Agrifoto

Inside Granen & Grondstof

Inzaai wintergranen bijna overal afgerond

24 November 2020 - Kimberly Bakker

Door relatief goede weersomstandigheden in het merendeel van de Europese landen is de inzaai van wintergranen vrijwel overal afgerond. Dat staat beschreven in het nieuwste MARS-rapport van de Europese Commissie. Voor koolzaad kwam het droge weer echter te laat, waardoor komend jaar fors lagere opbrengsten worden verwacht.

Dit artikel verder lezen?

Word abonnee en krijg direct toegang

Kies het abonnement dat bij je past
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De noordelijke regio's in Europa – denk aan Scandinavië en de Baltische Staten - waren medio september of begin oktober al klaar met de inzaai van wintergranen. In de oostelijke regio's verloopt de inzaai trager. Door overvloedige neerslag hebben Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Roemenië behoorlijk wat achterstand opgelopen. In Roemenië is de hoop dat de inzaai van wintertarwe op korte termijn kan beginnen. Overigens is de verwachting voor wintergerst duidelijk minder positief.

Ook in Frankrijk, Duitsland en Polen gooide regen in eerste instantie roet in het eten, maar door de betere weersomstandigheden in november kon deze achterstand voor een groot gedeelte ingehaald worden. De Europese Commissie verwacht dan ook dat het areaal wintergranen in deze landen groter zal zijn dan afgelopen jaar en dat in sommige regio's (onder meer Nederland, België en Polen) het areaal zelfs groter zal zijn dan het 5-jarig gemiddelde. Wel wordt in het rapport uitgegaan van meer problemen met bladluizen in deze landen.

Problemen voor koolzaad
De inzaai van koolzaad verloopt minder vlekkeloos. Door droogte in de belangrijkste producerende regio's (zoals Frankrijk, Duitsland, Roemenië, Bulgarije en Oekraïne) wordt verwacht dat het ingezaaide areaal binnen Europa fors kleiner gaat zijn dan vorig jaar én het 5-jarig gemiddelde. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk was vanaf half september ook nog sprake van overvloedige neerslag, waardoor het ingezaaide areaal nog kleiner uitpakt dan eerder werd verwacht. Ook in Polen en Tsjechië zijn veel percelen beschadigd als gevolg van wateroverlast.

Niet alleen deze uitdagende weersomstandigheden dragen bij aan het dalende areaal, want ook de tegenvallende opbrengsten zijn voor boeren een reden om af te stappen van koolzaad. In Hongarije, waar het weer dit jaar relatief gunstig is, zijn bijvoorbeeld de lage opbrengsten waar boeren de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, de belangrijkste reden voor de afname van het ingezaaide areaal.

Suikerbieten hebben het zwaar te verduren gehad
De belangrijkste suikerbietproducerende landen hebben het zwaar gehad dit seizoen, en dan voornamelijk Frankrijk. De Europese Commissie stelde daarom in oktober de opbrengstverwachting al stevig bij. Veel percelen hadden aan de start van het seizoen te maken met hitte en droogte. Het resulteerde in slechte kieming en een ongelijke stand van het gewas. Niet alleen het weer was een uitdaging voor Franse bietentelers, ook ziekten en plagen waren veelvuldig aanwezig. Daarbij moet gedacht worden aan het vergelingsvirus als gevolg van bladluizen.

De Europese Commissie gaat ervan uit dat de opbrengst van suikerbieten in Frankrijk 6,5% onder het 5-jarig gemiddelde uitkomt. Daarmee zou de oogst vergelijkbaar zijn met 2018, wat het laagste niveau sinds 2006 is. De voorlopige inschattingen van statistiekbureau Agreste rekenen zelfs met een 26,5% lagere oogst (ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar).

Bekijk het hele MARS-rapport hier.

Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox