Agrifoto

Nieuws Fosfaatrechten

Juridische stappen tegen fosfaatkorting in de maak

4 Mei 2022 - Klaas van der Horst - 2 reacties

Een groep melkveehouders onderzoekt de mogelijkheden tot juridische stappen tegen het ministerie van Landbouw. Zij zijn volgens hen onterecht gekort op fosfaatrechten in 2018. Er wordt gesproken met diverse kantoren. De discussie hierover is op gang gekomen na een rapportage van Wageningen UR over de excretienormen van melkvee en het recente besluit van minister Henk Staghouwer om de afroming bij verhandeling terug te brengen naar 10%.

Dit artikel verder lezen?

Word abonnee en krijg direct toegang

Kies het abonnement dat bij je past
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Bij LTO Nederland en de NMV is deze discussie ook bekend, maar daar zijn alle verantwoordelijke personen op vakantie en niet bereikbaar voor commentaar. Het rapport van Wageningen UR is niet nieuw (van december vorig jaar), maar trekt juist nu de aandacht in verband met een discussie rond Kringloopwijzer-data.Toen het fosfaatplafond in 2018 werd ingesteld, waren al Kringloopwijzerdata bekend, zo bevestigt het rapport over de excretienormen feitelijk. Het is gebaseerd op data uit 2017, 2018 en 2019. De overheid baseerde zicht voor de fosfaatmaatregelen evenwel op data uit 2012. Dat blijkt ook uit publicaties van het CBS.  Waarom dat gebeurde, is onbekend. 

Fosfcb
De nog ongecorrigeerde fosfaatcijfers volgens het CBS.

Volgens een aantal melkveehouders was dat gebruik van die oude data onterecht. Te meer, omdat de gegevens uit 2012 op minder nauwkeurige achtergrondgegevens berustten dan de Kringloopwijzerdata. Dit laatste bevestigen de Wageningse onderzoekers. De Kringloopwijzerdata maken het mogelijk om het rantsoen per 1.000 kilo voer te analyseren. Daarvoor kon dat niet. 

Fosfaatplafond niet genaderd
De onderzoekers Leon Sebek en Cees van Bruggen gingen op verzoek van het ministerie van LNV aan de slag met de nieuwe data en berekenden op grond daarvan nieuwe excretienormen. Met best wel verrassende uitkomsten, zo vertelt een van hen. Op grond van de nieuwere en hardere  data concluderen ze dat minstens 3,6 miljoen kilo minder fosfaat wordt geproduceerd dan waarvan tot nog toe wordt uitgegaan. Met terugwerkende kracht betekent dat ook (al staat dat niet letterlijk in het rapport, maar impliciet wel) dat het fosfaatplafond voor melkvee in 2018 niet werd overschreden en dat de melkveehouderij er zelfs niet dreigde overheen te gaan. Het plafond werd vastgesteld op 84,9 miljoen kilo, terwijl de uitstoot op grond van de nieuwere gegevens in 2017 uitkwam op 81,1 miljoen ton en het jaar daarop 75,1 miljoen ton. 

Advies CVB en voerverliezen
Op grond van een bijna gereed advies van het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) kan de onderschrijding nog groter zijn. Gebruik van oude data is een ergernis voor veel boerenorganisaties. Een concreet aandachtspunt in dit opzicht zijn ook de voerverliezen. Die worden nog steeds berekend op zo'n 15%, terwijl de werkelijke verliezen door het gebruik van voermengwagens en de huidige hoge voerprijzen eerder in de buurt van de 2% of 3% liggen. Hoge verliezen staan gelijk aan geld weggooien. Het rapport over de excretienormen berekent bij een lagere fosfaatproductie wel een hogere stikstofproductie, maar ook daarover is volgens onderzoekers nog niet het laatste woord gezegd. Melkveehouders sturen via het voederrantsoen strakker op lagere emissies. 

Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden