Opinie Leonie Bosch

Veehouder wil wereld niet vernietigen

14 Juni 2018 - 1 reactie

Meneer Hans Baaij (Varkens in Nood en Dier&Recht) wat is er aan de hand? Op wie bent u zo boos dat u alle krediet, die u misschien had opgebouwd in 2 à 3 opiniestukken, aan gruzelementen slaat. Wat een geraaskal. En de laffe poging van Follow The Money (FTM) om te benadrukken dat het enkel uw mening was, maakt het nog erger. Volgende week verwacht ik een opiniestuk over de domesticatie van de wolf uit Roodkapje.

Afgelopen week liep Hans Baaij in een opiniestuk, geplaatst door FTM, helemaal leeg over de zogenaamde mestproblematiek. Wij zijn echter ondertussen al heel wat gewend als het gaat om dierenactivisten en leugentjes om bestwil.

Je gaat te ver
Echter, ik ben bang dat meneer Baaij nu op een punt beland is waarop hij zelf het verschil tussen fantasie en waarheid niet meer weet. Ik vraag mij dan altijd af of er niet iemand in uw omgeving is, die zegt: "Hans, je moet ermee stoppen, je gaat te ver, je bent een karikatuur van jezelf aan het worden en ook de meest trouwe volgers beginnen aan je geloofwaardigheid te twijfelen."

Hans, je moet ermee stoppen, je gaat te ver

Dat heeft alleen niemand gedaan, dus probeer ik het. "Hans, je schiet door. Waarom doe je dit? Is het omdat het kan? Is het omdat je weet dat meer dan 74% van de mensen die jouw organisaties steunen, gemiddeld laaggeschoold (lager onderwijs en mbo 1 of 2) zijn? Is dat het, omdat ze het toch niet uitzoeken? Je moet je schamen."

Het kan natuurlijk zo zijn dat niemand u de laatste tijd heeft bijgepraat, en dat het allemaal een groot misverstand is. U schrijft voor de 'journalistieke beweging' FTM; zij zitten natuurlijk vreselijk met u in hun maag. Enerzijds scoort het lekker al die emotionele onzin, maar anderzijds kunnen zij niet met droge ogen zeggen dat ze de waarheid boven halen. Zij kunnen niet mensen/organisaties aanpakken die zich misdragen en anderen schade toebrengen en tegelijkertijd jou een platform blijven bieden om een groep onschuldige mensen publiekelijk te veroordelen. Om je tegemoet te komen, praat ik je even bij aan de hand van je eigen verhaal.

Explosieve groei vee-industrie
Quote 1. "Nederland heeft een uitzonderingspositie in de Europese Unie (EU) en mag daardoor ongeveer 50% meer mest uitrijden dan andere landen" en "De derogatie heeft in Nederland tot een explosieve groei van de vee-industrie geleid."

Het bovenstaande is een van uw eerste zinnen. Die uitspraken komen rechtstreeks uit uw duim. Nederland neemt weliswaar deel aan de derogatie, en dat is inderdaad een uitzondering op de regel, maar dat is een parkeerplaats voor gehandicapten ook. U wil het doen laten lijken alsof het een beloning is, een cadeau, terwijl het in feite een versoepeling van de regelgeving is. Dit zodat Nederland niet haar eigen productiemogelijkheden verliest. Zoals u ziet, bevinden wij ons in goed gezelschap van een aantal nabijgelegen landen.

Dan naar de rekenfouten. U heeft het over 50%. Ik ga het u niet voorrekenen, maar het is nog geen 30%. Zelfs een leerling uit groep 7 van de basisschool komt niet weg met deze afrondingsfout, een foutmarge van 60%. Dat zou zelfs het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet durven te publiceren. Het kan zelfs nog spannender. "Die vreselijke derogatie heeft gezorgd voor een explosieve groei van de vleesindustrie." Nederland doet sinds 2005 mee aan de derogatie. Wanneer wij kijken naar de verhouding tussen het aantal stuks vee in Nederland en het aantal inwoners, is er geen groei waar te nemen na de start van de derogatie.

Vervuilde mest is alleen kwijt te raken tegen hoge kosten

Vervuilde mest
Quote 2. "De Nederlandse vee-industrie kan (vervuilde) mest alleen kwijt tegen hoge kosten; export naar België, Duitsland en Frankrijk is het gevolg. Boeren krijgen betaald om Nederlandse mest uit te rijden. De (varkens)mest is regelmatig vervuild met antibiotica, zware metalen, afval van XTC, et cetera."

Eerst geeft u aan dat de mestafvoer hoge kosten met zich meebrengt, en daarnaast benoemt u vervuilde mest ook nog als een soort van uitgangspunt, maar u weet wel dat vervuilde mest met name  in uw eigen hoofd bestaat? De hoge kosten kloppen, maar daarna zegt u dat boeren betaald krijgen om mest uit te rijden. Daar spreekt u zichzelf en de waarheid tegen. De mest die uitgereden wordt, is volgens u regelmatig vervuild; alsof een boer willens en wetens XTC en zware metalen in zijn mest verwerkt en daar een boete voor wil krijgen. Bijna grappig bedacht.

Mestfraude
Quote 3. "Varkensboeren frauderen al jaren met miljoenen kilo’s mest. Er zijn veel meer varkens, en dus meer mest, dan is toegestaan. En er is fraude met het aantal koeien. Het toekennen van derogatie zou fraude belonen."

Mocht het zo zijn dat u nog niet doorheeft dat de conclusie die u trekt, klinkklare onzin is dan kan deze vergelijking misschien helpen; de subsidiestromen voor de NGO’s moeten stopgezet worden. De laatste tijd blijkt dat veel van deze organisaties ernstig seksueel misbruik maken van jonge kinderen, en zoals u het stelt zou daaruit de volgende conclusie volgen: subsidie toekennen aan NGO's, is kindermisbruik belonen!

Grootschalige mestfraude speelt zich voornamelijk af in het hoofd van meneer Baaij. U weet dat er geen enkel zicht is op de omvang van de fraude, toch? Laat ik duidelijk zijn; ik vind elke vorm van mestfraude fout en wie er willens en wetens aan meedoet, moet verantwoordelijk gesteld worden. Ook als dat een veehouder is; trek die vergunning maar in. Echter, lees de feiten nu eens.

Er zijn in het eerste half jaar van 2017 18 bedrijven strafrechtelijk vervolgd, daarna zijn er geen nieuwe zaken geweest. Van die bedrijven kwam de rechter bij 2 zaken tot een schuldigverklaring zonder oplegging van straf, 2 vrijspraken en 14 zaken met een strafoplegging. Van die 14 zaken kan ik maar 1 vinden waar de veehouder zelf de fraudeur was en niet het transportbedrijf (bron: Rijksoverheid). Echter, zelfs als het in alle 14 gevallen zo was, dan nog zou u zich moeten schamen dat u alle varkenshouders over 1 kam scheert.

In uw relaas trekt u ook een conclusie over het artikel in FTM: 'Crisis. Welke crisis?'. Daarin schijnt te staan dat er nog groei mogelijk is voor de bio-boeren. En nu komt het: "Omdat er zelfs zuivel geïmporteerd moest worden!" Er zullen wel een paar economen zijn die zich hebben omgedraaid in hun graf toen u dit zei, maar ik was blij. Hoe simpel is het om de werking van de wereldmarkt en vraag en aanbod uit te leggen als import de indicator voor groei is geworden.

De werkelijke cijfers van biologische melk liggen iets anders, de export overstijgt al jarenlang de import (+25%). Het is en blijft een verdienmodel (biologisch of niet). Als ik uw redenatie volg, dan zou dat dus inhouden dat de biologische sector in Nederland moet krimpen. Dit omdat de export de import overtreft.

Voldoen aan eisen
Quote 4. "Ze maken geen gebruik van de derogatie, omdat ze moeten voldoen aan de strenge eisen van de EU; ze hebben minder koeien per hectare en zijn grondgebonden. Bio-boeren werken duurzaam. De biologische sector heeft eerder een tekort dan een overschot aan mest. De mest van biologische koeien is bovendien veel gevraagd door biologische akker- en tuinbouwers." En "25% van de bio-boeren dreigt failliet te gaan."

Ze voldoen straks allemaal aan de strenge eisen

Vooropgesteld dat ik een voorstander ben van de biologische veehouderij, denk ik dat alles in verhouding tot de vraag van de markt moet zijn. Het werkt niet als iedereen biologisch is. Met de plannen die er nu liggen (advies grondgebondenheid), voldoen wij trouwens straks allemaal aan de ‘strenge’ eisen die gelden voor de biologische veehouderij. Daar heeft u dus direct uw antwoord; als de bio-boer buiten de regeling valt, dan vallen wij daar straks allemaal buiten.

Wat betreft uw opmerking dat de biologische sector een tekort heeft aan mest, daar heeft u gelijk in, wij hebben allemaal een tekort aan mest! Gek he, wij doen goede kostbare mest weg om dure chemische mest te moeten kopen. Misschien zijn het niet de boeren, maar is het de regelgeving die te veel belangen wil dienen. En de mest wordt gevraagd door (bio)logische akker- en tuinbouwers. Die 25% die failliet dreigt te gaan; dat percentage is net zo hoog als in de reguliere veehouderij (iets met ondernemersrisico).

Tijd voor een nieuw doel
U heeft in uw gloriejaren geweldig werk geleverd, maar dan komt er een moment dat je moet stoppen of meegroeien. U heeft beide niet gedaan en dan krijg je dit dus. Echter, ik heb een mooi nieuw doel bedacht voor u, wat weleens de oplossing kan zijn. Ik besef mij dat het tegen alle geboden van een dierenrechtenorganisatie ingaat dat je ook daadwerkelijk met oplossingen komt, maar misschien dat we een keer een uitzondering kunnen maken.

In Nederland is 1,8 miljoen hectare cultuurgrond. Daarvan is 48% in eigendom van de melkveehouders (864.000 hectare) en 25% van de akkerbouwbedrijven (450.000 hectare). Op dit moment is er circa 0,5 hectare per persoon nodig om voldoende eten te hebben. Dat betekent dat wij zonder import niet eens meer iedereen kunnen voorzien van voedsel. Er is echter wereldwijd wel voldoende grond om geschikt te maken voor voedsel of diergewassen. Dus u voelt het vast aankomen

Wijzig de naam van Varkens in Nood, naar Nederland in Nood en begin bijvoorbeeld met een voorlichtingscampagne voor aanhangers van de Partij van de Dieren (PvdD), waarin u uitlegt dat het uitroeien van de melk- en vleesveesector nog meer verhongerende kindjes in de wereld zal opleveren. Ik beloof u, de komende 40 jaar bent u onder de pannen. Daarna zoeken wij gewoon weer een nieuw doel!

  Denemarken   België Duitsland Verenigd Koninkijk Nederland Ierland   Italië
Periode derogatie 2002 tot
2016
2008 tot 2018 2006 tot
2013
2007 tot
2018
2005 tot
2019
2007 tot 2017   2012 tot 2019
Derogatie: dierlijke mest (kilo N per hectare)  230 200 à 250 230 250 230 à 250 210        250
Extra eisen omtrent fosfaat  - Geen P-kunstmest   Overschot minder dan 20 kilo P205 per hectare Overschot minder dan 10 kilo P per  hectare       Geen P-kunstmest      - Geen P-kunstmest
Gewas 70% gewassen met hoge N opname  - Intensief grasland 80% gras
per bedrijf 
80% gras
per bedrijf
80% gras per bedrijf   70% gewassen hoge N-opname
Nationale maatregel - - - - Productie mest (N+P) lager dan niveau 2002 - -
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
ae 14 Juni 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10878879/veehouder-wil-wereld-niet-vernietigen][/url]
Hans Baaij (1953) studeerde neuropsychologie in Amsterdam, maar werd in 1980 initiatiefnemer en mede-eigenaar van de audiovisuele club Mazzo. De eerste designed club met video- en diaprojecties, infotainment en spraakmakende events. Ook richtte hij Mazzo Video, naderhand het grootste Europese bedrijf op het gebied van grootbeeldprojecties op. In 1990 startte Baaij Sociëteit, Grand Café en Discotheek De Wereld, dat helaas door fouten in de bouw en een zwalkende brouwerij binnen een half jaar failliet ging.jaja en de fout lag bij iemand anders en niet bij zich zelf. Narcisten van het eerste uur.
Dekkers 14 Juni 2018
Bij het lezen van "Is het omdat je weet dat meer dan 74% van de mensen die jouw organisaties steunen, gemiddeld laaggeschoold (lager onderwijs en mbo 1 of 2) zijn? Is dat het, omdat ze het toch niet uitzoeken?" ben ik maar gestopt met lezen.
Wie zich aan dat soort vreemde vooroordelen houdt kan mij niet wijsmaken dat hij een man van de feiten is.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nederland blijft ruim onder stikstof- en fosfaatplafond

Nieuws Stikstof

Nederland blijft ruim onder stikstof- en fosfaatplafond

Britse neonics-ontheffing in bieten wankelt

Nieuws Suikerbieten

Britse neonics-ontheffing in bieten wankelt

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief