Verregende zomer laat prijzen opleven

Shutterstock
Akkerbouw

Marktdossier Juli 2021

Vooral de prijs van aardappelen en tarwe kent een opleving door het aanhoudend natte weer deze zomer. De graanoogst wordt er flink door gehinderd en ook in aardappelen is schade merkbaar door aanhoudende regenval. Andere markten: die van uien en peen zijn behoorlijk 'taai' te noemen door een groot aanbod.

30 Juli 2021

Aardappelen

Tekort vroege aardappelen veroorzaakt prijssprong

Meerdere malen is melding gemaakt van een spannende overgang tussen de oude en nieuwe oogst bij de verschillende verwerkers. Nu dan eindelijk, 4 weken later dan gepland, de overgang naar de vroege aardappelen ingezet wordt, maakt de notering direct een prijssprong van €5.
29 Juli 2021

Granen

Hoe verloopt de graanoogst in Europa?

Akkerbouwers in heel Europa moeten tussen de buien door laveren om hun gerst, koolzaad en tarwe van het land te krijgen. Buiig weer in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Polen zorgt ervoor dat de kwaliteit dit seizoen een zorgenkindje wordt.
28 Juli 2021

Aardappelen

Droogte hakt in op groter Canadese aardappelareaal

Het areaal aardappelen in Canada groeit dit jaar met 5%. Alle segmenten noteren een verhoging. Vooral van belang is dat fritesproducenten meer aardappelen op contract hebben vastgelegd. Het is echter de vraag of deze extra kilo's er wel komen. Een enorm lange hete en droge periode heeft delen van het land al maanden in zijn greep.
28 Juli 2021

Akkerbouw

Goede graanoogst in de EU, maar zorgen over kwaliteit

Europa stevent nog steeds af op een bovengemiddelde graanoogst. Overvloedige neerslag in West- en Centraal-Europa, Roemenië en Oekraïne heeft volgens het JRC instituut lokaal wel voor grote schade aan de gewassen gezorgd. De gevolgen voor de opbrengsten blijven op grotere schaal echter beperkt. Zorgen over de kwaliteit van het graan, nemen wel toe.
27 Juli 2021

Veredeling

RNA-techniek verhoogt opbrengst aardappelen fors

Wetenschappers hebben ontdekt dat door aanpassingen in het RNA de opbrengst van aardappelen fors verhoogd kan worden. Daarnaast kan met deze techniek het gewas beter bestand maken tegen droogte.
26 Juli 2021

Aardappelen

Waar is het areaal aardappelen sterk gedaald?

Het areaal consumptieaardappelen in Nederland is dit jaar met bijna 5.000 hectare afgenomen. Maar, op welke plekken hebben boeren dit voorjaar minder gepoot? Uit een analyse van de Boer&Bunder data blijkt dat in Zeeland en Noord-Brabant de grootste verschillen merkbaar zijn.
19 Juli 2021

Weer

Ravage aan gewassen na overstromingen

De schade aan gewassen in het zuidoosten van Nederland en België is niet te overzien. Vooral de uiterwaarden langs de rivier de Maas zijn zwaar getroffen. Gewassen staan 4 meter onder water en zijn afgeschreven. Hoe groot de schade in de buurlanden is blijft lastig in te schatten.
6 Juli 2021

Nitraatrichtlijn

Ook een stikstofcrisis in de akkerbouw aanstaande?

De stikstofcrisis lijkt naast de veehouderij nu ook de akkerbouw zwaar te raken. Hier zit het probleem alleen niet bij de stikstofgevoelige natuur maar bij de waterkwaliteit. Om de uitspoeling van nitraat te voorkomen wordt op het ministerie van landbouw nagedacht over ingrijpen in het bouwplan van de akkerbouwer.
2 Juli 2021

Mest

Tegenstrijdige signalen op de kunstmestmarkt

De meeste kunstmest voor dit seizoen is inmiddels geleverd en ook al gestrooid. Wat kunnen we van de kunstmestprijs verwachten nu de graanprijzen over het hoogtepunt heen lijken en de grote seizoenvraag naar kunstmest achter de rug is?