Shutterstock

Inside Sectorvisie melk

Rabobank: Stijging rente risico voor melkveehouder

12 Oktober 2021 - Wouter Baan - 4 reacties

De Nederlandse melkveehouderij redt het niet langer door zich enkel te focussen op een scherpe kostprijs. Nieuwe verdienmodellen zijn volgens de Rabobank noodzakelijk om de minimale marge van 3 cent per 100 kilo melk te behalen. Ook zal er voorzichter geïnvesteerd moeten worden.  

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

In een melkveevisie blikt de bank tien jaar vooruit. In die periode staan krimp en een transitie naar nieuwe verdienmodellen voor de Nederlandse melkveehouderij centraal, zo voorziet sectormanager Marijn Dekkers. Ook zal het reduceren van de stikstof dit decennia een belangrijk thema zijn. De bank voorziet hierin vier oplossingsrichtingen: specialiseren, verbreden, verplaatsen of stoppen.

Rekenen met rentestijging
De Rabobank is kritisch op  het investeringsbeleid van Nederlandse melkveehouders. Vaak wordt er teveel gekeken naar liquiditeit en actuele rentekosten in plaats dat er gerekend wordt met de gemiddelde lasten over een langere periode. Daarbij gaan melkveehouders vaak uit van waardestijgingen, maar dat is te opportunistisch en kan een valkuil zijn. De bank wijst op het gevaar van een mogelijke rentestijging. Melkveehouders dienen daar rekening mee te houden.

De komende jaren voorziet de bank dat de kostprijs omhoog gaat op basis van aanpassingen van het klimaatbeleid in ons land en de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor een gezonde bedrijfsvoering heeft een melkveehouderijbedrijf minimaal €0,03 per 100 kilo melk marge nodig voor buffervorming en investeringen. Een marge van drie cent is gemakkelijker gezegd dan gemaakt. In de afgelopen zes jaar lukte het alleen in 2017 om dat niveau te behalen. De rentabiliteit in de Nederlandse melkveehouderij is dan ook te krap, zo concludeert de Rabobank.

Melkveehouders kunnen nog stappen zetten met het verbeteren van de technische resultaten. De kortste klap kan worden gedaan in het verhogen van de melkprijs en het verlagen van de voerkosten. Dit blijkt uit een analyse waarin de Rabobank de groep van de 25% bedrijven met de hoogste marge heeft vergeleken met de rest. De voerkosten ligt bij de groep met koplopers gemiddeld op 10,31 per 100 kilo, tegenover gemiddeld €11,32 bij de rest.

3 verdienmodellen
De Rabobank verwacht dat de melkveehouderij in ons land zich de komende jaren zal toespitsen op drie verdienmodellen. Een (klein) deel van de melkveehouders zal richten op het zelfverwaarden van zuivel. Ee andere groep melkveehouders zal zich verder gaan verbreden middels natuurontwikkeling, waterbeheer, toerisme en het opwekken van duurzame energie. Weer een ander deel richt zich op productspecialisatie en participeert in marktconcepten zoals PlanetProof. Hoewel hier meeropbrengsten aan gekoppeld zijn, moet de kostprijs in dit plaatje niet vergeten worden.

Klik hier om het rapport in te zien.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox