20 Mei 2022
limagrain

De beste omstandigheden voor inzaai van maïs

Met een weersvoorspelling van vast weer met gestaag oplopende temperaturen kunnen de maïszaaimachines binnenkort weer in actie komen. Maïs onder de juiste omstandigheden zaaien zorgt voor een vlotte kieming en beginontwikkeling, dus een minimale plantuitval. Maar wat is het optimale zaaimoment?
14 April 2022
limagrain

Video: Vanggewassen op maïsland nu aanpakken

We naderen het einde van maart en over ruim drie weken wordt de eerste maïs in Nederland waarschijnlijk alweer gezaaid. Tijd om aan de slag te gaan op het land! Ruwvoerspecialist Antoon Verhoeven geeft praktische tips voor een goede aanpak van het vanggewas en de bemesting.
28 Maart 2022
limagrain

Video: 'Handige hulp bij maïsteelt’

Bas ten Hove heeft in maatschap met zijn ouders een melkveebedrijf in Mariënheem (Overijssel). In deze video gaat ruwvoerspecialist Ludwig Oevermans bij Bas langs en spreekt met hem over zijn rantsoen en maïsteelt. Ook vertelt Bas over zijn ervaringen met het nieuwe digitale platform Agrility dat hem meer inzicht geeft in zijn maïsteelt.
16 Maart 2022
limagrain

Agrarisch natuurbeheer voor veehouders

In de moderne Nederlandse landbouw kunnen we niet om agrarisch natuurbeheer heen. Agrarisch ondernemers leven van en met de natuur maar moeten dat meer dan ooit zichtbaar maken aan de omgeving. Dat vraagt om praktische toepassingen van agrarisch natuurbeheer.
11 Maart 2022
limagrain

'Van 5 hectare naar 70 hectare voederbieten'

Onder de melkveebedrijven in de klantenkring van Ten Brinke BV is het areaal voederbieten in de voorbije jaren behoorlijk gegroeid. De agrarisch toeleverancier in Creil (Flevoland) ondersteunt veehouders met teeltbegeleiding om voederbieten terug op de kaart te zetten.
25 Februari 2022
limagrain

'Energierijk rantsoen met snijmaïs en MKS'

Met 30 jaar ervaring als melkvee-proefbedrijf op lichte zandgrond in een waterwingebied, weet men bij proefboerderij De Marke alles over de kansen en uitdagingen van ruwvoerteelt onder moeilijke omstandigheden. In het streven naar een maximale voederwaardeopbrengst en benutting van eigen land werd in 2021 een gedeelte van de mais als MKS geoogst.
18 Februari 2022
limagrain

Krachtvoerkosten drukken met eigen teelt

Door de fors gestegen grondstoffenprijzen drukken de krachtvoerkosten fors op het voersaldo. Voor melkveehouders met voldoende bouwland of mogelijkheden tot samenwerking met akkerbouw is krachtvoerteelt een interessante optie om de voerkosten te verlagen.
7 Februari 2022
limagrain

Zo verlaag je je voerkosten met maïs

Maïs zorgt in de meeste Nederlandse rantsoenen voor energie die melkkoeien nodig hebben om het eiwit in gras om te zetten in melkeiwit. Het is bovendien smakelijk en levert veel voederwaarde per hectare. Zonder maïs moet er duur zetmeelrijk krachtvoer, maïsmeel of geplet graan aangekocht worden om energie in het rantsoen te brengen.
19 Januari 2022
limagrain

Video: voorbereiden op teelten van de toekomst

Maurice Lemans woont met zijn gezin in het Zuid-Limburgse Voerendaal en heeft daar een bedrijf met 100 melkkoeien en bijhorend jongvee. Hij streeft ernaar om een zo compleet mogelijk rantsoen van eigen land te halen.
7 Januari 2022
limagrain

De hoogste VEM-opbrengst per hectare

In het streven naar meer voederwaarde van eigen land is de voederbiet teruggekeerd in het Nederlandse rundveerantsoen. De smakelijke verse bieten verhogen de voeropname en energiedichtheid van het rantsoen en dragen zo bij aan het voersaldo en de diergezondheid.
29 December 2021
limagrain

Datagedreven inzicht in je maïsteelt

Als veehouder ben je druk bezet met het runnen van je bedrijf. Bij het managen en verzorgen van de veestapel maken veel veehouders al gebruik van digitale tools die zorgen voor meer inzicht en controle. Met het nieuwe platform Agrility wordt dit nu ook in de maïsteelt mogelijk.
24 December 2021
limagrain

Zetmeelrijke maïs nodig om gras te benutten

Na drie warme, droge jaren op rij hebben veehouders in 2021 de grasvoorraden weer eens flink aan kunnen vullen. In combinatie met de derogatieregel van 80% grasland zorgt dit voor een grote hoeveelheid gras die in menig rantsoen benut moet worden.
15 December 2021
limagrain

Zo haal je maximaal rendement uit je maïsteelt

Snijmaïs is een stabiel, hoogproductief voedergewas dat in veel Nederlandse melkveerantsoenen voor de nodige glucogene energie zorgt. Een hoge voederwaarde-opbrengst van je hectares maïs halen drukt de krachtvoerbehoefte en levert dus direct rendement. Hoe pak je dat aan?
10 December 2021
limagrain

Energierijk ruwvoer voor stijgende melkproductie

Melkkoeien in ons land zijn echte topatleten. De gemiddelde productie per koe zit al jaren in de lift en nam de afgelopen 12 jaar met maar liefst 1.000 liter toe. Ook de levensproductie per dier is fors gestegen. Voor deze topprestaties is hoogwaardig ruwvoer een vereiste!
29 November 2021
limagrain

Alles onder controle op je eigen bedrijf

In de melkveehouderij staan de ontwikkelingen nooit stil. Ondernemers hebben te maken met veel onzekere externe factoren als wet- en regelgeving en wereldwijde marktonwikkelingen. Wapen je tegen deze onzekerheid door op je eigen bedrijf alles onder controle te houden, in de stal én op het land.
22 November 2021
limagrain

Met het platform Agrility zie je meer

Moderne digitale technieken verschaffen veel inzicht en kunnen zo helpen de processen op en rond het melkveebedrijf onder controle te houden. Met het in eigen huis ontwikkelde platform Agrility maken we dit nu ook voor de maïsteelt beschikbaar! Via praktische rapportages over de groei, afrijping en opbrengst houd je je maïsteelt optimaal onder controle. Agrility is vanaf groeiseizoen 2022 exclusief beschikbaar voor telers van LG-maïsrassen.
11 November 2021
limagrain

‘Het beste eiwit van eigen land’

In samenwerking met een akkerbouwer of met eigen teelt: steeds meer veehouders ontdekken de veldboon. Zonder remmende regelgeving zou het areaal nog veel harder groeien, zegt Nils van Straten van CAV Agrotheek. Veldbonen zijn het beste alternatief voor soja.
29 Oktober 2021
limagrain

'Kansen voor veldbonen als krachtvoer in veehouderij'

Veldbonen staan bij veehouders in de belangstelling als productie van krachtvoer, maar binnen de huidige derogatie zijn de mogelijkheden nog beperkt. Het nieuwe GLB en eventuele gewasspecifieke derogatie maakt de teelt mogelijk aantrekkelijker. Daarom start WUR een studie om op basis van de energie- en eiwitbehoefte van de koe het beste bouwplan te berekenen.
6 Oktober 2021
limagrain

Maïs later rijp: dit zijn je opties

Door gemiddeld een latere inzaai, trage opkomst en koude maanden juli en augustus zien we momenteel een behoorlijk latere afrijping van snijmaïs dan we de laatste jaren gewend waren. In dit artikel de actuele afrijping en mogelijkheden voor een latere maïsoogst.
14 September 2021
limagrain

De nieuwe Rassenlijst wintertarwe

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft onlangs de Aanbevelende Rassenlijst wintertarwe 2022 gepubliceerd. Deze lijst met meerjarige rasprestaties op diverse locaties in Nederland is een betrouwbare bron van informatie bij de rassenkeuze.
9 September 2021
limagrain

Video: hoe bepaal je drogestofgehalte snijmaïs

Om de maximale voederwaardekwaliteit te halen uit maïs, is het belangrijk dat je op een voldoende hoog drogestofgehalte inkuilt. Nu we richting de oogst gaan, is het daarom van belang om regelmatig te kijken bij de maïs hoe de afrijping verloopt.
7 September 2021
limagrain

De maïsdemo's gaan van start

In september worden op maïsdemovelden in heel Nederland bijeenkomsten georganiseerd. Bezoekt u een maïsdemo, dan krijgt u informatie over maïsrassen, ontwikkelingen in de teelt en de actuele gewasstand.
31 Augustus 2021
limagrain

De wintertarwe top 4 voor oogst 2022

De tarweoogst is in volle gang en de eerste resultaten van de wintertarwerassen zijn binnen. Tijd om te gaan kijken naar de rassenkeuze voor het volgende seizoen. In onderstaande video vertelt Martijn van Overveld je meer over de top 4 wintertarwerassen voor oogst 2022.
24 Augustus 2021
limagrain

Agrility: Nieuwe tool voor maïsteelt

Agrility is het teeltondersteunende platform van Limagrain voor snijmaïs. Deze nieuwe tool maakt gebruik van historische en actuele bodemdata, weersomstandigheden, satellietwaarnemingen en rekenmodellen. Het doel is een nog efficiëntere maïsteelt met hogere opbrengst en kwaliteit.
17 Augustus 2021
limagrain

Video: 5 tips bij de grasmengselkeuze

Bij het inzaaien van grasland heb je de keuze uit een groot aanbod van graszaadmengsels. Naast diverse grassoorten en mengselsamenstellingen, zijn er ook verschillende aanvullingen die je kunt gebruiken.
5 Augustus 2021
limagrain

Krachtvoerkosten verlagen met veldbonen

De krachtvoerkosten voor veehouders worden ieder jaar hoger. Met de teelt van veldbonen is het mogelijk de voerkosten te verlagen, zonder in te leveren op productie.
30 Juli 2021
limagrain

‘Groenbemester goed voor bodem én uitstraling’

Op de kop van het eiland Goeree-Overflakkee runt Hans Voogd zijn akkerbouwbedrijf. Om zijn bodem gezond te houden zijn groenbemesters een volwaardig onderdeel van het bouwplan.
28 Juli 2021
limagrain

Welke groenbemester past bij NKG?

Steeds meer akkerbouwers maken gebruik van niet kerende grondbewerking (NKG) voor diverse teelten. De voordelen van nkg zijn inmiddels alom gekend, maar uitdagingen zijn er ook. Een passende groenbemester helpt problemen te voorkomen.
21 Juli 2021
limagrain

Kom naar de praktijkmiddag veldbonen

Rijk aan eiwit én zetmeel zijn veldbonen een ideale krachtvoervervanger voor het veebedrijf. Ze passen in bijna elk rantsoen en kunnen door hun hoge opbrengstpotentie voor een substantiële verlaging van de voerkosten zorgen. 
7 Juli 2021

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief