Shutterstock

Nieuws Energie

Boeren aan de slag met energieknelpunten

2 December 2020

De agrarische sector kan een cruciale rol spelen in de energietransitie, met name vanwege de ruimte om hernieuwbare energie te produceren. Voorlopers in de sector lopen echter tegen knelpunten aan. Een groep akkerbouwers en veehouders gaat hier actief mee aan de slag.

Er zijn agrarische ondernemers in Nederland die al volop bezig zijn met het opwekken van duurzame energie. Ook proberen zij die energie tijdelijk op te slaan of toe te passen in hun bedrijfsvoering. Hierbij lopen zij als pioniers tegen verschillende belemmeringen aan. Een groep van zo'n 20 ondernemers uit de sectoren akkerbouw en veehouderij gaat hierover medio december in gesprek met beleidsambtenaren en netwerkbeheerders.

Energie rechtstreeks leveren
De akkerbouwers en veehouders willen onder meer dat de dubbele energiebelasting bij energieopslag wordt afgeschaft. Ook moet het volgens hen mogelijk worden om lokaal opgewekte energie rechtstreeks bij de eindgebruiker te kunnen leveren. Dan zijn er minder investeringen nodig in het verzwaren van de netinfrastructuur.

Verder wordt onder meer gepleit voor verlaging van de contractkosten tijdens periodes van weinig vraag en veel aanbod. Hetzelfde geldt voor de investeringskosten in de infrastructuur. Deze investering van gemiddeld €25.000 is voor ondernemers een belemmering om hun stroomproductie verder te vergroten.

Agenda voor komende jaren
In totaal staan er 8 thema's op de agenda om bij de overheid en netwerkbeheerders aan te kaarten. De actie vindt plaats vanuit het innovatienetwerk BoerEnEnergie. Binnen dit netwerk werken boeren die volop bezig zijn met het inpassen van hernieuwbare energie op hun bedrijf aan een onderzoeks-, beleids- en actieagenda voor de komende jaren.

Dat gebeurt samen met partners uit de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Energie & Landbouw: Alliander, Jules energy, LTO-Noord, Stedin, Wageningen research en Windunie. Deze PPS is medio 2018 van start gegaan om invulling te geven aan de rol van de landbouw in de Nederlandse ambitie van 100% duurzaam energieverbruik in 2050. Er wordt onder meer gewerkt aan (nieuwe) verdienmodellen voor boeren die een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Aardappelen

Energiecrisis: donkere wolk boven aardappelsector

Analyse Energie

Europese Commissie wil ingrijpen op de gasmarkt

Analyse Elekriciteit

Er is geen pijnloze oplossing voor hoge stroomprijs

Analyse Aardgas

Het kan dus nog gekker op de Europese gasmarkt

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief