Kunnen akkerbouwmarkten corona-invloeden van zich afschudden?

Shutterstock
Akkerbouw

Marktdossier December 2020

De gevolgen van het coronavirus hielden de akkerbouwsector vanaf het voorjaar in hun greep. Vooral de aardappelmarkt werd en wordt erdoor negatief beïnvloedt. De uienmarkt heeft juist een unieke periode achter de rug. Dit geldt ook voor de granenmarkt. Wat kunnen we in januari verwachten? U hoort het in de maandanalyse. 

31 December 2020

Peen

Peenmarkt sluit het jaar af zonder vuurwerk

Het vuurwerkverbod dat op oudejaarsdag in Nederland geldt, is ook zichtbaar op de peenmarkt. Er is weinig handel en veel telers laten hun partijen niet zomaar los. Zorgt het ervoor dat de DCA-notering Peen stabiel het jaar uit gaat?
30 December 2020

Uien

HOA: 'Exportrecord uien in het vooruitzicht'

Dat de export van Nederlandse uien uitstekend verloopt, mag geen verrassing meer zijn. De nieuwste cijfers van de Holland Onion Association ondersteunen dit. 'Er ligt voor dit seizoen een record van de uienexport in het vooruitzicht', zo meldt de organisatie.
29 December 2020

Uien

India gaat weer exporteren, gevolgen voor Nederland?

De regering in India meldt dat het exportverbod van uien per 1 januari 2021 wordt opgeheven. Door een goede eigen oogst is het tekort in het land min of meer bijgevuld. Nu rijst de vraag: lijden Nederlandse exporteurs onder de openstelling van de Indiase grenzen?
29 December 2020

Aardappelen

Aardappelenquête seizoen 2021: wat is het resultaat?

Een groot gedeelte van de aardappeltelers is van plan om het areaal komend jaar in te krimpen. Dat toont een enquête van Boerenbusiness aan. Een van de redenen voor een krimp van het areaal is de coronacrisis, maar ook een verwachte lagere contractprijs speelt bij verschillende telers een rol. Opvallend is dat de afzetstrategie bij het merendeel van de telers gelijk blijft.
28 December 2020

Mest

Nieuw fosfaatgetal zeker een jaar uitgesteld

Agrarische bedrijven die geldige fosfaat grondmonsters hebben met alleen het zogenaamde P-Al of Pw getal mogen dat ook volgend jaar nog blijven gebruiken. In 2019 getrokken monsters blijven geldig tot en met 2023.
28 December 2020

Granen & Grondstof

16 miljoen ton wintergraan verwacht in West-Australië

De oogst van wintergewassen komt in het westen van Australië ver boven de verwachting uit, zo laat het nieuwe oogstrapport van Grain Industry Association of West-Australia (GIWA) zien. Onder andere door een gebrek aan vorst, gunstige timing van neerslag en betere omstandigheden van de bodem stijgt de opbrengst ruim boven de 16 miljoen ton uit.
24 December 2020

Akkerbouw

Eiwitstrategie gelanceerd, nu het verdienmodel

de import van goedkope soja is een grote barrière voor de Nederlandse teelt van eiwitrijke gewassen voor zowel veevoer als humane consumptie. Een Nationale Eiwit Strategie (NES) moet daar verandering in brengen. Sectorpartijen zijn positief, maar hameren op het verdienmodel.
21 December 2020

Financieel

Dollarzwakte nadelig voor Europese export

De euro wordt alsmaar sterker. Uitgedrukt in Amerikaanse dollars steeg de Europese munt in de afgelopen dagen tot boven $1,22. Voor de Europese export is dat een...
17 December 2020

Inkomensraming

Corona neemt hap uit boereninkomens

De coronapandemie pakt negatief uit voor de verdiensten in de land- en tuinbouwsector. Het gemiddelde inkomen van alle sectoren daalde in 2020 met €20.000 tegenover het jaar ervoor, ondanks diverse steunprogramma's die de overheid heeft opgetuigd. Vooral varkenshouders zagen hun inkomsten verdampen.
10 December 2020

Aardappelen

Onzekerheden overheersen in markt voor Spunta

Veel vragen, weinig antwoorden. Dat is het sentiment dat in de markt voor Spunta-pootgoed vandaag de dag overheerst. De commissie in Middenmeer heeft slechts drie keer een notering op de borden kunnen zetten en diverse handelshuizen melden dat er veel te veel product is. Leidt dit ertoe dat het areaal de komende jaren daalt?
10 December 2020

Grond

Dit zijn de pachtprijzen in de IJsselmeerpolders

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de afgelopen periode 21 kavels binnen de IJsselmeerpolders in geliberaliseerde pacht aangeboden. In totaal gaat het om zo'n 584 hectare. Inmiddels zijn 16 van deze kavels verpacht en de prijzen lopen behoorlijk uiteen: van €1.200 tot €3.500 per hectare. Een overzicht van de pachtprijzen in de IJsselmeerpolders.
2 December 2020

Mest

Balans is terug in markt voor vaste meststoffen

De markt voor vaste meststoffen had half augustus behoorlijk te lijden onder de 'eerste coronagolf'. De vraag oversteeg het aanbod hierdoor fors. Inmiddels is de markt weer enigszins in balans. Heeft dit nog effect op de prijzen gehad, en wat zijn de verwachtingen voor komende periode?
1 December 2020

Grond

Meer partijen betreden grondmarkt Noord-Brabant

Net als in Flevoland, verkiezen ook boeren in Noord-Brabant verhuren van hun grond boven verkopen. Immers, het levert uiteindelijk meer rendement op. Toch ligt de markt nu niet stil aan de koperszijde, want er zijn steeds meer particulieren die de Noord-Brabantse grondmarkt betreden. Heeft dit gevolgen voor de prijzen?