Shutterstock

Achtergrond Stikstofcrisis

Fors beleidsverschil extern salderen per provincie

16 September 2020

LTO Noord waarschuwt voor chaos rondom het extern salderen van stikstofruimte. Terwijl in de provincies Noord-Brabant en Zeeland sinds 15 september het extern salderen met stikstofruimte mogelijk is gemaakt, wil de provincie Gelderland voorlopig niet verder gaan dan tijdelijke (ver)lease.

Volgens LTO Noord komen boerengezinnen nog verder in onzekerheid nu het verhandelen van stikstofruimte in meerdere provincies wordt overwogen. Dit komt bovenop de onzekerheid die al langer bestaat sinds de PAS-meldingen door de hoogste rechter in Nederland ongeldig werden verklaard. 

Trienke Elshof, bestuurder bij LTO Noord, verlangt van de minister eerst duidelijkheid over de zogenaamde PAS-melders. Hierin vindt ze de provincies aan haar zijde. Ook de provincie Noord-Brabant, waar sinds 15 september stikstofruimte via het Ondersteuningsloket Stikstof ruimte kan worden verhandeld en extern gesaldeerd kan worden, vraagt van de minister zo snel mogelijk duidelijkheid over de PAS-melders. Zij hebben te goeder trouw een melding gedaan in plaats van een vergunning via de natuurbeschermingswet te hebben aangevraagd. Hierdoor verkeren zij nu al sinds mei 2019 in onzekerheid.

Stappenplan LTO Noord
LTO Noord is niet tegen het verhandelen van stikstofruimte, maar vindt wel dat voor bestaande boeren en tuinders eerst duidelijkheid moet komen voordat stikstofruimte kan worden verhandeld. Hiervoor is een stappenplan opgesteld.

Allereerst dus duidelijkheid over de PAS melders ,maar ook de stikstofregistratie moet op orde zijn voordat er extern kan worden gesaldeerd. In deze kritiek herkent de provincie Noord-Brabant zich niet, maar de provincie Gelderland wel. De provincie Noord-Brabant zegt voldoende ervaring te hebben met stikstofregistratie. Ook is volgens hen duidelijk wat de uitgangssituatie van veehouderijbedrijven is, namelijk de aantallen dieren in de Natuurbeschermingswet.

Volgens LTO Noord is er geen garantie dat er geen stikstofruimte verloren gaat door procedure fouten. Hierin krijgt de belangenorganisatie bijval van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland dat voorlopig alleen (ver)lease van stikstofrechten, ook aan partijen buiten de landbouw, mogelijk heeft gemaakt.

Deugdelijke registratie
Trienke Elshof: "Het moet duidelijk worden wie stikstofruimte heeft, welke transacties plaatsvinden en hoeveel stikstof wordt gereduceerd door ontwikkeling en verduurzaming. Bovendien moet de stikstofbank voorkomen dat er stikstofruimte weglekt. Het registratiesysteem moet worden gecombineerd met een stikstofbank waaruit de noodzakelijke ontwikkelingen in de gebieden zelf gedaan kunnen worden."

De Provincie Gelderland maakt zich net als LTO Noord zorgen dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte. Daarnaast kan dit leiden tot ongewenste leegstand en verloedering van het buitengebied. Openstellen van extern salderen met veehouderijen in Gelderland kan pas als goede aanvullende maatregelen zijn genomen om deze ongewenste effecten te voorkomen.

Om ongewenste effecten te voorkomen is een transparante stikstofregistratiebank het aangewezen middel, dat heeft de Tweede Kamer met minister Schouten afgesproken. Maar kennelijk heeft de provincie Gelderland nog te weinig vertrouwen in dit instrument om permanent extern salderen mogelijk te maken. Dit in tegenstelling tot de provincie Noord-Brabant. Zij gaan er ook vanuit dat het extern salderen voorlopig beperkt zal blijven, ook al is er veel aanbod. Overigens duurt het een half jaar voordat het transactie-en registratieproces is afgerond via het Ondersteuningsloket Noord-Brabant, laat gedeputeerde Erik Ronnes weten.  

'Extern salderen voordat basis goed is geregeld veroorzaakt chaos'

Trienke Elshof, LTO Noord

Volgens LTO Noord zijn de provincies het wachten op Den Haag zat. "Al geruime tijd dringen we er bij de provincies en in Den Haag op aan dat eerst de basisvoorwaarden goed geregeld moeten worden," legt LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof uit. "Als de provincies extern salderen mogelijk maken voordat de basisvoorwaarden goed zijn geregeld, dan gaat dat veel problemen geven."

Onhoudbaar bij Europese Hof?
Belangengroepering Agractie wijst op de mening van juridisch specialisten die zeggen dat het extern salderen bij het Europese Hof sowieso geen stand zal houden. "Misschien dat de hoogste Nederlandse rechter er wel in meegaat als de actiegroep MOB van Johan Vollenbroek een nieuw proces aanspant, maar de hoogste Europese rechter niet. Natuurlijke ammoniak uit de veehouderij ruilen voor vervuilende Nox-stikstof uit industrie en verkeer is een onhoudbare wisseltruc", aldus Agractie. 

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Rabobank

Rabobank: melkveehouderij is kwetsbare sector

Nieuws stikstof

Stikstofexperts D66: krimp veestapel niet nodig

Nieuws Stikstof

LTO herkent terechtwijzing Van der Tak niet, lijkt hoax

Politiek Peilingen

Omtzigt trekt veel zetels bij BoerBurgerBeweging weg

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief