Shutterstock

Inside Melk

India zoekt naar groei in melkproductie

29 Juni 2021 - Folkert Flapper

India is mondiaal het grootste zuivelland op basis van melkconsumptie. Bovendien groeit de consumptie ook nog eens het hardst groeit in de wereld. Daarom is India hard op zoek naar mogelijkheden om de eigen melkproductie op te krikken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De melkveehouderijsector in India is erg kleinschalig. Veel boeren melken 2 tot 3 melkkoeien, waarvan een gedeelte eigen consumptie is en een gedeelte wordt verhandeld. Deze handel is vaak direct op een lokale markt, zonder fabriek. De laatste jaren komt er vanuit de overheid en de Indische melkveehouders zelf steeds meer een drang om de melkveehouderijsector te moderniseren en zich zelfs op de exportmarkt te richten.

De Indiase overheid wil voor de zuivelsector testbedrijven oprichten, waarbij er een melkveebedrijf wordt opgericht die lijkt op een modern westers melkveebedrijf met aanpassingen. Het land probeert veel kennis te vergaren over de melkveehouderij vanuit Nederland, Denemarken en Israël. In verschillende kenniscentra krijgen melkveehouders educatie over efficiëntie met ruwvoer, melk per koe maar ook hoe ze de kwaliteit van de melk kunnen verbeteren.

Veranderingen in de politiek
Wat India nog tegenhoudt om zich te laten zien als grote speler op de wereldwijde zuivelmarkt is de logistiek en technologie. India heeft namelijk een 'made in India' beleid, wat ervoor zorgt dat het moeilijk is voor buitenlandse investeerders om producten te exporteren naar India. Indische melkveehouders zien deze belemmering zelf ook in en willen graag moderniseren.

Met de huidige veranderingen in het beleid om de markt in India voor een gedeelte te liberaliseren, geeft dit kansen voor zowel buitenlandse investeerders als Indische melkveehouders. Deze beleidsveranderingen om meer open te staan voor het buitenland is echter ook slecht opgenomen door verschillende boeren in het land. Er wordt namelijk gevreesd dat buitenlandse investeerders het inkomen van de boer verslechten. De onenigheid van Indische boeren hebben in januari dit jaar tot grote protesten geleid.

Zuivelproductie voor de export
De Indische melkveehouders willen graag zuivel verkopen voor de export. Het probleem is alleen dat de kwaliteit van de melk niet zomaar wordt geaccepteerd in het buitenland. Zo is het celgetal te hoog en heerst ook mond- en klauwzeer. Ook is de melkproductie van inheemse koeienrassen laag met rond de 3 kg melk per koe per dag. Projecten met kruisingen van buitenlandse rassen lijken meer succes te hebben met een productie van rond de 8kg per koe per dag.

Als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten kan India als groot zuivelland eindelijk wakker worden op de wereldmarkt. Dit kan een enorme impact hebben, wanneer meer dan 70 miljoen Indische melkveehouders zich gaan begeven op de exportmarkt. De route daar naar toe is echter lang met nog vele hobbels die te nemen zijn.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox