Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Met het platform Agrility zie je meer

11 November 2021

Moderne digitale technieken verschaffen veel inzicht en kunnen zo helpen de processen op en rond het melkveebedrijf onder controle te houden. Met het in eigen huis ontwikkelde platform Agrility maken we dit nu ook voor de maïsteelt beschikbaar! Via praktische rapportages over de groei, afrijping en opbrengst houd je je maïsteelt optimaal onder controle. Agrility is vanaf groeiseizoen 2022 exclusief beschikbaar voor telers van LG-maïsrassen.

Als grootste maïsveredelaar van Europa is het voor Limagrain (LG) belangrijk dat telers de potentie van onze hoogwaardige zaaizaden optimaal benutten. Naast veredeling, innovatieve zaadbehandelingen en kennisdeling zetten we daarom in op het ontwikkelen van tools. Met deze vorm van teeltondersteuning helpen we maïstelers hun gewasopbrengst en -kwaliteit te verbeteren. 

Zo werkt het: 

Gecombineerde data
Het digitale platform Agrility maakt gebruik van satellietbeelden, weerstations, maïsraseigenschappen, historische en actuele bodemdata en rekenmodellen. Al deze data worden vertaald in praktisch toepasbare informatie voor de maïsteler. Tijdens het groeiseizoen ontvangen Agrility gebruikers frequente e-mailrapportages over de groei, afrijping en opbrengst van hun maïspercelen. 

Zo kunnen zij direct bijsturen met bijvoorbeeld over- of bijzaai, beregening of bemesting. Ook krijgen ze tijdig zicht op het optimale hakselmoment en de verwachte opbrengst. Na de oogst kunnen ze aan de slag met plaatsspecifieke bodemverbetering, omdat stroken die achterblijven in groei precies in beeld zijn.

Agrility is verkrijgbaar bij alle LG maïsrassen via je leverancier van zaaizaden of je LG ruwvoerspecialist >

Deze businesscase is powered by:
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden