Shutterstock

Nieuws Melk

Glanbia komt met tijdelijk quotum in piekmaanden

18 Maart 2021

De Ierse zuivelonderneming Glanbia is van plan een tijdelijk plafond in te stellen op de productie van melk in de piekmaanden april, mei en juni 2022. Hiermee wil de zuivelaar de groei van de melkaanvoer op piekmomenten beter managen. Het plan kan niet bij iedereen op waardering rekenen. "Glanbia's plan om de melkproductie te managen, is effectief gezien de eerst stap naar een melkquotum", zegt de Irish Farmers Association (IFA).

Tim Cullinan, de voorzitter van de IFA, is van mening dat de maatregel van Glanbia negatieve gevolgen heeft voor de kosten op het melkveebedrijf buiten het piekseizoen. "De maatregel zorgt ervoor dat er meer melk wordt geproduceerd buiten deze piekmaanden en dat zorgt voor hogere kosten", verklaart hij. "Ook speelt mee dat weidegras In de maanden van april tot en met juni van de beste kwaliteit is, wat voor een hogere melkproductie zorgt. Melkveehouders profiteren daar volop van."

Een maximum op extra productie
In het plan van de Ierse zuivelonderneming staat dat de melkveebedrijven die minder dan 550.000 liter per jaar produceren in de piekmaanden maximaal 5% meer melk mogen leveren. Voor de Ierse melkveebedrijven die jaarlijks boven die grens van 550.000 liter uitkomen, is dat percentage vastgesteld op 2,5%.

Daarnaast meldt het: "Melkveehouders die gemiddeld genomen een hogere melkproductie hebben in de piekmaanden dan in andere maanden, in vergelijking tot Glanbia Ireland, worden terug berekend naar het gemiddelde Glanbia Ireland. Er zijn geen gevolgen voor leveranciers die in de piekmaanden onder het gemiddelde van Glanbia Ireland leveren."

Het discussiepunt zit 'm vooral in de 'straf' die Glanbia oplegt als het plafond toch wordt overschreven, dan volgt namelijk een korting van 30% op de melkprijs. "Als blijkt dat de kosten voor de verwerking van deze extra melk hoger zijn dan de korting, dan wordt de melkveehouder nog verder gekort", meldt de zuivelaar.

Bonus buiten het piekseizoen
Om melkveehouders toch nog enigszins tegemoet te komen, biedt Glanbia de mogelijkheid om een bonus te verdienen in de maanden buiten het piekseizoen. Deze bonus wordt verdeeld over 3 maanden uitbetaald: €0,04 per liter in januari, €0,03 per liter in februari en €0,04 per liter in december. Daarnaast heeft de zuivelaar een zogenaamd 'uittreedprogramma' ontwikkeld voor ondernemers die nu liever willen stoppen met het leveren aan Glanbia.

Tenslotte is een buffer opgezet voor de Ierse melkveehouders die door bijzondere omstandigheden meer melk leveren dan in andere maanden, bijvoorbeeld door een ziekte-uitbraak in de veestapel. Ook kunnen groeiende melkveebedrijven een aanvraag indienen om toch meer te groeien in de piekmaanden. Hieraan zijn dan wel eisen verbonden.

Reden
Glanbia meldt dat deze ingrijpende maatregel nodig is, omdat de bouw van de kaasfabriek in Belview is uitgesteld. Hierdoor heeft de Ierse zuivelonderneming moeite om alle melk in de piekmaanden te kunnen verwerken. Of de maatregel voor langere tijd blijft bestaan, is vooralsnog daarom onbekend. Glanbia betaalde over januari een melkprijs van €34,90 per 100 kilo melk.

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Glanbia

Glanbia noteert kwart meer omzet in eerste kwartaal

Nieuws Melk

Ierse melkaanvoer kleiner, Glanbia snijdt in quota

Nieuws Melk

Ierse melkplas groeide in 2021 tegen de stroom in

Nieuws Melk

Glanbia blijft piekaanvoer melk remmen tot 2024

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief