Shutterstock

Nieuws Methaan

Zeewier voor Amerikaanse koeien als methaanremmer

26 April 2022 - Klaas van der Horst

Terwijl in Europa veel aandacht uitgaat naar voertoevoegingen als Bovaer van DSM om de methaanuitstoot van herkauwers te remmen, wordt in de Verenigde Staten veel gekeken naar het gebruik van zeewier.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Californië maakt in de Verenigde Staten het meeste haast met plannen om broeikasgasemissies aan te pakken. De deelstaat aan de westkust, met ook de grootste melkveestapel, wil in 2030 40% minder emissies hebben van broeikasgassen dan in 1990. De uitstoot van methaan moet nog iets sneller terug. Die moet 2030 40% lager zijn dan in 2013. Dat is nog een hele opgave, waar iedereen aan moet meewerken.

In de Verenigde Staten komt het grootste deel van de methaanuitstoot voor rekening van de olie- en gasindustrie. Daarna komt de rundveehouderij. Een emissiereductie van 30% komt voor de Verenigde Staten neer op zo'n 2 miljoen ton methaan, wat gelijk staat aan de uitstoot van tien miljoen auto's per jaar, zo is berekend.

Zoeken naar beste lokale zeewiersoort
De rundveehouderij denkt de emissies vooral te kunnen bestrijden met de inzet van rood zeewier. Het meest effectief is de inzet van de Australische zeewiersoort Asparagopsis taxiformis. Die zou de emissies met 90% kunnen beperken, maar gebruik van die soort in de Verenigde Staten wordt onder andere om ecologische redenen als minder gewenst gezien. Het zou een 'invasieve soort' kunnen worden.

Daarom laat men het oog vallen op inheemse soorten. Die kunnen de methaanuitstoot toch ook nog met ruim 50% terugbrengen, menen diverse partijen. En dat is niet alles. Gebruik van het zeewier kan als neveneffect hebben dat de voerbenutting met gemiddeld 10% verbetert, zo claimen onderzoekers en bedrijven. 

Bovaer en knoflook
Andere opties om met name de ammoniakuitstoot terug te brengen, worden ook besproken. Zo kijken de Amerikanen ook naar Bovaer en naar het gebruik van andere toevoegingen, zoals mixen van knoflook en citrusproducten. Toch gaat de meeste aandacht uit naar middelen op basis van zeewier. Deze grondstof is ruim voorradig, relatief dichtbij te halen en niet duur.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox