Bayer

Aangeboden door Bayer Cropscience

Aanpak ziektebestrijding wintertarwe

12 Mei 2021

De stand van de wintertarwe in Nederland is het algemeen goed. In het afgelopen najaar is er volop de gelegenheid geweest om vroegtijdig te zaaien.

De ontwikkeling is de afgelopen weken wel geremd door de lage temperaturen. Daarnaast zien we op sommige locaties ook wat gewasreactie door de nachtvorst ontstaan. De ziektedruk is in het algemeen laag. Er zijn meldingen geweest van een vroege aantasting van gele roest, maar dat heeft zich niet explosief ontwikkeld. Daarvoor zijn inicidenteel met specifieke middelen gerichte T0-bespuitingen uitgevoerd. Op sommige percelen vinden we een geringe aantasting van Septoria.

Detailopname perceel wintertarwe in Luttelgeest met onderin een zeer lichte aantasting van Septoria.

Afhankelijk van het teeltgebied is de wintertarwe volgende week in stadium 31–32. Dit is het ideale moment om de eerste ziektebestrijding uit te voeren, de T1-bespuiting.

Is bespuiting altijd zinvol?
Wanneer de omstandigheden voor Septoria gunstig zijn, langere bladnatperiodes, kan deze zich goed ontwikkelen en uiteindelijk een behoorlijke opbrengstderving veroorzaken. Daarnaast kan gele roest ook explosief ontwikkelen. De ervaring leert dat een robuuste bespuiting in stadium 31-32 een goede bescherming geeft tegen deze ziekten tot het vlagbladstadium!

Welk rendement is er te halen?
Natuurlijk hangt het rendement af van de stand van het gewas, de rassenkeuze en de daarbij behorende opbrengstverwachting. Vaak wordt er naar het rendement gekeken van een schema met T1 en T2. Interessant is ook wat het effect kan zijn van alleen een T1-bespuiting.

Onderstaand de resultaten van onderzoek waarbij alleen T1–bespuiting is uitgevoerd.

Conclusie
Het rendement van een T1-bespuiting variërend. Maar wanneer deze bespuiting achterwege wordt gelaten, kan er veel opbrengst verloren gaan. Daarbij nog de opmerking dat een hoge ziektedruk van gele roest en Septoria later niet meer echt hersteld kan worden!

Advies ziektebestrijding wintertarwe T1

  • stadium 31 – 32 (1e/2e knoop)

Deze businesscase is powered by:
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden