Arla Foods

Interview Mark Boot (Arla)

'Iedere melkveehouder is welkom bij ons'

1 Maart 2022 - Wouter Baan

Hiervoor werkte hij tien jaar in Maleisië voor Arla, nu staat Mark Boot sinds enkele maanden aan het roer van de Nederlandse tak van de Scandinavische zuivelcoöperatie. Qua melkcollectie is Arla in Nederland een kleine speler, maar de ambitie is om te groeien. Het rendement van de eigenaren staat met stip op één, stelt Boot. Of de hoge zuivelprijzen standhouden, durft Boot niet te zeggen. 'De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is een van de vele onzekere factoren in de markt.  

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Groeiambities in Nederland
Boot erkent dat de jacht op de Nederlandse melkveehouder intensiveert nu de melkaanvoer in ons land terugloopt. "De komende vijf jaar wordt wat dat betreft interessant verwacht ik." Boot refereert onder meer aan het stikstofbeleid in ons land, wat mogelijk een sanering van de melkveestapel tot gevolg heeft. Aan de andere kant groeit de vraag naar zuivel wereldwijd. "Dat merk ik nog iedere dag in de markt." Ook Arla heeft zich vorig jaar oktober hardop uitgesproken op zoek te zijn naar nieuwe leveranciers in ons land. Arla is onderdeel van de Dutch Milk Foundation (DMF), maar Arla wil haar eigen melkaanvoer uitbreiden. Nu telt de Scandinavische zuivelcoöperatie zo'n tachtig Nederlandse leden. Streefcijfers over concrete aantallen nieuwe leden wil Boot niet noemen, behalve dat iedere Nederlandse melkveehouder met weidegang welkom is als coöperatielid. Van Limburg tot boven Nijkerk waar de fabriek van Arla staat. 

Prognoses over de zuivelmarkt komen vaak niet uit

Mark Boot

Een melkveehouder is volgens Boot bij Arla goed af, omdat het een betrouwbare en ambitieuze coöperatie is. "Het rendement van de boer staat bij ons met stip op één. Arla is een winnend bedrijf, in Nederlandse retail hebben wij het op één na grootse marktaandeel in zuivel en ons marktaandeel groeit elk jaar." In één opzicht onderscheidt Arla zich zeker ten opzichte van andere grote zuivelbedrijven in Nederland: de coöperatie heeft geen toplijn zuivel voor een kleine groep leden. Verduurzaming verloopt coöperatiebreed. Hoewel Arla volop inzet op merkenzuivel als Arla en Melkunie zal de bulkhandel blijven bestaan. "Het is niet of/of, maar en/en. Dat blijft ook in de toekomst zo. Wel is het zo dat merkenzuivel vaak meer toegevoegde waarde oplevert."

Groene ambities
Arla is een coöperatie die wil verduurzamen, zo blijkt ook uit de strategie die vorig jaar oktober werd gepubliceerd. Dat is belangrijk voor het bestaansrecht van de melkveehouderij, stelt Boot. De coöperatie heeft het klimaatakkoord van Parijs omarmd, wat betekent dat de opwarming van de aarde maximaal 1,5 graden Celsius mag zijn. Ook wil Arla in 2050 klimaatneutraal zijn. Volgens Boot zou elk zuivelbedrijf die doelstelling moeten hanteren. "Dan staat zuivel namelijk niet meer ter discussie, simpel zat." Boot hoopt dat het nieuwe kabinet met een heldere landbouwvisie komt, waarmee de sector houvast heeft. Nederland is volgens Boot een ideaal land voor zuivelproductie. "Naast een gunstig klimaat is hier de kennis en infrastructuur aanwezig. Dat moeten we koesteren." De sector zelf is ook aan zet. "Middels data moeten we onze reducties in wetenschappelijk in kaart brengen. Daar zetten we bij Arla volop op in." Het delen van data aan de coöperatie levert een plus op de melkprijs op. Boot erkent dat de verduurzamingsambities soms een spanningsveld oplevert met de eigenaren.

'Meeste prognoses komen niet uit'
Boot vindt het onterecht dat zuivel soms in het verdomhoekje zit. "De nutritionele waarde van zuivelproducten is ongeëvenaard, dat moeten we als sector blijven benadrukken." Om marktaandeel te winnen moeten zuivelproducten echter ook lekker en betaalbaar zijn, weet Boot uit ervaring. Op de zuivelmarkt is het momenteel een gekkenhuis. Of de huidige hoge zuivelprijzen een blijvertje zijn? "Ik volg de marktontwikkelingen intensief, inclusief de prognoses. Mijn ervaring leert echter dat veel voorspellingen meestal niet uitkomen, omdat de markt vaak onverwachte wendingen neemt." Een prijscorrectie kan volgens Boot door diverse oorzaken komen. "Wat nu als China ineens fors minder gaat importeren, of Fonterra juist actiever gaat exporteren? Of neem nu de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij moeten we niet vergeten dat hogere prijzen de zuivelconsumptie in Aziatische landen afremt. De contante factor op de zuivelmarkt is dat er veel onzekere factoren zijn."

Medeauteur is Klaas Van der Horst. 

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox