Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Agrarisch natuurbeheer voor veehouders

11 Maart 2022

In de moderne Nederlandse landbouw kunnen we niet om agrarisch natuurbeheer heen. Agrarisch ondernemers leven van en met de natuur maar moeten dat meer dan ooit zichtbaar maken aan de omgeving. Dat vraagt om praktische toepassingen van agrarisch natuurbeheer.

Praktische én zichtbare inspanningen op het gebied van 'natuurinclusief boeren' zijn bijvoorbeeld bloemrijke akkerrandenkruidenrijk grasland en vogelakkers. De toepassing is goed in te passen binnen de bedrijfsvoering en er is doorgaans financiële ondersteuning voor beschikbaar via GLB en/of lokale ANV's of andere initiatieven.

In het nieuwe GLB, dat in 2023 ingaat, zal de rol van agrarisch natuurbeheer nog groter zijn. Het is daarom goed om nu ervaring op te doen met een inpassing die goed bij jouw bedrijf past.

Toegevoegde waarde in bedrijfsvoering
Er zijn diverse manieren om dit toe te passen op een manier die bijdraagt aan je bedrijfsvoering. Op je minst productieve percelen of in hoeken en randen kan bijvoorbeeld kruidenrijk grasland met uitgestelde maaidatum veel werkgemak opleveren. Het levert bovendien gezond voer met extra vitaminen, mineralen en sporenelementen die de diergezondheid verbeteren.

Perceelsranden of hoekjes aan en rond het erf inzaaien met wilde bloemen is ook een oplossing die weinig arbeid vergt en veel werkplezier oplevert.

Ook aan de slag met praktisch agrarisch natuurbeheer?

Deze businesscase is powered by:
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief