Varkensprijs vindt bodem en zet stijging in

Shutterstock
Varkens & Voer

Marktdossier Februari 2021

De varkensmarkt is inmiddels begonnen aan een herstel en het betekent dat de varkensprijzen in de lift zitten. Ook de biggenprijzen zetten over februari stappen naar boven. Daarentegen blijft de vleesafzet beperkt vanwege de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus.

26 Februari 2021

Varkens

DCA Beursprijs stijgt verder in onrustige markt

Het was een onrustige week op de varkensmarkt. Het overaanbod van varkens slinkt. De DCA Beursprijs 2.0 heeft inmiddels de stijgende lijn te pakken en zet voor komende week weer een flinke verhoging in.
26 Februari 2021

Varkens

Filipijnse producent richt zich op klein varkensbedrijf

Meer en meer Filipijnse varkensvleesproducenten richten zich op de de kleine varkensbedrijven in hun regio. De reden? Het aanbod van betaalbaar varkensvlees moet snel gestabiliseerd worden. Door de uitbraken van Afrikaanse varkenspest is een tekort aan varkensvlees ontstaan, waardoor de voedselprijzen de pan uit rijzen.
25 Februari 2021

Varkens

Varkensstapel EU groeit, zeugenstapel vrij stabiel

De Europese varkensstapel is vorig jaar gegroeid. Het aantal fokzeugen is daarentegen nagenoeg stabiel gebleven en noteert een marginale afname, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van de Europese Commissie.
24 Februari 2021

Varkens

Duitse varkensprijs maakt forse inhaalslag

De Duitse varkensprijs zette vorige week een stijging in en doorbrak daarmee de wekenlange stabiliteit. Deze week schiet de varkensprijs fors omhoog en maakt daarmee een flinke inhaalslag.
19 Februari 2021

Varkens

Britse varkensvleesexport groeit ondanks uitdagingen

2020 was een uitdagend jaar de Britse vleesexport door de coronacrisis en de aanloop naar de brexit. Desondanks realiseerde de varkensvleesexport een groei. De totale export van rood vlees kwam wel iets lager uit dan in 2019. Dat blijkt uit de douanecijfers.
17 Februari 2021

Varkens

Herstelt de Chinese varkensstapel zich echt?

China zegt goed onderweg te zijn met het herstel van de binnenlandse varkensstapel, die door de Afrikaanse varkenspest (AVP) flink werd uitgedund. Naar eigen zeggen zit de capaciteit weer op 90% van pre-AVP niveau, maar volgens sectoranalisten is het herstel van het foksysteem nog niet uit de kinderschoenen.
16 Februari 2021

Varkens

Forse daling van Japanse varkensvleesimport

De Japanse invoer van varkensvlees is vorig jaar behoorlijk gekelderd. De invoer vanuit Europa is maar liefst met een kwart gedaald. De daling wordt toegeschreven aan de coronacrisis.
12 Februari 2021

Varkens

De rol van Rusland in de varkensmarkt

Rusland is, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, jarenlang een van de grootste importeurs van varkensvlees geweest. Dit is verleden tijd. De Russische varkensmarkt is ondertussen zo goed als zelfvoorzienend én het land is daarnaast een van de goedkoopste producenten ter wereld geworden. Welke rol speelt het nu op de wereldwijde varkensmarkt?
10 Februari 2021

Varkens

Duitse varkensslacht op laagste niveau sinds 2007

In Duitsland zijn vorig jaar fors minder varkens geslacht. Het aantal geslachte varkens zat zelfs op het laagste niveau sinds 2007. De afname komt vooral door de coronacrisis.
9 Februari 2021

Varkens

Duitse schweinestau daalt harder dan verwacht

Het overaanbod aan slachtrijpe vleesvarkens in Duitsland neemt vlotter af dan eerder werd ingeschat. Toch hangen er nog altijd veel varkens boven de markt. De belangenbehartiger van Duitse varkenshouders (ISN) schat het huidige overaanbod op zo'n 760.000 stuks.
9 Februari 2021

Varkens

Worden biggen al schaarser door stoppersregeling?

De saneringsregeling varkenshouderij was vorig jaar een hot topic in de sector. Verhoudingsgewijs stoppen er meer zeugenhouders dan vleesvarkenshouders. Dit heeft effect op de zeugeninseminaties en het biggenaanbod, kan de biggenprijs profiteren van de stoppersregeling?
5 Februari 2021

Varkens

Kan zaterdagslacht schade op de markt beperken?

Het zit niet mee op de Europese varkensmarkt. Het aanbod vleesvarkens is nog altijd ruim en nieuwe ontwikkelingen op de markt, omtrent de varkensvleesexport van slachterij Van Rooi Meat, maken het vooruitzicht niet helderder.
5 Februari 2021

Varkens

Herstel vleesvarkensindex laat op zich wachten

De DCA-biggenindex zet de stijgende trend, die eind 2020 werd ingezet, ook in 2021 voort. De biggenindex bereikt het hoogste puntenaantal sinds september vorig jaar. De vleesvarkensindex kan nog altijd geen terrein winnen.
5 Februari 2021

Varkens

Varkensvleesproductie VK op hoogste punt sinds 1999

De varkensvleesproductie van het Verenigd Koninkrijk komt in 2021 naar verwachting uit op het hoogste punt sinds 1999. Dat schrijft overheidsinstantie AHDB. Wel verwacht de organisatie dat de prijzen ook dit jaar onder druk blijven staan als gevolg van een beperkte binnenlandse vraag en de overvloedige voorraad in de Europese Unie.
4 Februari 2021

Varkens

Hoelang blijft China nog varkensvlees hamsteren?

Wereldwijd wordt al sinds 2019 geprofiteerd van de enorme vraag vanuit China naar varkensvlees. Ook over het afgelopen jaren verbraken de importcijfers opnieuw records. Nu het land actief bezig is met de wederopbouw van de varkensstapel rijst de vraag: hoelang blijft China nog varkensvlees hamsteren?
4 Februari 2021

Varkens

Rusland op weg naar meer varkens dan Duitsland

Het aantal varkens in Rusland is het afgelopen jaar flink gestegen. Begin 2021 waren daar 2,8% meer varkens dan vorig jaar. Naar verwachting gaat de Russische varkensstapel het aantal varkens in Duitsland overtreffen.
1 Februari 2021

Varkens

Kleine prijsopleving op biggenmarkt in balans

De Nederlandse biggenmarkt zit wat meer in balans. De mate van prijsstijging van de DCA BestPigletPrice is in de afgelopen weken wat zwakker geworden. Deze week is er wederom sprake van een kleine verhoging. 
1 Februari 2021

Varkens

Fors meer Deense varkens aan slachthaak in 2020

In Denemarken is het aantal varkensslachtingen ondanks de coronacrisis behoorlijk toegenomen. De toename werd gestimuleerd door een sterkere varkensvleesexport richting Azië.